در حال بارگذاری ...
 • جهت استفاده از ابزارک اوقات شرعی در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید

 • لیست تعاونیهای دهیاری های استان خراسان جنوبی

  ردیف

  شهرستان

  بخش

  دهستان

  تعداد اعضاء

   سال تاسیس

  تعداد پرسنل ثابت

  زمینه های فعالیت

  مدیرعامل

  نشانی تعاونی

  1

  بیرجند

  مرکزی

   

  90

  1386

  18

  اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها -حمل و نقل مصالح-جمع آوری زباله

  ابراهیم خراشادی زاده

  بیرجند- خیابان بهشتی- نبش شیرین

  2

  بیرجند

  خوسف

   

  69

  1387

  1

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  مهدی قیامی

  خوسف- ساختمان بخشداری

  3

  قائنات

  مرکزی

   

  62

  1387

  4

  اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها -حمل و نقل مصالح-جمع آوری زباله

  ابراهیم طاحونه بان

  قائنات- خیابان رجایی10

  4

  قائنات

  زهان

   

  25

  1387

  5

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  جواد فاطمی

  زهان- ساختمان بخشداری

  5

  قائنات

  نیمبلوک

   

  21

  1389

  5

  حمل زباله

  حسین ملایی

  نیمبلوک- ساختمان بخشداری

  6

  قائنات

  زیرکوه

   

  43

  1389

  1

  حمل زباله

  محسن عبدالله زاده

  زیرکوه- ساختمان بخشداری

  7

  قائنات

  سده

   

  37

  1388

  7

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

   علی قلی پور

  سده- ساختمان بخشداری

  8

  درمیان

  گزیک

   

  15

  1387

  4

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  امین درویشی

  گزیک- جنب ساختمان بخشداری

  9

  درمیان

  قهستان

   

  42

  1387

  8

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  محمدصادق براکتی

  قهستان- ساختمان بخشداری

  10

  درمیان

  مرکزی

   

  27

  1388

  4

  باربری-حمل زباله

  حسین ملاکی

  اسدیه- ساختمان بخشداری

  11

  سربیشه

  مود

   

  31

  1387

  3

  اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  محمد خاوازی

  مود- ساختمان بخشداری

  12

  سربیشه

  مرکزی

  مومن آباد

  28

  1386

  2

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  غلام رضا کریمی

  سربیشه- ساختمان بخشداری

  13

  سربیشه

  مرکزی

  درح

  29

  1388

  3

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  محمدعلی حیدری

  روستای درح- ساختمان دهداری سابق

  14

  نهبندان

  شوسف

  شوسف

  18

  1387

  3

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  حسین نادی

  شوسف- ساختمان بخشداری

  15

  نهبندان

  شوسف

  عربخانه

  17

  1387

  1

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  رجب عبداللهی

  روستای دهک- ساختمان دهیاری

  16

  نهبندان

  مرکزی

   

  49

  1390

  1

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  کدخدا

  نهبندان- ساختمان بخشداری

  17

  سرایان

  مرکزی

   

  21

  1387

  2

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  محمود شیدایی

  سرایان- ساختمان بخشداری

  18

  بشرویه

  مرکزی

   

  6

  1391

  2

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  مهدی پورعابدی

  بشرویه- بخشداری مرکزی

  19

  بشرویه

  ارسک

   

  8

  1388

  3

  جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  علیرضا خاکشور

  ارسک- بخشداری مرکزی

  20

  فردوس

  مرکزی

   

  23

  1387

  8

       جمع آوری زباله-اجرای پروژه های عمرانی دهیاری ها

  علی میرخزاعی

  اسلامیه- بخشداری مرکزی


 • جهت استفاده از ابزارک قیمت نهاده ها در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید