چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧


  چاپ        ارسال به دوست

مبارزه با يولاف وحشی (جو دوسر) (قسمت اول)

خصوصیات گیاه شناسی

یولاف وحشی، Avena Fatua، گیاهی است یکساله، تک لپه ای و از خانواده گندمیان که ارتفاع آن به یک متر می رسد . این گیاه گل آذین خوشه ای خیلی باز و پانیکول منظمی دارد که در تمام جهات به طور یکنواخت رشد می کند . سنبلچه های آن منفرد و از پهلو فشرده شده اند، و در هر یک از آنها 2 تا 3 گل ریشک دار دیده می شود که معمولا گل انتهایی آن عقیم است . پایه این سنبلچه ها تقریبا 2 سانتیمتر طول دارد . گلوم های فوقانی و تحتانی با یکدیگر مساوی و طول آنها به 8 میلیمتر می رسد . قاعده گلوم ها با موهای سفید یا قهوه ای رنگ خشن و طویلی پوشیده شده است و از وسط آن رگبرگ میانی و از نزدیکی قاعده گلومل ریشک طویل و زانوداری خارج می شود که قاعده آن پیچیده و تابیده به نظر می رسد . گل این گیاه سه پرچم دارد و دانه در داخل گلومل باقی می ماند .
ساختمان ظاهری یولاف در نواحی مختلف نسبت به نوع زمین تغییر می کند، مثلا در نواحی پست و شنی از هر بوته چند ساقه باریک منشعب می شود، برگ ها کوتاه، سخت و مقاوم و غلاف آن را موهایی پوشانده است . ولی در اراضی حاصلخیز و مرتفع بوته ها منحصرا یک ساقه نسبتا قوی دارند، برگ هایشان دراز بوده غلاف آنها معمولا بدون مو است .

تکنیک های جستجو

نکته مهم برای شناسایی یولاف وحشی از گندم و جو جستجوی وجود یا عدم وجود گوشوارک است (آویزه های گوش مانندی که دور ساقه پیچیده شده اند در محلی که برگ به ساقه متصل شده) . گندم و جو دارای این گوشوارک ها هستند در حالی که یولاف وحشی فاقد آنهاست . اگرچه این علف های هرز به طور تصادفی در کشتزارها پراکنده هستند . با دقت همه نقاط پست کشتزار را به دنبال این گیاه جستجو کنید، یولاف وحشی خاک های مرطوب را ترجیح می دهد . آگاه باشید که مقاومت در برابر علف کش ها یکی از مشکلات جدی در مقابله با یولاف وحشی است و در مورد این علف های هرزی که به نظر مقاوم شده می رسند، دقت بیشتری داشته باشید . بهترین زمان برای جستجوی این گیاه بعد از بیرون آمدن سر یولاف وحشی و ظاهر شدن آن است .

تأثیرات بر کیفیت محصول

وجود یولاف وحشی در غلات باعث افزایش رقابت می شود و در نتیجه باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول می گردد .

فقدان آستانه ای / بازده محصول

رقابت یولاف وحشی برای نور، رطوبت و مواد غذایی منجر به فقدان بازده محصول در محصول می شود . جو و کلزا رقابت کنندگان قوی هستند . گندم متوسط، یولاف وحشی و کتان رقابت کنندگان ضعیفی هستند . عملکرد بیشتر بستگی به تعداد یولاف وحشی در هر متر مربع مرحله رشد این گیاه و محصول دارد . یولاف وحشی با گندم بسیار رقابت دارد . 10 یولاف وحشی که بدون چک کردن باقی بماند البته در یک متر مربع می تواند بازده محصول جو، کلزا و گندم را تا 10% و بازده کتان را تا 20% کاهش دهد .

بیولوژی

یولاف وحشی یک علف هرز یکساله است که به وسیله دانه تکثیر می شود . گیاه جوان برگ هایی دارد که بر خلاف جهت عقربه های ساعت پیچیده اند و در این زمان گوشوارک ندارد . در لبه های برگ کرک هایی و زبانک لایه ای وجود دارد . در نمونه بالغ این گیاه ساقه ها صاف و عمود هستند و بلندی آنها به 150 سانتیمتر می رسد . برگ های این گیاه شبیه یولاف زراعی است . سر این گیاه یک گل آذین باز و سنبلک آن شامل 3- 2 گلچه (تا 7) است . گل آذین ممکن است در حدود 250 دانه داشته باشد و رنگ آنها از سیاه، قهوه ای، خاکستری، زرد تا سفید تنوع دارد.

دانه ها در محل برخورد برگ و شاخه با ساقه کرکی هستند و در نقطه اتصال دانه یک Scar حلقوی دارد . این دانه ها می تواند 8-7 سال در خاک به طور نهفته باقی بماند، اما بیشتر دانه ها در طول 2 سال جوانه می زنند . شرایط گرم و خشک و پائیزی دوران نهفتگی دانه را سریعتر از بین می برد، اما این دوران می تواند مجددا بهار آینده تحت شرایط خاک مرطوب و دمای پائین به وجود آید . یولاف وحشی آب و هوای خنک و خاک مرطوب را ترجیح می دهد .

دینامیک های بانک های دانه

طول عمر دانه های یولاف وحشی مسئله ای کاملا بحث انگیز است . علی رغم عقیده عمومی، همه شواهد نشان می دهد که دانه های یولاف وحشی زندگی نسبتا کوتاهی دارند . کویل و کارتر (1968) اعلام کردند که تعداد کمی از دانه ها که در خاک دفن شده بودند بعد از 18 ماه زنده مانده است . آنها در مطالعاتشان نشان دادند که دانه های اولیه نسبت به دانه های ثانویه عمر کوتاه تری دارند. هیچ دانه ای در سطح خاک زنده نمی ماند، تقریبا هیچ دانه ای بعد از 4 سال دفن شدن در گلدان های بیرون از ساختمان زنده نمی ماند . در این مورد عمق دفن و روش هایی که منجر به خرابی خاک می شود، مهم نیست . از این مطالعات به این نتیجه می رسیم که دانه های یولاف وحشی زندگی بسیار طولانی ندارند و نیمه عمر آنها تقریبا 6 ماه است . در پویایی شناسی بانک بذر، نیمی از دانه ها در 6 ماه تحلیل می روند، 75% از آنها در 12 ماه و بیش از 92% آنها پس از 2 سال تحلیل می روند، و بدین گونه بانک دانه تقریبا بعد از 3 سال به اتمام می رسند . این اطلاعات به وسیله اطلاعاتی از فیلیپاتس (1975) و مارتین فلتون (1993) تأیید می شوند که نشان دهنده کاهش هایی در بانک دانه معادل به ترتیب 6/99% و 95% است . این نتایج در نتیجه محصول دهی تابستانی و دوچرخه آیش متوالی زمستانی به دست می آید . مفهوم مدیریتی این است که اگر دانه های ورودی (داده) کاهش یابد، بانک دانه نیز به سرعت کاهش می یابد . عامل مهم برای کنترل همراه با موفقیت یولاف وحشی باعث ممانعت از تولید بذر می شود . این امر به وسیله تناوب محصولات تابستانی که شامل آیش زمستانی هستند، تناوب چراگاهی، محصول علوفه دامی، آیش طولانی یا استفاده از spray-topping انتخابی موثر است .

توسعه یولاف وحشی

یولاف وحشی به عنوان مسئله آفرین ترین علف های هرز از طرف تولید کنندگان گندم و جو در بسیاری ایالت های غربی درجه بندی شده است . این علف ها بیشتر از 28 میلیون هکتار از غلات دانه ریز را در ایالات متحده مورد هجوم قرار دادند و در نتیجه کمبود بازده محصول سالانه محاسبه شده و هزینه تولیدی معادل 304 میلیون دلار را منجر می شود . بازده محصولات جو و گندم به شدت تحت تأثیر هجوم یولاف وحشی قرار دارند . تنها یک گیاه یولاف وحشی در فوت مربع می تواند بازده محصول را تا 12% در گندم بهاری و 18% در جو بهاری کاهش دهد. یولاف وحشی مانند جو و گندم رشد می کند . تنها استثناء وضعیت قرار گرفتن گره غلاف برگ اولیه در زمان رشد گیاه جوان است، در یولاف وحشی گره میانی زیر گره غلاف برگ اولیه طویل می شود تا جوانه را در یک اینچ بالاتر از سطح خاک قرار دهد، جایی که تاج گیاه تشکیل خواهد شد، گره غلاف برگ اولیه پایین ترین گره تاجی است که در ساقه قرار دارد .

چرخه زندگی

یولاف وحش یک علف یکساله است که به وسیله دانه تکثیر می شود .

جوانه زنی

یولاف وحشی در طول فصل رویش جوانه می زند . رشد اصلی در بهار و رشد ثانویه در پائیز رخ می دهد . دوره جوانه زدن تا سه هفته تغییر می کند این امر به شرایط آب و هوایی بستگی دارد . تحت شرایط مرطوب و گرم، رشد عمده طی دوره کوتاه و قبل از رشد محصول رخ می دهد . تحت آب و هوای خنک دراز مدت، جوانه زدن ممکن است تا بعد از رشد محصول نیز ادامه یابد . دمای بهینه خاک برای جوانه زدن یولاف وحشی بین 16 تا 22 درجه سیلسیوس است . جوانه زدن در 4 درجه سیلسیوس کند و در 33 درجه سیلسیوس بسیار کند است . اگر رطوبت خاک کافی باشد، جوانه زنی در عمق 2 تا 5 سانتیمتری رخ می دهد . با این وجود اگر لایه سطحی خشک باشد، جوانه زنی در عمق 20 سانتیمتری رخ می دهد . دانه یولاف وحش هنگامی که در معرض نور باشد جوانه نخواهد زد، باید دفن شود . دانه می تواند به وسیله خاکی که به طور طبیعی به وسیله خاک انباشته شده، یا خاکی که به وسیله آب شسته شده باشد یا از طریق روند غیر طبیعی خود دفن شود . هنگامی که دانه یولاف وحشی مرطوب شود، ریشک باز می شود، زمانی که دانه خشک می شود دوباره ریشک تغییر شکل می دهد . تر و خشک شدن متناوب یولاف وحشی باعث مدفون شدن می شود، و یکی از شرایط جوانه دهی مهیا می شود .

رشد و رویش

بیشتر یولاف وحشی در اوایل تا اواسط بهار رشد کرده و جوانه می زنند . شرایط مرطوب وخنک باعث رشد بهینه می شود و محصولاتی که زودتر بذرافشانی شده اند، بیشتر تحت هجوم آفات قرار می گیرند . استفاده از کودهای نیتروژنی در اوایل بهار یا پائیز جوانه دهی را تحریک می کند . رشد ریشه ها و ساقه های یولاف وحشی در دو هفته اول کند است اما از آن پس به سرعت افزایش می یابد و بیشتر یولاف وحشی در طول یکماه رویش (رشد) ساقه های فرعی می دهند .

گل دهی

معمولا یولاف وحشی در اوایل July (اواخر خرداد) شروع به گل دادن می کند و ممکن است تا 6 هفته گل دادن ادامه یابد . دانه های سر محورهای اصلی گل آذین ممکن است قبل از پرشدن دانه های موجود در بخش اتصال برگ و شاخه با ساقه برسند و به زمین بیفتند . وقتی که دانه ها بالغ می شوند جدا می شوند و در اواسط آگوست (اوایل مرداد) و به طور کلی قبل از دروی محصول بیرون می ریزند.

منبع: leaf.mihanblog.com 


١٨:٢٢ - جمعه ٣ آذر ١٣٩١    /    شماره : ٢٩٦٧    /    تعداد نمایش : ٣٦٣١


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
 © roostanet.ir. All rights reserved.