جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

مبارزه با يولاف وحشی (جو دوسر) (قسمت دوم)

تکثیر

1- دانه (بذر) :

دانه های بالغ یولاف وحشی معمولا در هنگام جدا شدن غیر فعال و نهفته هستند . این نهفتگی به وسیله شرایط گرم وخشک بعد از رسیدن دانه ها از بین می رود . اگر در هنگام از بین رفتن نهفتگی، رطوبت وجود داشته باشد دانه ها جوانه خواهند زد و در غیراینصورت دوباره غیر فعال خواهند شد . میزان سالانه جوانه دانه ها عبارتند از :

بهار بعد از بذر افشانی - بالغ بر 80%

دومین بهار بعد از بذر افشانی - بالغ بر 97%

3% باقی مانده ممکن است به عنوان نهفتگی عمیق باشند و به مدت 12 سال قادر به جوانه زدن است .

2- رویش (نمو) :

یولاف وحشی توانایی تکثیر رویشی دارد اگرچه این روش برای تکثیر بسیار رایج نیست . گیاه یولاف وحشی قابلیت جوانه زنی و رشد مجدد را در شرایطی که کشت نادرست یا ناقص انجام گرفته باشد دارد . حتی اگر گیاه یولاف وحشی به طور جدی آسیب دیده باشد (معیوب، قطع شده، بخش بخش و ...) توانایی تکثیر رویشی را دارد .

راه کار مدیریتی

- ممانعت از تولید دانه

- افزایش جوانه دهی دانه های موجود که اندوخته اند .

مکانیزم های کنترلی

ممانعت دانه ریزی یولاف وحشی در محصولات سالانه بسیار مشکل است مگر اینکه محصول در زمان های ابتدایی برای علوفه سیلو شده یا علوفه سبز جمع آوری شود . بنابراین روش های ترکیب کنترلی کشت و شیمیایی برای مقابله با مسئله یولاف وحشی لازم است .

شخم زنی

آیش تابستانی :

آیش تابستانی تعداد دانه هایی را که دوران خفتگی را می شکانند، افزایش می دهد . یولاف وحشی بعد از هر بار شخم زمین رشد می یابد . آیش تابستانی می تواند برای کنترل یولاف وحشی مورد چرا قرار گیرد. دانه ها در همان سال محصول می دهند، زیرا آیش رقابت در برابر یولاف وحشی را که در بهار شکوفه می دهد، مهیا می سازد .

شخم زمین قبل از بذر کاری :

بلافاصله بعد از رفع سرمای بهاری شخم بزنید . این عمل باعث افزایش خلل و فرج مو جود در خاک می شود و جوانه دهی یولاف وحشی را تحریک می کند . کشت زود هنگام خاک سنگین و مرطوب به طور خاصی مهم است، شخم زمین قبل از بذر کاری قبل از اینکه علف های هرز به مرحله سه برگی برسند، باید انجام گیرد . این عمل رطوبت و مواد مغذی را که آنها استفاده می کند به حداقل می رساند، شخم زمین باید تا عمق 5-5/2 سانتیمتری در طول آب و هوای گرم و خشک انجام می گیرد، بنابراین یولاف وحشی نمی تواند دوباره رشد کند .

شخم زمین بعد از بذر کاری :

شخم زمین قبل از بذر کاری کاری ارزشمند است زیرا یولاف وحشی که قبل از محصول رشد می کند بسیار رقابتی تر هستند نسبت به آنهایی که همراه یا بعد از محصول رشد می کنند . شخم زدن قبل از رشد محصول برای جلوگیری از هر آسیب محصول لازم است . شخم سطحی با یک وجین کردن یا چنگک باعث از بین رفتن گیاهان جوان می شود .

شخم پائیزی :

شخم پائیزی مفید است البته اگر دانه های یولاف وحشی طی دو یا سه هفته در معرض آب و هوای خشک و گرم قرار بگیرند . یک شخم سطحی دانه های یولاف وحشی را کمی می پوشاند و جوانه زدن را در ابتدای بهار تسریع می کند . کلتیواتور با استفاده از دیسک و چنگک مناسب تر است . اگر آب و هوای پائیزی خنک و مرطوب باشد، از شخم زدن خودداری کنید، بنابراین دانه های یولاف وحشی در سطح خاک باقی می مانند و در معرض عناصر دیگر هستند .

برداشت

هنگامی که هجوم یولاف وحشی تراکم شدیدی می یابد و محصول تراکم کمی دارد برداشت می تواند یک مقیاس ممانعت کننده موثر باشد . یولاف وحشی باید در مرحله shot-blade چیده شود . عمل برداشت زود هنگام می تواند منجر به رشد مجدد یولاف وحشی شود و دانه ها هنوز می توانند تولید شوند . یولاف وحشی برداشت شده می تواند به عنوان علوفه سبز استفاده شود . مرحله تخمیر زیست پذیری دانه یولاف وحشی را از بین می برد .

تناوب

محصولاتی که در پائیز بذر کاری شده اند در اوایل بهار بعدی رشد می کنند و می توانند یولاف وحشی در حال رشد را از بین ببرند . چاودار پائیزی به طور کلی شدیدتر و رقابتی تر از گندم پائیزی است . زمین هایی که چندین سال به عنوان خوراک دام بذر افشانی شده می توانند کنترلی خوبی برای هجوم سنگین یولاف وحشی باشد . با این وجود، بعضی از یولاف وحشی می توانند زیر چمن (روخاک) زنده بمانند و هنگامی که چمن شکافته شود، جوانه می زند . محصول علوفه ای مانند جو می تواند به زودی بذرکاری شود تا مزایای رقابتی را نسبت به یولاف وحشی داشته باشد . برای جلوگیری از تولید دانه های علف های هرز، محصول را قبل از اینکه خوشه باز یولاف وحشی شروع به رشد می کند، از نیام ببرید . گیاه جوان به طور موثری هر دانه را که تولید شده از بین می برد . محصولات سالانه را در چرخه استفاده کنید، بخصوص محصولات رقابتی تر بنابراین کمبودهای بازده محصول به حداقل می رسد و یولاف وحشی را از بین می برد . در ترتیب نزولی کلزا و گندم رقابتی ترین غلات کوچک هستند .

تأخیر انداختن در گیاهچه

تأخیر در گیاهچه را به منظور زمان دادن به گیاه جوان یولاف وحشی برای اینکه به وسیله کشت از بین برود، قبل و یا بعد از بذرکاری به تأخیر بیاندازید . محصول مانند جو را که زود بالغ می شود، بذرکاری کنید . بازده محصول در صورتی که گیاهچه بیشتر از 10-14 روز به تأخیر بیافتد، کاهش می یابد .

کوددهی

کودهای نیتروژنی که در اویل بهار پخش می شوند، می توانند رشد یولاف وحشی را تحریک کند، این عمل کنترل کامل را در بذر افشانی باعث می شود . کودهای فسفر که با دانه وارد می شوند باعث رشد بیشتر محصول می شود که باعث از بین رفتن گیاه یولاف وحشی می شود و تولید دانه یولاف وحشی را کاهش می دهد .

نظریه چند تکنیکی

مانند بسیاری علف های هرز دیگر، کنترل موفقیت آمیز یولاف وحشی به ترکیب کشت، تناوب محصول و کنترل شیمیایی نیازمند است . هر موقعیتی باید ارزیابی شود، شیوه های کنترلی مناسبی تدبیر شود .

کنترل یولاف وحشی در مزارع گندم

برای مبارزه با یولاف وحشی، که در بعضی از مناطق به آن زنگوله هم می گویند و خسارت آن اغلب زیاد است، می توان از علف کش های سافیکس به میزان 5 لیتر یا آونج به میزان 4 لیتر فرم تجارتی در هکتار استفاده کرد و مزرعه را در اوائل بهار سمپاشی کرد، مزرعه گندم آلوده به یولاف وحشی را از موقع شرایط پنجه زدن گندم تا تشکیل گره در ساقه می توان سمپاشی نمود . در این حالت معمولا در هر هکتار 300 تا 400 لیتر آب مصرف می شود . در صورتی که قبلا از آلودگی زمین به یولاف وحشی اطلاع داشته باشیم، می توانیم از علف کش دیگر به نام آوادکس نیز استفاده کنیم، این علف کش به صورت دانه یا گرانول بوده و باید 15 کیلو از آن را یک تا دو هفته پس از کشت گندم یعنی زمانی که بوته های گندم سبز شده اند ولی بوته های یولاف وحشی هنوز سر از خاک بیرون نیاورده اند در سطح مزرعه پخش کنیم . تحقیقات نشان داده که حداقل 8 عدد یولاف وحشی در مترمربع باعث خسارت و کاهش محصول در گندم می شود . بحرانی ترین زمان رقابت یولاف وحشی با گندم پس از مرحله سه برگی تا پایان پنجه زنی گندم است که در آن زمان باید با این علف هرز مبارزه شود . یکی از راههای مهم کنترل آن جلوگیری از تولید بذر است که این امر با از بین بردن به موقع آنها قبل از تشکیل بذر میسر است . در صورت آلوده بودن گندم به بذور یولاف وحشی بایستی بوجاری گندم به طوری کامل انجام گیرد . کنترل یولاف وحشی در اطراف کانال های آبیاری و جلوگیری از ورود بذر آن در آب ضروریست . مبارزه شیمیایی در پایان مرحله سه برگی تا اواسط پنجه زنی با استفاده از علف کش های مانند آونج (4 لیتر در هکتار)، گراسپ (3-5/2 لیتر در هکتار)، ایلواکسان (2/5 لیتر در هکتار) و سافیکس بی دبلیو (3 لیتر در هکتار) در کنترل یولاف وحشی موثر است .

مرحله رشد یولاف وحشی برای تنظیم زمان بندی علف کش های پس از رویش بکار می روند

آسیب پذیری یولاف وحشی در مقابل علف کش های پس از رویش به وسیله مرحله رشد تحت تأثیر قرار می گیرد . ساقه های فرعی در زمان دوره زمانی کاربرد بیشتر علف کش های یولاف وحشی شروع به رشد می کنند . معیارهای مرحله یولاف وحشی که روی برچسب های تولید نشان داده شده بین برگ ها و ساقه های فرعی تمایزی قائل نمی شود، این عامل باعث گزینش تولید نادرست و تصمیمات کاربردی که از نظر زمان بندی نادرست است، می شود . برای تعیین و تشخیص زمان مناسب برای استفاده از علف کش ها، بعضی از برچسب های تولید ساقه های فرعی را هم برگ حساب می کنند و برچسب های دیگر تنها برگ ها را محاسبه می کنند و ساقه های فرعی را در نظر نمی گیرند . نمونه هایی از این دو روش درجه بندی یولاف وحشی در زیر نشان داده شده است .

روش 1 : برای علف کش های پیشنهادی برای گیاهان یولاف وحشی از 1 تا 4 برگی : ساقه های فرعی هم به عنوان برگ محاسبه می شوند .

روش 2 : برای علف کش پیشنهادی برای گیاه یولاف وحشی در مرحله 5 برگی تنها برگ ها محاسبه می شوند .

مثال 1 : یک یولاف وحشی با 3 برگ و یک ساقه فرعی .

روش 1 : به عنوان یولاف وحشی 4 برگی درجه بندی شده .

روش 2 : به عنوان یولاف وحشی 3 برگی درجه بندی شده .

مثال 2 : یک یولاف وحشی 4 برگ با یک ساقه فرعی .

روش 1 : به عنوان یولاف وحشی 5 برگی درجه بندی شده .

روش 2 : به عنوان یولاف وحشی 4 برگی درجه بندی شده .

مثال 3 : یک یولاف وحشی با دو ساقه فرعی .

روش 1 : به عنوان یولاف وحشی 7 برگی درجه بندی شده .

روش 2 : به عنوان یولاف وحشی 5 برگی درجه بندی شده . 

منبع: leaf.mihanblog.com 


١٨:٣٠ - جمعه ٣ آذر ١٣٩١    /    شماره : ٢٩٦٨    /    تعداد نمایش : ٥٧١٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
 © roostanet.ir. All rights reserved.