در حال بارگذاری ...
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اثرات شوری روی رشد گندم

اثرات شوری روی رشد گندم

شوری خاک به سه طریق روی گیاهان زراعی تاثیر می گذارد. (1) تنش اسمزی، کاهش قابلیت استفاده آب، (2) تنش یونی، و (3) تغییرات در تعادل یونی سلول، بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی تحت تاثیر شوری قرار ...


زنگ ساقه Ug99 تهدید جدی برای تولید جهانی گندم

زنگ ساقه Ug99 تهدید جدی برای تولید جهانی گندم

به مدت چند دهه زنگ ساقه گندم در سرتاسر دنیا با استفاده از ارقام مقاوم از نظر ژنتیکی کنترل شده است و اثر نامطلوب این بیماری قارچی کاهش یافته است. وقوع تغییرات در بیماریزایی زنگ برخی از انواع ...


چگونگی تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

چگونگی تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

رنگ، شکل، رشد و نمو برگ و سایر اندام هوایی گندم در شرایط کمبود عناصر علایم مخصوص به خود را دارد و علایم کمبود خود را در چند اندام گیاه و مراحل مختلف رشد و نمو نشان می دهند. بنابراین با بررسی ...


چگونگی پیش بینی مراحل مختلف رشد و نمو گندم

چگونگی پیش بینی مراحل مختلف رشد و نمو گندم

رشد و نمو اولیه گندم از یک الگوی منظم و قابل پیش بینی پیروی می کند. اگر بدانید گندم در معرض چه دماهایی قرار دارد، می توانید نمو آن را پیش بینی کنید پیش بینی های خود را با شرایط مزرعه تطبیق ...


کاه و کلش گندم و جو

کاه و کلش گندم و جو

کاه و کلش گندم و جو مانده پس از برداشت محصول در صورت مخلوط کردن با خاک مزایای زیادی دارد که عبارتند از: 1- کاه و کلش گندم و جو پس از پوسیدن در خاک موجب ...


رابطه عملکرد دانه گندم با پنجه زنی گندم

رابطه عملکرد دانه گندم با پنجه زنی گندم

پنجه زنی در گندم پس از رسیدن گندم به مرحله 3 تا 4 برگی شروع می شود و هر پنجه تولید شده در شرایط رشد و نمو مساعد مطلوب می تواند یک خوشه بدهد. پنجه از جوانه های واقع در محور برگهای تحتانی بوجود می ...


بیماری نقطه سیاه دانه گندم

بیماری نقطه سیاه دانه گندم

در سالهای پر باران و در محیط مرطوب این عارضه در دانه های گندم بوجود می آید و موجب کاهش کیفیت دانه گندم می گردد. که سیاه از پوست دانه به داخل جنین ...


اثرات نامطلوب کشت برنج بر تولید گندم

اثرات نامطلوب کشت برنج بر تولید گندم

در استان گلستان پس از برداشت گندم، برنج در سطح قابل توجه کشت می شود. در اراضی دشت و میان دشت استان گلستان عمومابرداشت گندم از اوایل خرداد شروع و تا حدود 20 خرداد به پایان می رسد.


عوامل موثر بر سبز شدن بذور

عوامل موثر بر سبز شدن بذور

یکی از مشکلات کشاورزان در فرایند کشت گندم، عدم یکنواختی در سبز شدن بذور و استقرار بوته های گندم به تعداد مناسب در واحد سطح می باشد. با استقرار گیاهچه های گندم در تراکم مناسب در واحد سطح ضمن ...


۱ ۲  ۳  ۴ »
۱۲ از ۲۶۸۰ نتیجه
۱ از ۲۲۴ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰