در حال بارگذاری ...
 • جهت استفاده از ابزارک اوقات شرعی در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید

 • چگونگی پیش بینی مراحل مختلف رشد و نمو گندم

  رشد و نمو اولیه گندم از یک الگوی منظم و قابل پیش بینی پیروی می کند. اگر بدانید گندم در معرض چه دماهایی قرار دارد، می توانید نمو آن را پیش بینی کنید پیش بینی های خود را با شرایط مزرعه تطبیق دهید. در صورت مشاهده اختلاف بین پیش بینی نمو و شرایط مزرعه، احتمالا" مشکل تنش در مزرعه وجود دارد و از این پیش بینی می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت شرایط رویش گندم در مرزعه استفاده نمود.

  رشد و نمو اولیه گندم از یک الگوی منظم و قابل پیش بینی پیروی می کند. اگر بدانید گندم در معرض چه دماهایی قرار دارد، می توانید نمو آن را پیش بینی کنید پیش بینی های خود را با شرایط مزرعه تطبیق دهید. در صورت مشاهده اختلاف بین پیش بینی نمو و شرایط مزرعه، احتمالا مشکل تنش در مزرعه وجوددارد و از این پیش بینی می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت شرایط رویش گندم در مرزعه استفاده نمود.

  درجه روز های رویش (GDD) واحد های مورد استفاده در اندازه گیری تجمع حرارت در طول زمان هستند.

  GDD = مجموع حداقل و حداکثر دمای هر روز تقسیم بر دو منهای صفر درجه سانتی گراد (صفر فیزیو لوژیکی گندم). چون گندم در صفر درجه سانتی گراد نیز رشد می کند. متوسط دمای بالای نقطه انجماد در محاسبه درجه روز در نظر گرفته می شود.

  حدود 80 درجه روز جوانه زنی بذر و حدود 100 درجه روز سبز شدن گندم از عمق کاشت 5 سانتی متر طول می کشد. برای هر 5/2 سانتی متر عمق کاشت 50 درجه روز رویش در نظر گرفته می شود.

  به عنوان نمونه، تجمع درجه روزهای گندم زمستانه کاشته شده در لاگراند، اورگون امریکا ارائه می گردد. از زمان کاشت در مجموع 180 درجه روز تا خروج اولین برگ از زمین طول می کشد. اگر از زمان کاشت در مجموع 250 درجه روز بدست آمده باشد ولی گندم سبز نشده باشد در آن صورت بذور گندم با مشکلاتی مواجه شده اند و مزرعه نیاز به واکاری دارد.

  رشد کامل هر برگ حدود 100 درجه روز طول می کشد. اگر روی ساقه اصلی تعداد 5 برگ کامل و یک برگ در حال رشد مشاهده کنید به معنی تجمع حدود 550 درجه روز از زمان سبز شدن گندم می باشد.

  تعداد واقعی درجه روز لازم برای رشد کامل هر برگ می تواند از 75 تا 120 درجه روز تغییر نماید اما در کل 100 درجه روز خوب موثر واقع می شود.

  مجموع درجه روز از زمان کاشت تا تشکیل اولین پنجه 480 می باشد.

  منبع: پایگاه تخصصی دانش کشاورزی 


 • جهت استفاده از ابزارک قیمت نهاده ها در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید