در حال بارگذاری ...
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اثرات شوری روی رشد گندم

اثرات شوری روی رشد گندم

شوری خاک به سه طریق روی گیاهان زراعی تاثیر می گذارد. (1) تنش اسمزی، کاهش قابلیت استفاده آب، (2) تنش یونی، و (3) تغییرات در تعادل یونی سلول، بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی تحت تاثیر شوری قرار ...


زنگ ساقه Ug99 تهدید جدی برای تولید جهانی گندم

زنگ ساقه Ug99 تهدید جدی برای تولید جهانی گندم

به مدت چند دهه زنگ ساقه گندم در سرتاسر دنیا با استفاده از ارقام مقاوم از نظر ژنتیکی کنترل شده است و اثر نامطلوب این بیماری قارچی کاهش یافته است. وقوع تغییرات در بیماریزایی زنگ برخی از انواع ...


چگونگی تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

چگونگی تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

رنگ، شکل، رشد و نمو برگ و سایر اندام هوایی گندم در شرایط کمبود عناصر علایم مخصوص به خود را دارد و علایم کمبود خود را در چند اندام گیاه و مراحل مختلف رشد و نمو نشان می دهند. بنابراین با بررسی ...


چگونگی پیش بینی مراحل مختلف رشد و نمو گندم

چگونگی پیش بینی مراحل مختلف رشد و نمو گندم

رشد و نمو اولیه گندم از یک الگوی منظم و قابل پیش بینی پیروی می کند. اگر بدانید گندم در معرض چه دماهایی قرار دارد، می توانید نمو آن را پیش بینی کنید پیش بینی های خود را با شرایط مزرعه تطبیق ...


کاه و کلش گندم و جو

کاه و کلش گندم و جو

کاه و کلش گندم و جو مانده پس از برداشت محصول در صورت مخلوط کردن با خاک مزایای زیادی دارد که عبارتند از: 1- کاه و کلش گندم و جو پس از پوسیدن در خاک موجب ...


رابطه عملکرد دانه گندم با پنجه زنی گندم

رابطه عملکرد دانه گندم با پنجه زنی گندم

پنجه زنی در گندم پس از رسیدن گندم به مرحله 3 تا 4 برگی شروع می شود و هر پنجه تولید شده در شرایط رشد و نمو مساعد مطلوب می تواند یک خوشه بدهد. پنجه از جوانه های واقع در محور برگهای تحتانی بوجود می ...


بیماری نقطه سیاه دانه گندم

بیماری نقطه سیاه دانه گندم

در سالهای پر باران و در محیط مرطوب این عارضه در دانه های گندم بوجود می آید و موجب کاهش کیفیت دانه گندم می گردد. که سیاه از پوست دانه به داخل جنین ...


اثرات نامطلوب کشت برنج بر تولید گندم

اثرات نامطلوب کشت برنج بر تولید گندم

در استان گلستان پس از برداشت گندم، برنج در سطح قابل توجه کشت می شود. در اراضی دشت و میان دشت استان گلستان عمومابرداشت گندم از اوایل خرداد شروع و تا حدود 20 خرداد به پایان می رسد.


عوامل موثر بر سبز شدن بذور

عوامل موثر بر سبز شدن بذور

یکی از مشکلات کشاورزان در فرایند کشت گندم، عدم یکنواختی در سبز شدن بذور و استقرار بوته های گندم به تعداد مناسب در واحد سطح می باشد. با استقرار گیاهچه های گندم در تراکم مناسب در واحد سطح ضمن ...


تاثیر عوامل محیطی روی مراحل اولیه رشد گندم

تاثیر عوامل محیطی روی مراحل اولیه رشد گندم

گندم سازگاری وسیع به مناطق مختلف معتدل تا خشک، پر باران، گرم و مرطوب و تا محیط های سرد و خشک و به شرایط آبیاری و دیم کاری دارد. بدون شک این سازگاری وسیع بدلیل داشتن طبیعت پیچیده ژنوم آن امکان ...


نیازهای اقلیمی درخت فندق

نیازهای اقلیمی درخت فندق

مرکز عمده تولید فندق در دنیا قسمت شمالی ترکیه در ساحل دریای سیاه است. سایر مناطق مهم تولید فندق ایتالیا، اسپانیا و اورگون ایالات متحده آمریکا می باشد. مناطقی با زمستان های خنک و تابستان های ...


اقلیم، خاک و نیاز های درخت زیتون

اقلیم، خاک و نیاز های درخت زیتون

زیتون یک نمونه از گیاهان منطقه مدیترانه است، زیتون طالب زمستان های معتدل و با بارندگی کافی و نسبتا خشک است. با این وجود تابستان های خشک را دوست ندارد و به زمستان های سرد نیز خیلی مقاوم می ...


هرس و شکل دهی درختان

هرس و شکل دهی درختان

هرس صحیح و شکل دهی نهال و درخت از انبوه و متراکم شدن شاخه ها و برگ ها جلوگیری نموده و فضای باز در داخل درخت بوجود می آورد و با نفوذ بهتر نور خورشید و گردش هوا در میان درخت، شاخه ها، برگها و ...


هرس کردن درختان زیتون

هرس کردن درختان زیتون

به تعداد نظریه های گوناگون در مورد هرس کردن، شیوه های مختلف هرس وجود دارد. از اطلاعات ذیل می توان فقط به عنوان راهنما استفاده کرد و در مورد فواید روش های مختلف هرس کردن واحتیاجات شیوه های ...


تحمل درختان در برابر سیلاب ها

تحمل درختان در برابر سیلاب ها

بارش باران در بهار و تابستان گاهی موجب سیلاب و آب گرفتگی گسترده می شود. ضمن اینکه سیل می تواند به ساختمان ها، جاده ها و گیاهان زراعی آسیب وارد نمایند، بر درختان را نیز می تواند اثرات نامطلوب ...


ویروس کوتولگی یا روزت بادام زمینی

ویروس کوتولگی یا روزت بادام زمینی

این بیماری در بیشتر مزارع بادام زمینی مشاهده می شود. علائم این بیماری روی بوته های بادام زمینی به دو شکل روزت سبز و روزت زرد ظاهر می شود. این ویروس موجب کوتولگی شدید بوته ها به دلیل کم شدن ...


مویی شدن جوانه های غده سیب زمینی

مویی شدن جوانه های غده سیب زمینی

جوانه زنی غده های سیب زمینی پیش از رسیدن در اواخر فصل یا در اوایل نگهداری در انبار بر کیفیت غده ها تاثیر می گذارد. علاوه بر تاثیر روی ظاهر غده ها، در اثر جوانه زنی،جوانه های غده با جذب عناصر ...


جایگاه تناوب زراعی در مدیریت بیماریهای گیاهی

جایگاه تناوب زراعی در مدیریت بیماریهای گیاهی

تناوب زراعی در به حداقل رساندن توان بالقوه بیماریهای گیاهی از طریق کاهش جمعیت عوامل بیماریزا خاکزی یا روی بقایای گیاهی کمک می کند. اگر چه تناوب زراعی موجب کاهش خطر بسیاری از بیماریهای غلات ...


نماتدها دشمن پنهان گیاهان

نماتدها دشمن پنهان گیاهان

نماتدها بدون شک فراوان ترین موجودات چند سلولی در دنیا هستند. اگر شما یک مشت خاک از هر زمینی بردارید و در آن نماتد یافت می شود. بیشتر انواع نماتد ها خیلی کم جلب توجه می کنند، بهر حال، آنها ...


۱ ۲  ۳  ۴ »
۲۴ از ۲۶۸۰ نتیجه
۱ از ۱۱۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰