در حال بارگذاری ...

لیست تعاونیهای دهیاری های استان آذربایجان غربی

ردیف

شهرستان

بخش/ دهستان

تعداد دهیاریهای عضو تعاونی

سال تأسیس

شماره ثبت

تعداد پرسنل

زمینه های فعالیت

مدیرعامل

نشانی تعاونی

1

ارومیه

انزل

14

88

11038

3

چندمنظوره

فخرالدین یوسفی

بخشداری

2

ارومیه

سیلوانا

45

88

10579

4

چندمنظوره

عصمت یوسفی

بخشداری

3

ارومیه

صومای برادوست

39

88

10807

5

چندمنظوره

حمید برهینی

بخشداری

4

ارومیه

مرکزی

51

88

 

 

چندمنظوره

اسمعیل هاشمی

بخشداری

5

ارومیه

نازلو

46

88

10428

3

چندمنظوره

فرهنگ پاشاپور

بخشداری

6

اشنویه

مرکزی

19

87

281

3

چندمنظوره

صدیق عبدالهی

بخشداری

7

اشنویه

نالوس

10

87

 

 

چندمنظوره

 

بخشداری

8

بوکان

مرکزی

28

87

913

5

چندمنظوره

ابراهیم نادری

بخشداری

9

بوکان

سیمینه

23

87

912

3

چندمنظوره

کامل رامی

بخشداری

10

پیرانشهر

مرکزی

34

86

395

3

چندمنظوره

ادوائی

بخشداری

11

پیرانشهر

لاجان

15

86

395

 

چندمنظوره

ادوائی

بخشداری

12

پلدشت

مرکزی

19

 

 

3

چندمنظوره

دلائی میلان

بخشداری

13

پلدشت

ارس

21

 

 

 

چندمنظوره

دلائی میلان

بخشداری

14

تکاب

مرکزی

15

85

181

5

چندمنظوره

شهبازی

بخشداری

15

تکاب

تخت سلیمان

24

85

181

 

چندمنظوره

شهبازی

بخشداری

16

چالدران

مرکزی

17

87

153

5

چندمنظوره

احمدکرم زاده

بخشداری

17

چالدران

دشتک

5

87

153

 

چندمنظوره

احمد کرم زاده

بخشداری

18

چایپاره

مرکزی

9

 

 

5

چندمنظوره

محبوب اسحقی

بخشداری

19

چایپاره

حاجیلار

13

 

 

 

چندمنظوره

محبوب اسحقی

بخشداری

20

خوی

مرکزی

56

86

2044

3

چندمنظوره

علی علی میرزالو

بخشداری

21

خوی

ایواوغلی

17

89

2685

5

چندمنظوره

محمود جوزایی

بخشداری

22

خوی

صفائیه

21

 

 

3

چندمنظوره

اردلان گلبکانلو

بخشداری

23

خوی

قطور

21

89

2672

5

چندمنظوره

هادی عمرپور

بخشداری

24

سردشت

مرکزی

43

87

328

3

چندمنظوره

ناصر یوسفی

بخشداری

25

سردشت

وزینه

23

87

328

 

چندمنظوره

ناصر یوسفی

بخشداری

26

سلماس

مرکزی

51

87

576

5

چندمنظوره

سجاد سلیمی

بخشداری

27

سلماس

کوهسار

29

89

846

3

چندمنظوره

محمدامین شاهی

بخشداری

28

شاهین دژ

مرکزی

29

87

385

3

چندمنظوره

ایوب نساج

بخشداری

29

شاهین دژ

کشاورز

18

89

472

3

چندمنظوره

فضلی

بخشداری

30

شوط

مرکزی

15

88

 

3

چندمنظوره

حسین عزیزی

بخشداری

31

شوط

قره قویون

13

88

 

 

چندمنظوره

حسین عزیزی

بخشداری

32

مهاباد

مرکزی

44

85

1092

3

چندمنظوره

کریمی

بخشداری

33

مهاباد

خلیفان

19

87

1355

3

چندمنظوره

بختیار آسیابانی

بخشداری

34

ماکو

مرکزی

25

87

978

3

چندمنظوره

 

بخشداری

35

ماکو

بازرگان

8

 

 

3

چندمنظوره

حسین علیپور

بخشداری

36

میاندوآب

مرکزی

86

88

2283

5

چندمنظوره

ناصر مقدم

بخشداری

37

میاندوآب

باروق

18

87

2242

3

چندمنظوره

عیوض زراعی

بخشداری

38

میاندوآب

مرحمت آباد

14

88

2321

3

چندمنظوره

محرمعلی نجاری

بخشداری

39

نقده

مرکزی

30

87

1079

5

چندمنظوره

ایوب اروند

بخشداری

40

نقده

محمدیار

20

87

1079

 

چندمنظوره

ایوب اروند

بخشداری