در حال بارگذاری ...
 • جهت استفاده از ابزارک اوقات شرعی در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید

 • زنگ ساقه Ug99 تهدید جدی برای تولید جهانی گندم

  به مدت چند دهه زنگ ساقه گندم در سرتاسر دنیا با استفاده از ارقام مقاوم از نظر ژنتیکی کنترل شده است و اثر نامطلوب این بیماری قارچی کاهش یافته است. وقوع تغییرات در بیماریزایی زنگ برخی از انواع ارقام مقاوم را غیر موثر نموده اند. به هر حال، ارقام مقاوم به طور کلی قبل از ایجاد خسارت زیاد بوجود آمده اند. در دنیا، زنگ ساقه به طور کامل تحت کنترل بوده است اما چند منطقه وجود دارد که به طور ناگهانی این بیماری دوباره ظاهر می گردد.

   به مدت چند دهه زنگ ساقه گندم در سرتاسر دنیا با استفاده از ارقام مقاوم از نظر ژنتیکی کنترل شده است و اثر نامطلوب این بیماری قارچی کاهش یافته است.وقوع تغییرات در بیماریزایی زنگ برخی از انواع ارقام مقاوم را غیر موثر نموده اند. به هر حال، ارقام مقاوم به طور کلی قبل از ایجاد خسارت زیاد بوجود آمده اند. در دنیا، زنگ ساقه به طور کامل تحت کنترل بوده است اما چند منطقه وجود دارد که به طور ناگهانی این بیماری دوباره ظاهر می گردد.

  از شرق افریقا تهدید جدیدی ظهور یافته است و مقاومت مغلوب نژاد جدید بیماری به نام Ug99 شده است. اسپور های زنگ مسافت های طولانی را طی می کنند, بنابراین فقط زمان هنگام عبور به شبه جزیره عربی اهمیت دارد. از انجا احتمال خیلی زیاد برای ورود به خاور نزدیک، آسیای جنوبی و به تدریج به شرق آسیا و امریکا وجود دارد.

  ایکاردا و سیمیت ابتکار عمل جهانی زنگ را در سال 2005 در رابطه با این تهدید جدید به راه انداختند.زنگ ساقه می تواند مشکل زیادی در چند کشور از جمله یمن، سودان، مصرو عربستان سعودی بوجود آورد.کاهش خیلی زیاد محصول هزینه واردات را افزایش می دهد و امنیت غذایی میلیون ها مصرف کننده فقیر را که نان قوت غالب آنهاست تهدید می کند.

  برنامه ریزی ابتکار جهانی زنگ مجموعه ای از پروژه ها برای حذف سیستماتیک قابلیت آسیب پذیری به Ug99 و حفظ یا ارتقاء مقاومت به زنگ های گسترده زرد و برگی می باشد. انتشار بین المللی بیماری های زنگ هوازاد در مزرعه مورد پایش قرار می گیرد. بعلاوه، محققان اپیدمیولوژی حرکت زنگ را مطالعه می کنند و نژاد های زنگ را جهت تعیین منشا پاتوتیپ های جدید و در حال تولید مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

  این عمل سیستم هشدار اولیه برای کشاورزانی که ارقام بالقوه حساس می کارند فراهم می سازد. دانش ژن های مقاومت که در منطقه موثر هستند به بهنژاد ها در وارد کردن و تجمع این زن ها در ژرم پلاسم گندم کمک می کند و بنابراین ارقامی بوجود می آید که مقاومت به مدت طولانی پایدار باقی می ماند. آزمون ارقام ممکن است در نقاط خطرناک زنگ بیرون از منطقه ضرورت یابد، چون بیماریزایی برخی ژن های مقاومت ممکن است از قبل در جمعیت زنگ موجود باشد.

  پایش سیر تکاملی و انتقال Ug99 اولویت بالا به چهار دلیل دارد. اولا، اسپور های زنگ ساقه قادرند آزادانه به فواصل دور دست حرکت نمایند. ثانیا چند رقم فعلی ژن های مقاومی دارند که ویژه نژاد های خاص زنگ هستند، و بنابراین مقاومت ممکن است دوره حیات کوتاهی داشته باشد. ثالثا ارقام یکسان در سطح بسیار وسیع در چند کشور کشت می شود، بنابراین میتواند اثرات نامطلوب زیادی داشته باشد. رابعا ژن های مقاومت یکسان در چند زنگ در چندین رقم مورد کشت در کشورهای مختلف قرار داده شده است.

  در سال 2006 محققان ایکاردا، سیمیت و آزمایشگاه زنگ غلات در مینه سوتا با هم برای تحقیق در خزانه تله اندازی زنگ ساقه جمع شدند. این خزانه برای مطالعه زنگ ساقه در طبیعت و همچنین حضور و عدم حضور Ug99 مورد استفاده قرار گرفت.

  خزانه ترکیبی از 60 رقم و لاین های بهنژادی گندم نان، گندم دوروم، و جو می باشدو به همکاران در منطقه دره نیل، افریقای شرقی، آفریقای شمالی، آسیای غربی، آسیای مرکزی، قفقاز، و آمریکای لاتین فرستاده شد. Ug99 در 17 محل تست اولیه در کنیا، اتیوپی، یمن، مصر، اریتره، و سودان یافت نشد.در هیچیک از شبکه محل های تست ثانوی در 19 کشور در آفریقای شمالی، آمریکای لاتین، غرب ع مرکز و جنوب اسیا مشاهده نشد.نمونه های زنگ نیز جمع آوری شد و در آزمایشگاه های ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در ماه های سپتامبر و اکتبر سال 2006 در یمن و سودان . Ug99 در نمونه های جمع آوری شده مشاهده گردید. نشریه تحت عنوان  جهش بیماری خطر ناک گندم از دریای سرخ : انتشار پاتوژن قارچی مخرب از افریقای شرقی به یمن، مطابق با مسیر پیش بینی شده توسط محققان  نشر یافت.مسیر های پیش بینی شده مورد پایش دقیق می باشد و گام ها طبق برنامه های ملی و جامعه بین اللملی برای محدود کردن انتشار Ug99 برداشته می شود.نقشه های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای استقرار سیستم هشدار اولیه در حال توسعه می باشد.

  منبع: پایگاه تخصصی دانش کشاورزی


 • جهت استفاده از ابزارک قیمت نهاده ها در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید