در حال بارگذاری ...
 • استان چهارمحال و بختیاری

  مرکز: شهرکرد
  مساحت: 16403.61 کیلومترمربع
  جمعیت 1385: 857910
  جمعیت 1390: 895263
  جمعیت 1395: 947763
  جمعیت روستایی  1395: 339667
  تعداد شهرستان ها: 9
  تعداد بخش ها: 25
  تعداد شهر: 40
  تعداد دهستان ها: 50
  تعداد روستاهای دارای جمعیت: 803
  تعداد روستاهای فاقد جمعیت: 178