صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان سیستان و بلوچستان 
جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

عیسی ابراهیم زاده آكباد

 

نام و نام خانوادگی عیسی  ابراهیم زاده آكباد
مرتبه علمی استادیار
تلفن محل کار 0541-2447905
فکس محل کار 0541-2431069
پست الکترونیک iazh@hamoon.usb.ac.ir
وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=804&Culture=fa-ir
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته دبیری جغرافیا
تاریخ اخذ مدرک 1369
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تربیت معلم
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته جغرافیای و برنامه ریزی روستایی
تاریخ اخذ مدرک 1372
دانشگاه محل اخذ دانشگاه فردوسی مشهد
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطفه ای
تاریخ اخذ مدرک 1379
دانشگاه محل اخذ دانشگاه اصفهان
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق

1-برنامه ریزی شهری 

2-برنامه ریزی منطقه ای 

3-برنامه ریزی روستایی 

4-برنامه ریزی عشایری 

5-برنامه ریزی توریسم 

مراتب علمی و استادی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه سیستان و بلوچستان
سوابق اجرایی

1-رئیس پژوهشكده علوم زمین و جغرافیا وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان (1381 تاکنون) 

2-مشاور عالی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان(1379-83)   

3-مشاور پژوهشی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان(1383 تاکنون)   

4-معاون پژوهشی بسیج اساتید استان سیستان و بلوچستان(1382 تاکنون)   

5-مدیر كل پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان(1372-76)   

6-مدیركل اموراجتماعی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان(1373-76)  

7-عضو هیأت تحریریه مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان(1374 تاکنون)  

8-عضو هیأت تحریریه مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان (1381 تاکنون) 

9-سردبیر مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان(1381-84)  

10-عضو شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان(1373 تاکنون)  

11-مدیر مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان (1374 تاکنون) 

12-عضو شورای بورس تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان (1378-81) 

13-عضو شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان(1378-86)  

14-عضو شورای آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان(1378-81)

15-مدیر مسئول مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان(1383 تاکنون)  

سوابق حرفه ای دیگر

1- شهردار نیكشهر در سیستان و بلوچستان (1369-70)

2-عضو كارگروه صنعت و معدن شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان(1379 تاکنون)  

3-عضو كارگروه پژوهش و فناوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان(1379 تاکنون)  

4-عضوكارگروه میراث فرهنگی و گردشگری شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان (1379 تاکنون)  

5-عضو كارگروه آمایش و محیط زیست شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان (1379 تاکنون)

6-عضو اتاق فكر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مركز سیستان و بلوچستان (1382 تاکنون)

7-عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (1360-64 تاکنون)  

8-عضوجهاد سازندگی و از مؤسسین این نهاد انقلابی در سیستان (1358-60)   

عضویت در انجمن ها و گروه ها

1-عضو انجمن جغرافیدانان ایران(1374 تاکنون)  

2-عضو انجمن تحقیقات منابع آب ایران(1386 تاکنون)  

3-عضو انجمن دانش بومی ایران(1386 تاکنون) 

مقالات

1-تحلیلی بر توزیع فضایی - مكانی كاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان/عیسی ابراهیم زاده،اسماعیل عبادی/نشریه: جغرافیا و توسعه/ 1387 

 2-مدل تحلیلی در ساماندهی فضاهای ناحیه ای مورد: ناحیه سنگان خاش/عیسی ابراهیم زاده/نشریه: پژوهش های جغرافیایی/1 فروردین 1386 

 3-مدل پخش فضایی هاگراستراند و پخشایش فضایی زعفران در خراسان/عیسی ابراهیم زاده،جواد بذرافشان/جغرافیا و توسعه/1 فروردین  1386 

4-چشمه های آب معدنی و گستره فضایی آن در ایران/عیسی ابراهیم زاده/نشریه: تحقیقات منابع آب/   1386 

 5-ارزیابی كاربری اراضی شهری اردكان فارس/عیسی ابراهیم زاده، عبدالرضا مجیر اردكانی/نشریه: جغرافیا و توسعه/1فروردین  1385 

 6-مهاجرت و شهرنشینی: علت ها و پیامدها/عیسی ابراهیم زاده/نشریه: اطلاعات سیاسی - اقتصادی/1385 

 7-تحلیلی بر گسترش فضایی - مكانی زعفران در خراسان/جواد بذر افشان،عیسی ابراهیم زاده/نشریه: جغرافیا و توسعه/ 1385 

8-جایگاه تمدنی سیستان و تحولات آن/عیسی ابراهیم زاده/نشریه: اطلاعات سیاسی-اقتصادی/1  فروردین  1384 

 9-تحلیلی بر تعاونی های مرزنشینان و جایگاه ساختاری و عملكردی آن در سیستان و بلوچستان/ عیسی ابراهیم زاده، فرامرز بریمانی/نشریه: پژوهش های جغرافیایی/1فروردین  1384 

10-بررسی تطبیقی تعاون و جایگاه آن در نظامهای اقتصادی ـ اجتماعی/عیسی ابراهیم زاده، فرامرز بریمانی/نشریه: تحقیقات جغرافیایی/1384 

 11-تحلیلی بر ضرورت شكل گیری و نقش شهر جدید گلبهار در تمركز زدایی از مادر شهر مشهد/ عیسی ابراهیم زاده، محمد رحیم رهنما و محمد نگهبان مروی/نشریه: نشریه علمی-پژوهشی معماری و شهرسازی/1فروردین  1383 

 12-تأثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر های رودخانه هیرمند و نقش تاریخی آن در جابجایی سكونتگاه ها در سیستان/عیسی ابراهیم زاده،غلامرضا لشکری پور،علی اصغر مریدی/نشریه: جغرافیا و توسعه/1383 

 13-تحلیلی بر شهرنشینی و جایگاه شهرهای جدید در ایران/عیسی ابراهیم زاده و محمد نگهبان مروی/ نشریه: تحقیقات جغرافیایی/1383 

 14-حاشیه‌نشینی علل و ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فضایی كالبدی آن‌مورد؛ كریم‌آباد زاهدان/عیسی ابراهیم زاده ، فرامرز بریمانی ، یوسف نصیری/نشریه: جغرافیا و توسعه/ 1383 

 15-برنامه ریزی و ساماندهی روستاهای پراكنده مورد: دهستان كورین زاهدان/ابراهیم زاده، عیسی  شریفی كیا، محمد/نشریه: مجله جغرافیا و توسعه/1فروردین  1382 

 16-بحران خشكسالی در سیستان و راهكارهای تعدیل آن/ابراهیم زاده، عیسی - لشكری پور، غلامرضا/ نشریه: مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی/1فروردین  1380 

17-مهاجرت های روستایی و علل و پیامدهای آن، نمونه استان سیستان و بلوچستان/ابراهیم زاده، عیسی/نشریه: فصلنامه تحقیقات جغرافیا/1فروردین  1380 

 18-سیستان و موقعیت ژئوپولیتیك آن در توسعه منطقه ای/ابراهیم زاده، عیسی/نشریه: اطلاعات سیاسی-اقتصادی/1فروردین  1380 

 19-تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی سیستان و بلوچستان به روش تاكسونومی/ابراهیم زاده، عیسی - سرگزی، احمد رضا و خسروی، مهدی/نشریه: ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان/1فروردین  1380 

 20-مدیریت مشاركتی شوراهای اسلامی و نظام مدیریت روستایی در ایران/عیسی ابراهیم زاده/نشریه: فصلنامه علوم انسانی جهاد دانشگاهی/1خرداد  1377 

 21-راهبردهای توسعه روستایی در سیستان/عیسی ابراهیم زاده/نشریه: مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان/ 1376 

 22-بهره گیری از جاذبه های توریستی راهبردی نو در توسعه سیستان/ابراهیم زاده، عیسی/نشریه: علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان/1فروردین  1375 

 23-سیستان در گذر زمان/ابراهیم زاده، عیسی/نشریه: علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان/1  فروردین  1374

کتاب ها

ترجمه تا مرز ایثار ( زندگینامه سردار رشید اسلام شهید حاج علی رضا رضایی پور)معروف به كاظمی/ انتشارات كنگره بزرگداشت سرداران و شهدای استان سیستان وبلوچستان

سخنرانی ها

1- Sustainable Planning and Development in Less Developed Regions، The Case of Paskoh in Saravan - Iran  /کنفرانس: EcoSummit 2007، Ecological Complexity and Sustainability challenges &opportunities for 21st Centurys Ecology  /تاریخ:     1386، مکان: china، Beijing 

2- Population and Development: The case of Sistan and Baluchistan province - Iran  /کنفرانس: The Third International Population Geographies Conference  /تاریخ:     1385، مکان: Liverpool- England 

3- Iranian Tourism in Transition  /کنفرانس:  Nordic symposium in Tourism and Hospitality Research  /تاریخ:     1385، مکان: Finland، Savonlinna 

4- Environmental challenges and economic development: Role of Recent Droughts on Agricultural Economy in Sistan Area  /کنفرانس: 5th International Conference of Asian Society of Agricultural Economists  /تاریخ:     1384، مکان: Zahdan- Iran 

5- Health and the role of mineral Springs in Tourism / کنفرانس: International Research conference، Recent Trends in Tourism: The Baltic and the world /تاریخ:     1383، مکان: Greifswald، Germany 

6- Health and Environment Case: The Warm and Dry Region6) of Sistan and Balochestan in South East Iran  /کنفرانس: The 30th congress of the international Geographical Union، one Earth- Many worlds /تاریخ:     1383، مکان: IGC- UK 

7- Climatic changes and their impacts on cultivational activities of the Sistan plain، Iran /کنفرانس: International Geographical union Regional conference Society and Environment interaction under conditions of global changes  /تاریخ:     1382، مکان: Moscow- Barnaul 

8- Regional planning and the Development of Rural Sustainable Economy Case from Iran: Sooran Rural region. /کنفرانس: IAREH Fifth international symposium Future of Rural Peoples Rural Economy، Healthy، Environment، Rural communities  /تاریخ:     1382، مکان: Saskatoo-Canada 

9- Globalization، Planning and Regional Development in Less9) Developed Areas، Case from Iran: Sangan  / کنفرانس: The Third Conference of the East Asian Regional Conferences in Alternative Geography (EARCAG)  /تاریخ:     1382، مکان: Tokyo and Osaka، Japan 

10-مدیریت مشاركتی كشورهای اسلامی و نظام مدیریت روستایی در ایران/کنفرانس: تهران_همایش شوراهای اسلامی و مشاركت مردمی /تاریخ:1382، مکان: ایران - تهران - دانشگاه تهران 

11-موقعیت جغرافیایی سیستان، رهگشای توسعه منطقه ای آن  /کنفرانس: همایش توانمندیهای جغرافیا در برنامه ریزیهای توسعه /تاریخ 1382، مکان: ایران- مشهد 

12- The Impacts of Metropolis of Arid Zones on water Resources Case study: Zahedan-Iran  /کنفرانس: Second International Conference، Ecological and Hydro meteorological problems of Large Cites and Industrial zones /تاریخ:     1381، مکان: St. Petersburg Russian 

13- Arrangement of Dispersed Villages، practical Model، and Case study: Kouren village، Zahedan- Iran  / کنفرانس: Globalization and Sustainable Development: perspective on the Digital Revocation and Environment Management  /تاریخ:     1381، مکان: Thangavur - India 

14- Urban Dwelling without planning and its Consequences، Case study: Zahedan- Iran/کنفرانس: The 3rd International Conference Critical Geography /تاریخ:     1381، مکان: Bekescsaba، Hungary 

15-The Rural Migrations and their role in the Expansion of Urban Deficiencies. Case study: The Iranian Sistan  /کنفرانس: International Conference Environment، Energy، Technology، Development and Societys Response  /تاریخ:     1380، مکان: Banaras Hindu University- India. 

16-اهمیت راهبردهای راه آهن چابهار_مشهد در ایران و نقش آن در تحكیم پیوند جهان اسلام /کنفرانس: دومین كنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام /تاریخ: 1380، مکان: ایران - تهران 

17-دریاچه هامون و نقش حیاتی آن در مسائل اقتصادی، اجتماعی واكولوژیكی سیستان/ کنفرانس: اولین كنفرانس اقتصاد كشاورزی ایران _زابل/تاریخ: 1375، مکان: ایران - زابل - دانشكده كشاورزی 

18-جایگاه استان سیستان وبلوچستان در صنعت توریسم از دیدگاه توسعه /کنفرانس: اولین همایش استان شناسی استان سیستان وبلوچستان /تاریخ:  1375، مکان: ایران - زاهدان دانشگاه سیستان وبلوچستان 

راهنمایی پروژه  
ترجمه متون علمی  
عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع  
رشته /دانشگاه های محل تدریس  
سوابق، برجستگی ها و افتخارات

1-كسب لوح تقدیر از رئیس جمهور محترم بعنوان دانشجوی نمونه کشوری/مکان: تهران، تاریخ: سال تحصیلی 1379 - 1378 

2-كسب لوح تقدیر از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری بعنوان دانشجوی نمونه کشوری/مکان: تهران، تاریخ: سال تحصیلی 1378 - 1377 

3-كسب لوح تقدیر از رئیس محترم دانشگاه اصفهان بعنوان دانشجوی نمونه دانشگاه اصفهان/مکان: اصفهان، تاریخ: سال تحصیلی 1379 - 1378 و 1378 - 1377 

4-کسب لوح تقدیر از معاون اول رییس جمهور و فرماندهی بسیج کشور بعنوان استاد نمونه بسیجی کشوری/مکان: تهران، تاریخ: سال تحصیلی 1387 - 1386 

5-کسب لوح تقدیر از معاون رییس صدا و سیمای کشور بعنوان استاد فرزانه استان سیستان و بلوچستان/مکان: زاهدان، تاریخ: 1383 

6-کسب لوح تقدیر از رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه سیستان و بلوچستان/مکان: زاهدان، تاریخ: سال تحصیلی 1386 1385 

7-کسب لوح تقدیر از رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات سیستان و بلوچستان/مکان: زاهدان، تاریخ: سال تحصیلی 1385 - 1384 

8-کسب لوح تقدیر از رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات سیستان و بلوچستان/مکان: زاهدان، تاریخ: سال تحصیلی 1383 - 1384 

کارها و پروژه های تحقیقاتی

1-برنامه ریزی منطقه ای و ضرورت بازنگری بر روند شناسایی قطبهای توسعه كشور با تاكید بر استان سیستان و بلوچستان/1378-79 /دانشگاه سیستان وبلوچستان 

2-جمعیت و توسعه در استان سیستان و بلوچستان راهبردها و چالشها (ایرانشهر)/1381-82/ دانشگاه سیستان و بلوچستان 

3-بررسی چگونگی توسعه و گسترش فضایی زعفران در خراسان براساس مدل/1383-84 /دانشگاه سیستان وبلوچستان 

 4-تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان نیکشهر از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1385 - 86/زاهدان 

 5- 6-تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان کنارک از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/ 1385-86/زاهدان 

 7-تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان سرباز از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1385-86/زاهدان   

8-تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان ایرانشهر از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1385-86/زاهدان   

9-تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان خاش از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان1385-86/زاهدان   

10-تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان سراوان از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1385-86/زاهدان   

11-تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان زاهدان از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1385-86/زاهدان   

12-تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان زابل از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1385-86/زاهدان   

13-تدوین فهرست و نقشه های منابع، پتانسیل ها، تسهیلات و خدمات موجود گردشگری شهرستان زهک از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1385-86/زاهدان   

14-ساختار تشکیلاتی، اهداف و راهبردهای توسعه استان با تاکید بر گردشگری از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1385-86/زاهدان   

15-تحلیل و ارزیابی فعالیت های اقتصادی و بازاریابی گردشگری سیستان و بلوچستان، از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1385-86/زاهدان   

16-مطالعه شناخت و برنامه ریزی ساماندهی تلوران نگور ، شهرستان سرباز/1385-86/زاهدان   

17-مطالعات پایه محیط زیست از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1385-86/ زاهدان   

18-مطالعات پایه زیر ساختها و حمل و نقل از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/ 1385-86/زاهدان   

19-مطالعه شناخت و برنامه ریزی ساماندهی سامانه عشایری چاه های محمدرضاخان شهرستان زابل/86/زاهدان   

20-تهیه برنامه عملیاتی و تجهیز كانون توسعه دهنه دستگرد (چاهوك خاش)/ 1385-86/زاهدان   

21-مطالعه شناخت و برنامه ریزی ساماندهی سامانه عشایری رزی شهرستان ایرانشهر /1385 / زاهدان 

22-مطالعه شناخت و برنامه ریزی ساماندهی سامانه عشایری علی آبادبگان شهرستان سرباز/1385 / زاهدان   

23-امكان‎سنجی توسعه مشاغل و برنامه‎ریزی اسكان سامانه عشایری لاشاركاهی سرباز/ 1385/زاهدان   

24-مكانیابی كانون اسكان و امكان‎سنجی توسعه مشاغل سامانه عشایری بدوك شهرستان ایرانشهر /1385/زاهدان   

25-مطالعات پایه محیط طبیعی از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1384/زاهدان   

26-مطالعات پایه اجتماعی- فرهنگی از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1384 / زاهدان   

27-مطالعات پاسه اقتصادی از طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1384/زاهدان   

28-تعیین و تدوین استراتژی توسعه محیط زیست سیستان و بلوچستان/1384/زاهدان   

29-جاذبه‌های گردشگری و چگونگی بهره‌برداری از آن در توسعه منطقه‌ای سیستان/1382-84/زاهدان   

30-مطالعه و بررسی فون ناحیه تفتان، سازمان حفاظت محیط زیست استان سیستان وبلوچستان / 1382-83/زاهدان   

30-مطالعه و بررسی فلور ناحیه تفتان، سازمان حفاظت محیط زیست استان سیستان وبلوچستان / 1382-83/زاهدان   

31-مطالعه و اجرای یكسان‎سازی نقاط جغرافیایی شهرستان زابل/1383/زاهدان   

32-مطالعه و اجرای یكسان‎سازی نقاط جغرافیایی شهرستان سراوان/1383/زاهدان   

33-مطالعه و اجرای یكسان‎سازی نقاط جغرافیایی شهرستان خاش/1383/زاهدان   

34-تهیه طرح هادی روستای گل‎چاه/1383/زاهدان   

35-استراتژی توسعه صنعتی - معدنی استان سیستان و بلوچستان/1382/زاهدان   

36-جمعیت و توسعه در استان سیستان و بلوچستان؛ چالش و راهبردها مورد: شهر ایرانشهر/1382 /زاهدان   

37-بررسی عملكرد تعاونیهای مرزنشینان سیستان و بلوچستان و راهكارهای كمی و كیفی توسعه آن /1380/زاهدان   

38-برنامه‌ریزی و ضرورت بازنگری بر روند شناسایی قطبهای توسعه كشور با تأكید بر استان سیستان و بلوچستان/1378/زاهدان   

39-ساماندهی فضایی ـ كالبدی روستاهای پراكنده بخش سیب‌سوران‌سراوان/1375-76/زاهدان   

40-ساماندهی فضایی ـ كالبدی روستاهای پراكنده كورین زاهدان/1375-76/زاهدان   

41-ساماندهی فضایی ـ كالبدی روستاهای پراكنده دهستان سنگان خاش/1375-76/زاهدان   

42-نقش صنایع روستایی در توسعه اقتصادی سیستان/1374-75/زاهدان   

43-نقش تعاونیها در توسعه روستایی سیستان و بلوچستان/1373/زاهدان 

44-مكانیابی ناحیه صنعتی ‌نیكشهر/1373/زاهدان   

45-راهبردهای رشد و توسعه روستایی در سیستان/1372/زاهدان   

46-تحلیل و نتیجه گیری ازفاز اول طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1386-87/ زاهدان   

47-تدوین اهداف و راهبردهای ( فاز دوم ) طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان /1386-87/ زاهدان   

48-طرح ها و برنامه ها ( فاز سوم ) طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان/1387/زاهدان  


١١:٥٩ - دوشنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ٢٢٤    /    تعداد نمایش : ٤٧٨٦


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان