در حال بارگذاری ...
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اثرات شوری روی رشد گندم

اثرات شوری روی رشد گندم

شوری خاک به سه طریق روی گیاهان زراعی تاثیر می گذارد. (1) تنش اسمزی، کاهش قابلیت استفاده آب، (2) تنش یونی، و (3) تغییرات در تعادل یونی سلول، بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی تحت تاثیر شوری قرار ...


زنگ ساقه Ug99 تهدید جدی برای تولید جهانی گندم

زنگ ساقه Ug99 تهدید جدی برای تولید جهانی گندم

به مدت چند دهه زنگ ساقه گندم در سرتاسر دنیا با استفاده از ارقام مقاوم از نظر ژنتیکی کنترل شده است و اثر نامطلوب این بیماری قارچی کاهش یافته است. وقوع تغییرات در بیماریزایی زنگ برخی از انواع ...


چگونگی تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

چگونگی تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

رنگ، شکل، رشد و نمو برگ و سایر اندام هوایی گندم در شرایط کمبود عناصر علایم مخصوص به خود را دارد و علایم کمبود خود را در چند اندام گیاه و مراحل مختلف رشد و نمو نشان می دهند. بنابراین با بررسی ...


چگونگی پیش بینی مراحل مختلف رشد و نمو گندم

چگونگی پیش بینی مراحل مختلف رشد و نمو گندم

رشد و نمو اولیه گندم از یک الگوی منظم و قابل پیش بینی پیروی می کند. اگر بدانید گندم در معرض چه دماهایی قرار دارد، می توانید نمو آن را پیش بینی کنید پیش بینی های خود را با شرایط مزرعه تطبیق ...


کاه و کلش گندم و جو

کاه و کلش گندم و جو

کاه و کلش گندم و جو مانده پس از برداشت محصول در صورت مخلوط کردن با خاک مزایای زیادی دارد که عبارتند از: 1- کاه و کلش گندم و جو پس از پوسیدن در خاک موجب ...


رابطه عملکرد دانه گندم با پنجه زنی گندم

رابطه عملکرد دانه گندم با پنجه زنی گندم

پنجه زنی در گندم پس از رسیدن گندم به مرحله 3 تا 4 برگی شروع می شود و هر پنجه تولید شده در شرایط رشد و نمو مساعد مطلوب می تواند یک خوشه بدهد. پنجه از جوانه های واقع در محور برگهای تحتانی بوجود می ...


بیماری نقطه سیاه دانه گندم

بیماری نقطه سیاه دانه گندم

در سالهای پر باران و در محیط مرطوب این عارضه در دانه های گندم بوجود می آید و موجب کاهش کیفیت دانه گندم می گردد. که سیاه از پوست دانه به داخل جنین ...


اثرات نامطلوب کشت برنج بر تولید گندم

اثرات نامطلوب کشت برنج بر تولید گندم

در استان گلستان پس از برداشت گندم، برنج در سطح قابل توجه کشت می شود. در اراضی دشت و میان دشت استان گلستان عمومابرداشت گندم از اوایل خرداد شروع و تا حدود 20 خرداد به پایان می رسد.


عوامل موثر بر سبز شدن بذور

عوامل موثر بر سبز شدن بذور

یکی از مشکلات کشاورزان در فرایند کشت گندم، عدم یکنواختی در سبز شدن بذور و استقرار بوته های گندم به تعداد مناسب در واحد سطح می باشد. با استقرار گیاهچه های گندم در تراکم مناسب در واحد سطح ضمن ...


تاثیر عوامل محیطی روی مراحل اولیه رشد گندم

تاثیر عوامل محیطی روی مراحل اولیه رشد گندم

گندم سازگاری وسیع به مناطق مختلف معتدل تا خشک، پر باران، گرم و مرطوب و تا محیط های سرد و خشک و به شرایط آبیاری و دیم کاری دارد. بدون شک این سازگاری وسیع بدلیل داشتن طبیعت پیچیده ژنوم آن امکان ...


نیازهای اقلیمی درخت فندق

نیازهای اقلیمی درخت فندق

مرکز عمده تولید فندق در دنیا قسمت شمالی ترکیه در ساحل دریای سیاه است. سایر مناطق مهم تولید فندق ایتالیا، اسپانیا و اورگون ایالات متحده آمریکا می باشد. مناطقی با زمستان های خنک و تابستان های ...


اقلیم، خاک و نیاز های درخت زیتون

اقلیم، خاک و نیاز های درخت زیتون

زیتون یک نمونه از گیاهان منطقه مدیترانه است، زیتون طالب زمستان های معتدل و با بارندگی کافی و نسبتا خشک است. با این وجود تابستان های خشک را دوست ندارد و به زمستان های سرد نیز خیلی مقاوم می ...


هرس و شکل دهی درختان

هرس و شکل دهی درختان

هرس صحیح و شکل دهی نهال و درخت از انبوه و متراکم شدن شاخه ها و برگ ها جلوگیری نموده و فضای باز در داخل درخت بوجود می آورد و با نفوذ بهتر نور خورشید و گردش هوا در میان درخت، شاخه ها، برگها و ...


هرس کردن درختان زیتون

هرس کردن درختان زیتون

به تعداد نظریه های گوناگون در مورد هرس کردن، شیوه های مختلف هرس وجود دارد. از اطلاعات ذیل می توان فقط به عنوان راهنما استفاده کرد و در مورد فواید روش های مختلف هرس کردن واحتیاجات شیوه های ...


تحمل درختان در برابر سیلاب ها

تحمل درختان در برابر سیلاب ها

بارش باران در بهار و تابستان گاهی موجب سیلاب و آب گرفتگی گسترده می شود. ضمن اینکه سیل می تواند به ساختمان ها، جاده ها و گیاهان زراعی آسیب وارد نمایند، بر درختان را نیز می تواند اثرات نامطلوب ...


ویروس کوتولگی یا روزت بادام زمینی

ویروس کوتولگی یا روزت بادام زمینی

این بیماری در بیشتر مزارع بادام زمینی مشاهده می شود. علائم این بیماری روی بوته های بادام زمینی به دو شکل روزت سبز و روزت زرد ظاهر می شود. این ویروس موجب کوتولگی شدید بوته ها به دلیل کم شدن ...


مویی شدن جوانه های غده سیب زمینی

مویی شدن جوانه های غده سیب زمینی

جوانه زنی غده های سیب زمینی پیش از رسیدن در اواخر فصل یا در اوایل نگهداری در انبار بر کیفیت غده ها تاثیر می گذارد. علاوه بر تاثیر روی ظاهر غده ها، در اثر جوانه زنی،جوانه های غده با جذب عناصر ...


جایگاه تناوب زراعی در مدیریت بیماریهای گیاهی

جایگاه تناوب زراعی در مدیریت بیماریهای گیاهی

تناوب زراعی در به حداقل رساندن توان بالقوه بیماریهای گیاهی از طریق کاهش جمعیت عوامل بیماریزا خاکزی یا روی بقایای گیاهی کمک می کند. اگر چه تناوب زراعی موجب کاهش خطر بسیاری از بیماریهای غلات ...


نماتدها دشمن پنهان گیاهان

نماتدها دشمن پنهان گیاهان

نماتدها بدون شک فراوان ترین موجودات چند سلولی در دنیا هستند. اگر شما یک مشت خاک از هر زمینی بردارید و در آن نماتد یافت می شود. بیشتر انواع نماتد ها خیلی کم جلب توجه می کنند، بهر حال، آنها ...


چگونگی تمیز کردن مخزن سمپاش ها

چگونگی تمیز کردن مخزن سمپاش ها

پس از اتمام سمپاشی، خالی و تمیز کردن مخزن سمپاش از نظر جلوگیری در مورد چسبیدن آفتکش ها به قسمت های مختلف مخزن سمپاش، و حفظ طول عمر قطعات دستگاه سمپاش، احتراز از باقیمانده پسماند آفتکش های ...


رقابت نخود معمولی با علف های هرز

رقابت نخود معمولی با علف های هرز

نخود با نام علمی Cicer arietinum عضو خانواده بقولات است. نخود محصول فصل خنک است. بسته به شرایط آب و هوای محل در فصول بهار و پائیز کاشته می شود. نخود گیاه یکساله و از خانواده لگوم عادت رشد نامحدود و ...


کیفیت آب مورد استفاده در سمپاشی آفتکش

کیفیت آب مورد استفاده در سمپاشی آفتکش

بیشتر کشاورزان در جستجوی روش های کاهش دفعات سمپاشی آفتکش ها می باشند و در ضمن سطح کنترل آفت را در حد خوب حفظ نماید. کاربرد غلط و نادرست آفتکش ها می تواند موجب افزایش دفعات سمپاشی، استفاده ...


سیستم های پایش آفت حشره در حرفه کنترل آفت

سیستم های پایش آفت حشره در حرفه کنترل آفت

وضعیت آفت حشره هر چه دقیق تر و بهتر مشخص گرددو اطلاعات دقیق و بسیار ضروری در مورد وضعیت آفت حشره جمع آوری گردد، تصمیم گیری در مورد آفت حشره جهت کنترل آن آسانتر و بهتر انجام می گیرد. یکی از ...


شته سبز هلو

شته سبز هلو

شته سبز هلو با نام علمی Myzus Persicae اکنون در سر تا سر دنیا پراکنده شده است. در بسیاری از مناطق دنیا یکی از آفات مهم هلو و شلیل می باشد. وقتی طغیان این آفت روی درختان هسته دار بوجود می آید می تواند ...


اختلالات فیزیولوژیکی در گیاه کلم پیچ

اختلالات فیزیولوژیکی در گیاه کلم پیچ

بوته های کلم در طول فصل رویش در معرض حمله و تاثیر عوامل مختلف بیماریزا و غیر زنده قرار می گیرند و هر یک یا مجموعا موجب اختلالاتی درشد و نمو کلم می شوند. نوک سوختگی برگهای داخلی (Tipburun): بعلت ...


کشت و کار سبزی: جعفری

کشت و کار سبزی: جعفری

کشت و کار سبزی های مختلفی در باغچه های منازل و در سطوح بزرگ در مزارع انجام می گیرد. هر نوع سبزی شرایطی محیطی و زراعی مطلوب خود را دارد. در این مقاله کشت و کار جعفری مورد بررسی قرار می ...


اثرات کمبود کلسیم روی گیاهان

اثرات کمبود کلسیم روی گیاهان

هر زمان مقدار کلسیم میوه کمتر از 2/0 در صد باشد، به طور کلی پوسیدگی گلگاه بوجود می آید. همچنین، وقوع پوسیدگی گلکاه هنگامی افزایش می یابد که کود های دارای ازت، منیزیوم، پتاسیم، کلر زیاد و ...


کاربرد کود در آب آبیاری قطره ای

کاربرد کود در آب آبیاری قطره ای

مصرف کود در آب آبیاری قطره ای کاربرد وسیع دارد اما هنوز هم مشکلاتی در مصرف کود با این روش وجود دارد. مشکلات عمده این روش که نیاز به اصلاح دارند عبارتند از:


کاربرد انواع کود حیوانی

کاربرد انواع کود حیوانی

کود اسبی اسب مقدار زیادی علف هرز می خورد و غذای خود را نرم و پودر نمی کند و در نتیجه تعداد از بذور علف هرز سالم از دستگاه گوارش آن عبور می کنند و به ...


راندمان کود ازته

راندمان کود ازته

در زراعت های مختلف قبل از کاشت و بعد از سبز شدن از کودهای ازته گوناگون استفاده می شود. تلفات ازت و خارج شدن آن از محیط ریشه راندمان کود ازته را کاهش می دهد. در برخی مزارع و شرایط محیطی از کود ...


کیفیت بذر سویا

کیفیت بذر سویا

کیفیت بذر تاثیر مستقیم روی موفقیت تولید دارد و سهم قابل ملاحظه در افزایش محصول دهی گیاه زراعی دارد. بذور سویا با کیفیت پایین، استقرار و تراکم بوته ها در مزرعه را به مخاطره می اندازد. در ...


کشاورزی دقیق چیست؟

کشاورزی دقیق چیست؟

مدیریت مزرعه به نوعی بر مبنای متوسط، یا یکنواخت انجام می شود که تمام سطح مزرعه کاربرد یکنواخت نهاده های زراعی را دریافت نماید.به هر حال، تغییرپذیری در نوع خاک، عمق خاک، ناهمواری یا شیب، یا ...


چگونگی برآورد میزان مصرف ازت در مزارع

چگونگی برآورد میزان مصرف ازت در مزارع

توصیه های مصرف ازت در مناطق مرطوب در وحله اول بر مبنای عملکرد مورد انتظار از گیاه زراعی و با تنظیم برنامه های مدیریت و محصول قبلی انجام می گیرد. آزمون معتبر و کاربردی ازت خاک برای کشاورزان و ...


روش های بهبود بهره وری آب در کشاورزی

روش های بهبود بهره وری آب در کشاورزی

یک روش مهم برای افزایش بهره وری آب، بخصوص در مناطق خشک، اصلاح برنامه زمان بندی آبیاری، برمبنای نظارت منظم شرایط رطوبت خاک در طی فصل می باشد. بیشتر کشاورزان دانش یا ابزار هایی برای پایش ...


کشت مستقیم

کشت مستقیم

شخم زدن ساختمان طبیعی خاک، توان آن در زهکشی را ازبین می برد، رطوبت را نگه می دارد و به طور طبیعی عناصر غذایی و کربن را حبس می نماید. شخم زدن زمین زراعی سبب فشردگی، فرسایش خاک و آلودگی رودخانه ...


زراعت باقلا(Vicia faba)

زراعت باقلا(Vicia faba)

توصیف: باقلا گیاه یک ساله دارای ساقه صاف، عمودی و سفت و بدون پیچک می باشد و ارتفاع آن بین 30تا190 سانتمتر است و تعداد یک یا بیشتر شاخه پایه دارد. بسیار پر برگ است که هر برگ تعداد یک تا 3 جفت برگچه ...


حفاظت خاک و کشت سیب زمینی

حفاظت خاک و کشت سیب زمینی

کشت سیب زمینی معمولا شامل خاکورزی شدید خاک در طول دوره کشت و داشت و برداشت می باشد، که اغلب موجب تخریب و فرسایش خاک و آبشویی نیترات می شود. در طی آماده سازی خاک، تمام خاک فوقانی شل می شودو ...


زراعت لوبیا چشم بلبلی

زراعت لوبیا چشم بلبلی

لوبیا چشم بلبلی به هر نوع خاکی سازگاری دارد بشرطی که دارای زهکشی خوبی باشد. این گیاه زراعی تحمل آب ماندگی را ندارد. زمان کاشت آن را طوری تعیین نمود که این گیاه در زمان گلدهی با موج گرما مواجه ...


زراعت پیاز

زراعت پیاز

زراعت پیاز پیاز یک گیاه زراعی پر ارزشی است. جنبه های کیفیت و عملکرد بالای آن از نظر اقتصادی مهم است. کیفیت پیاز از نظر اندازه، ظاهر، درصد پیاز های دارای تک مرکزی، حساسیت نسبت به جوانه زنی و ...


سلامت خاک

سلامت خاک

خاک پایه و اساس کشاورزی است. اکوسیستم دارای خاک غنی عملکرد گیاهان زراعی و دام را افزایش می دهد. عملیات کشاورزی پایدار می تواند کیفیت خاک اکوسیستم را اصلاح نماید. سلامت خاک طبق تعریف ظرفیت ...


تعیین زمان برداشت ذرت علوفه ای

تعیین زمان برداشت ذرت علوفه ای

ذرت پس از طی مراحل مختلف رشد و نمو به مرحله برداشت می رسد. برداشت به موقع و صحیح کیفیت و کمیت محصول را تعیین می کند. رسیدن محصول ذرت از زمان کاشت تا زمان برداشت 5/4 تا 6 ماه بسته به نوع رقم، ...


فنولوژی

فنولوژی

واژه فنولوژی از کلمه یونانی Phaino به معنای ظاهر شدن منشاء گرفته است. فنولوژی شاخه ای از علم است که روابط بین وقایع دوره ای بیولوژیکی معمولا چرخه زندگی گیاهان و حیوانات و تغییرات محیط را ...


۱ ۲  ۳  ۴ »
۴۸ از ۲۶۸۰ نتیجه
۱ از ۵۶ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰