صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان اصفهان 
سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

سید رامین غفاری

نام و نام خانوادگی سید رامین غفاری
مرتبه علمی استادیار
تلفن محل کار 03125200812
فکس محل کار  
پست الکترونیک sr_ghafari@pnu.ac.ir
وب سایت شخصی یا دانشگاهی www.sr-ghaffari.blogfa.com
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته جغرافیای روستایی
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ دانشگاه پیام نور
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تاریخ اخذ مدرک 1380
دانشگاه محل اخذ دانشگاه اصفهان
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه ساماندهی نظام فضایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستان بازفت)
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تاریخ اخذ مدرک 1385
دانشگاه محل اخذ دانشگاه اصفهان
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه جایگاه و نقش زنان روستایی در توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق  
مراتب علمی و استادی  استادیار دانشگاه پیام نور شاهین شهر اصفهان
سوابق اجرایی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شاهین شهر اصفهان
سوابق حرفه ای دیگر  
عضویت در انجمن ها و گروه ها  
مقالات

1- فضا و ساماندهی نظام فضایی سكونتگاههای روستایی/ فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ایران/ شماره 10/ زمستان 1379
2- عوامل و موانع توسعه روستایی در ایران/ فصلنامه مسكن و انقلاب/ شماره 10/ زمستان 1381
3- ماهیت علم جغرافیا/ نشریه سازمان جغرافیایی (سپهر)/ شماره 47/ پاییز 1382
4- علیت محیطی/ مجله رشد آموزش جغرافیا/ شماره 67/ بهار 1383
5- اولویت بندی بحران در سكونتگاههای روستایی/ مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان/ جلد اول/ بهار و تابستان 1385
6- جایگاه زنان روستایی در فرایند توسعه پایدار/ فصلنامه روستا و توسعه/ سال 9/ شماره 3/ پاییز 1385
7- گردشگری و توسعه پایدار شهری/ نشریه سازمان جغرافیایی (سپهر)/ شماره 63/ پاییز 1386
8- تحلیلی بر نظام شبکه شهری در شهرستان شهرکرد/ نشریه سازمان جغرافیایی (سپهر)/ شماره 72/ زمستان 1388
9- مونوگرافی مسکن و معماری روستای یاسه چای/ فصلنامه مسكن و انقلاب/ شماره 122/ تابستان 1387
10- تحلیل فضایی مناطق جرم خیز در سکونتگاه های شهری/ فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ایران/ شماره 45/ پاییز 1388
11- نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری/ فصلنامه روستا و توسعه / سال 12/ شماره 2/ تابستان 1388
12- ارزیابی سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی/ مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای/ سال اول/ شماره 4/ بهار 1389
13- بررسی عوامل موثر در گرایش زنان و دختران روستایی استان چهارمحال و بختیاری به خرافات/ فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال/ سال پنجم/ شماره 29/ پاییز 1388
14- تحلیلی بر عوامل مؤثر در مهاجرت جوانان روستایی به شهر/ فصلنامه مسكن و محیط روستا/ سال بیست و نهم/ شماره 132/ زمستان 1389
15- برنامه ریزی فضایی در توسعه صنعت گردشگری/ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی/ شماره 96/ بهار 1389
16- نقش گردشگری در ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملی/ نشریه سازمان جغرافیایی (سپهر)/ شماره 77/ بهار1390
17- عوامل و موانع موثر در انگیزش همکاری زارعین بهره بردار با ناظرین طرح خودکفایی گندم/ نشریه سازمان جغرافیایی (سپهر)/ دوره بیستم/ شماره 78/ تابستان 1390
18- سطح بندی و برنامه ریزی فضاهای گردشگری روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد/ مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای/ سال سوم/ شماره 11/ زمستان 1390
19- تحلیل مکانی-فضایی ساختار اقتصادی اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری/ مجله انجمن جغرافیایی ایران/ شماره 31/ زمستان1390
20- رادیکالیسم در جغرافیا/ نشریه سازمان جغرافیایی (سپهر)/ شماره 80/ زمستان 1390
21- سطح بندی توسعه روستایی به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد- بخش سامان)/ مجله تحقیقات جغرافیایی

کتاب ها

1- مقدمه ای بر برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی/ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
2- طرح بهسازی روستایی/ انتشارات دانشگاه پیام نور
3- برنامه ریزی و طراحی کالبدی سکونتگاههای روستایی/ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

سخنرانی ها  
راهنمایی پروژه

راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از 10 رساله کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های جامعه شناسی، جغرافیا و منابع طبیعی

ترجمه متون علمی  
عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع 1- روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
2- كاربرد جمعیت شناسی
3- روش تحقیق نظری و عملی
4- برنامه ریزی روستایی
5- كارگاه برنامه ریزی وستایی
در مقاطع کارشناسی علوم اجتماعی و اقتصادکشاورزی، کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
6- روستا در مقطع مهندسی معماری
7- طراحی و معماری روستا در مقطع مهندسی معماری
8- روشها و مدل های مکانیابی سکونتگاه های روستایی
رشته /دانشگاه های محل تدریس 1- کارشناسی علوم اجتماعی و اقتصادکشاورزی/ دانشگاه شهركرد، زرین شهر و بروجن
2- کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی/ دانشگاه شهركرد، زرین شهر و بروجن
3- مرکز آموزش مدیریت دولتی استان چهار محال و بختیاری
4- مهندسی معماری/ گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
5- مرکز آموزش دکتری دانشگاه پیام نور تهران
سوابق، برجستگی ها و افتخارات 1- اخذ گواهینامه ی علمی رویكرد نیازهای اساسی توسعه (BDN) از سازمان بهداشت جهانی WHO و معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
2- اخذ تقدیرنامه رتبه اولی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه اصفهان
3- اخذ تقدیرنامه در سومین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور سراسر کشور
4- همکاری فعال درکارگروه گردشگری و میراث فرهنگی استان
5- ارائه مقاله در همایش سراسری چشم انداز رشد و توسعه استان
6- کسب مقام پژوهشگر نمونه سال های 1386 و 1389 استان چهارمحال و بختیاری
7- کسب مقام پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 1390
8- عضویت در کمیته های علمی و اجرایی همایش های مختلف ملی و منطقه ای
9- ارزیاب آثار پژوهشی ششمین دوره جشنواره بین المللی فارابی در آبان ماه سال 1391
کارها و پروژه های تحقیقاتی 1- مشاوره در اجرای طرح هادی و کالبدی روستایی/ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری/ نقاط روستایی دورک و کته شور در استان اصفهان، چغاهست، اسلام آباد، دهنو علیا و سفلی، خراجی، سلم، تشنیز، قلعه درویش، قلعه سلیم، حاجی آباد، ایرانچه، دشتی، باغ انار میلاس، دیمه، گرد پینه، کریم آباد و آزادگان در استان چهارمحال و بختیاری/ سال 1385 تا 1379
2- همکاری با مشاور در اجرای طرح تجمیع/ جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختیاری/ دهستانهای سردشت، بازفت، شلیل و منج در استان چهارمحال و بختیاری/ سال 1378 و 1379
3- مشاوره و اجرای طرح راهبردی/ سازمان ایرانگردی و جهانگردی/ توسعه صنعت توریسم عشایری در استان چهارمحال و بختیاری/ سال 1383
4- نظارت فنی و تئوریسین در طرح جامع گردشگری/ سازمان ایرانگردی و جهانگردی/ محور بازفت در استان چهارمحال و بختیاری/ سال 1383
5- مشاوره و اجرای طرح مطالعاتی/ امور اجتماعی و انتخابات استانداری چهارمحال و بختیاری/ سطح بندی و تعیین میزان توسعه روستایی استان چهارمحال و بختیاری/ سال 1382
6- مشاوره در طرح توریستی/ شهرداری بروجن/ مدیریت مجموعه تفریحی سیاسرد شهرستان بروجن- استان چهارمحال و بختیاری/ سال 1383
7- همکاری با مشاور در اجرای طرح توریستی/ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری/ اراضی پیرامون چشمه دیمه در شهرستان کوهرنگ/ سال 1384
8- مشاوره در طرح توجیهی- گردشگری نقاط روستایی/ اداره کل امور شهری و روستایی استانداری/ رستم آباد، آلیکوه، دزک و نصیرآباد در استان چهارمحال و بختیاری/ سال 1383 و 1384
9- همکاری با مشاور در اجرای طرح تفصیلی- توریستی/ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری/ مطالعات اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی طرح تفصیلی- توریستی چشمه علی امام قیس در شهرستان بروجن/ سال 1385
10- اجرای طرح پژوهشی در قالب گرانت/ دانشگاه پیام نور/ مکان یابی و تهیه ی طرح راهبردی – ساختاری مجتمع های توریستی- عشایری در استان چهارمحال و بختیاری/ سال 1387
11- اجرای طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی استان/ دانشگاه پیام نور/ جایگاه و نقش اجتماعی- فرهنگی زنان روستایی در توسعه ی پایدار مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری/ سال 1388
12- پژوهشگر و مشاور طرح پژوهشی/ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری/ اولویت بندی سرمایه گذاری و تعیین تاسیسات گردشگری در کانون های توریستی/ سال 1388
13- اجرای طرح گرانت/ دانشگاه پیام نور/ تحلیل مکانی- فضایی ساختار اقتصادی اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری/ سال 1389
14- اجرای طرح گرانت/ دانشگاه پیام نور/ سطح بندی توسعه روستایی به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی و با تاکید بر شاخص های اجتماعی- اقتصادی (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد، بخش سامان)/ سال 1389
15- اجرای طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی/ دانشگاه پیام نور/ نقش گردشگری در توسعه ساختاری- کارکردی مناطق روستایی/ سال 1390


٠٨:٠٨ - سه شنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٢    /    شماره : ٣٠٢٣    /    تعداد نمایش : ٤٦٥٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • شارژ مالی طرح های هادی روستایی در شهرضا ()
 • آغاز کوچ پاییزه عشایر بختیاری و قشقایی ()
 • طبخ 13 تن غذای نذری در روستای اراضی ()
 • ویزیت رایگان عشایر منطقه چنارود چادگان ()
 • ممنوعیت ورود گردشگران به روستای تاریخی ابیانه نطنز ()
 • توزیع پنل های خورشیدی بین عشایر شهرضا ()
 • بهره برداری از 22 طرح آبرسانی به روستاها در هفته دولت ()
 • ارائه خدمات فرهنگی و عمرانی به روستاییان محروم در سمیرم ()
 • محمدآباد روستای ملی پلاس بافی می شود ()
 • آغاز عملیات بزرگترین طرح تاسیسات فاضلاب روستایی کشور در فلاورجان ()
 • آیین بزرگداشت استاد کمال الملک در روستای کله کاشان ()
 • آغاز مرمت برج کبوتر تاریخی روستای دینان ()
 • افتتاح شش باب خانه ورزش روستایی درشرق اصفهان ()
 • مهرگرد روستای ملی صنایع دستی در رشته بافته های داری ()
 • اردوی جهادی بسیجیان به مردم روستای هفتومان ()
 • سوختن 2 هکتار از مراتع روستای اوره شهرستان نطنز در اثر آتش سوزی ()
 • افتتاح مرکز نیکوکاری در روستای دستجرد ()