در حال بارگذاری ...
 • جهت استفاده از ابزارک اوقات شرعی در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید

 • لیست تعاونیهای دهیاری های استان خراسان شمالی

  ردیف

  شهرستان

  بخش/ دهستان

  تعداد دهیاری های عضو تعاونی

  سال تأسیس

  تعداد پرسنل

  زمینه های فعالیت

  نشانی تعاونی

  1

  بجنورد

  گرمخان/گیفان

  18

  89

   

  خدماتی

  بخشداری

  2

  بجنورد

  رازو جرگلان/جرگلان

  35

  89

   

  عمرانی-خدماتی

  بخشداری

  3

  بجنورد

  گرمخان/گرمخان

  23

  88

   

  عمرانی

  بخشداری

  4

  مانه و سملقان

  مرکزی

  21

  88

   

  خدماتی

  بخشداری

  5

  مانه و سملقان

  مانه

  44

  88

   

  خدماتی

  بخشداری

  6

  مانه و سملقان

  سملقان

  20

  87

  6

  خدماتی

  بخشداری

  7

  شیروان

  مرکزی

  80

  90

  6

  خدماتی

  بخشداری

  8

  شیروان

  قوشخانه

  27

  90

   

  عمرانی-خدماتی

  بخشداری

  9

  شیروان

  سرحد

  28

  90

   

  عمرانی-خدماتی

  بخشداری

  10

  فاروج

  مرکزی

  30

  90

   

  عمرانی-خدماتی

  بخشداری

  11

  اسفراین

  بام و صفی آباد/صفی آباد

  18

  90

   

  عمرانی-خدماتی

  بخشداری

  12

  اسفراین

  بام و صفی آباد/بام

  22

  90

   

  عمرانی-خدماتی

  بخشداری

  13

  اسفراین

  مرکزی

  95

  89

   

  عمرانی-خدماتی

  بخشداری

  14

  جاجرم

  سنخواست

   

   

   

  عمرانی-خدماتی

  بخشداری

  15

  جاجرم

  شوقان

   

   

   

  عمرانی-خدماتی

  بخشداری


 • جهت استفاده از ابزارک قیمت نهاده ها در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید