در حال بارگذاری ...

انتشار ششمین نرم افزار کتابخانه روستایی ایران

ششمین لوح فشرده کارا مربوط به استان چهارمحال و بختیاری به همت بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی منتشر شد. نرم افزار کتابخانه روستایی استان چهارمحال و بختیاری حاوی مطالب زیر می باشد:

♦ معرفی کامل کلیه روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

♦ متن کامل قوانین و مقررات مرتبط با حوزه روستایی کشور

♦ آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با دهیاری ها

♦ اوقات شرعی کلیه دهستان های استان چهارمحال و بختیاری

♦ متن کامل سالنامه آماری استان و آمارهای کاربردی حوزه روستایی کل کشور

♦ لیست تعاونی دهیاری ها، خانه های قرآن، دفاتر ICT و غذاهای محلی استان چهارمحال و بختیاری