در حال بارگذاری ...
 • جهت استفاده از ابزارک اوقات شرعی در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید

 • لیست تعاونیهای دهیاری های استان زنجان

  ردیف

  شهرستان

  بخش/ دهستان

  تعداد دهیاریهای عضو تعاونی

  سال تأسیس

  تعداد پرسنل

  زمینه های فعالیت

  مدیرعامل

  نشانی تعاونی

  1

  زنجان

  مرکزی

  64

  87

  8

  عمرانی-تولیدی

  محمدرسول امیرخانی

  زنجان- خ شهداء

  2

  زنجان

  زنجانرود

  23

  88

  2

  عمرانی-کشاورزی-خدماتی

  حسن وفا

  بخشداری

  3

  ابهر

  مرکزی

  34

  88

  3

  اقتصادی-خدماتی-عمرانی-بهداشتی-تولیدی-آموزشی

  احمد حسین زاده

  دهیاری نورین

  4

  ابهر

  سلطانیه

  26

  87

  1

  اقتصادی-عمرانی-خدماتی

  صادق اسدی

  بخشداری

  5

  خرمدره

  مرکزی

  4

  87

  1

  اقتصادی-عمرانی-خدماتی-کشاورزی-آموزشی-بهداشتی

  محمدعلی افشاری

  بخشداری

  6

  خدابنده

  مرکزی

  45

  87

  5

  عمرانی-اقتصادی-کشاورزی-خدماتی

  ولی اله دشتکی حصاری

  بخشداری

  7

  خدابنده

  سجاسرود

  17

  87

  3

  چندمنظوره

  زین العابدین مظفری

  بخشداری

  8

  خدابنده

  بزینه رود

  15

  86

  1

  چندمنظوره

  معرفت اله امینی زاده

  بخشداری

  9

  طارم

  مرکزی

  20

  89

  2

  عمرانی-خدماتی

  آرامعلی لطفی

  بخشداری

  10

  طارم

  چورزق

  33

  89

  2

  عمرانی-خدماتی

  محمدرضا مهدیخانی

  بخشداری

  11

  ماهنشان

  مرکزی

  25

  87

  8

  چندمنظوره

  قربتعلی رحیمی

  دهیاری سریک

  12

  ماهنشان

  انگوران

  20

  87

  1

  چندمنظوره

  حسین فرامرزلو

  بخشداری

  13

  ایجرود

  مرکزی

  28

  88

  1

  چندمنظوره

  ابراهیم محمدی

  بخشداری

  14

  ایجرود

  حلب

  7

  88

  7

  چندمنظوره

  محمود جعفرلو

  بخشداری

  15

  زنجان

  قره پشتلو

  9

  87

  3

  عمرانی-کشاورزی-خدماتی

  کمال خلفی

  بخشداری

  16

  خدابنده

  افشار

  19

  87

  2

  چندمنظوره

  سیدحسن حسینی

  بخشداری


 • جهت استفاده از ابزارک قیمت نهاده ها در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید