در حال بارگذاری ...

لیست تعاونی دهیاری های استان تهران

ردیف

شهرستان

بخش/ دهستان

تعداد دهیاریهای عضو تعاونی

سال تأسیس

شماره ثبت

تعداد پرسنل

زمینه های فعالیت

مدیرعامل

نشانی تعاونی

1

ورامین

جوادآباد

16

89

2662

20

عمرانی-خدماتی

رضا رضایی

بخشداری