صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان سیستان و بلوچستان 
جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

غریب فاضل نیا

 

نام و نام خانوادگی غریب فاضل نیا
مرتبه علمی استادیار
تلفن محل کار  
فکس محل کار  
پست الکترونیک

fazelniya@uoz.ac.ir

 Gharibfaz@Gmail.com

وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://www.dr-fazelniya.com/
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته جغرافیا با گرایش برنامه ریزی
تاریخ اخذ مدرک 1370
دانشگاه محل اخذ دانشگاه اصفهان
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه جغرافیای دریاچه پریشان
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تاریخ اخذ مدرک 1378
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تربیت مدرس
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه تحلیل کارکرد بازاریابی شرکتهای تعاونی روستایی و ارتباط آن با توسعه روستایی- مورد: کازرون
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستا
تاریخ اخذ مدرک 1383
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تربیت مدرس
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه تحلیل عوامل مؤثر بر شناخت و آگاهی روستائیان از بخش تعاون ، با تأکید بر عوامل محیطی و ارائه الگوی راهبردی- مورد : استان سمنان
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق  
مراتب علمی و استادی

1- استاد یار تمام وقت پایه 12 ـ گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ـ دانشگاه زابل

2- عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -دانشگاه زابل -1383تا کنون

سوابق اجرایی

1-سابقه 3 سال کار در اداره حفاظت محیط زیست کازرون ، به عنوان کارشناس طرح مطالعه و تهیه شناسنامه تالابهای استان فارس از تاریخ 13/7/1372 لغایت 14/7/1375

2-سابقه بیش از 7 سال همکاری با مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت مدرس 1383-1376

3- سابقه 5/1سال کار در وزارت تعاون ، به عنوان مشاور حوزه معاونت تحقیقات ، آموزش ، ترویج و مشارکتهای مردمی 1382-1381

4- رئیس دانشكده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه زابل از 14/1/1384 لغایت 16/11/1384.

5- رئیس دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه زابل از 16/11/1384 تا 22/3/1386.

سوابق حرفه ای دیگر  
عضویت در انجمن ها و گروه ها

1-سابقه 6 ماه و 12 روز خدمت داوطلبانه بسیجی

 2-نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در شورای فرهنگی دانشگاه -1378

 3-عضویت در هیأت منصفه رسیدگی به شکایات و تخلفات تشکل های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس ،بر اساس مصوبه جلسه مورخ 10/6/ 1382شورای فرهنگی دانشگاه

4- عضو هیئت مؤسس انجمن اسلامی دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس1382

 5-عضویت در انجمن اسلامی اساتید دانشگاه زابل

 6-عضویت در بسیج اساتید دانشگاه زابل

مقالات

1- بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در تأمین نهاده های مورد نیاز اعضاء و ارتباط آن با توسعه روستایی ، مطالعه موردی: کازرون/ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،سال چهاردهم،شماره 1و2،شماره پیاپی 52و53 ، بهار و تابستان 1378.

2- تبیین نظریه ای عوامل مؤثر بر شناخت و آگاهی روستائیان از توانشهای خود و محیط پیرامون/ مجله علمی - پژوهشی مدرس ، دانشگاه تربیت مدرس دوره 9 ، شماره 1،بهار 1384.

3- تحلیل عوامل و شرایط محیطی مؤثر بر شناخت و آگاهی روستائیان از بخش تعاون. مورد شناسی: استان سمنان/ مجله علمی - پژوهشی جغرافیا و توسعه ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 10،پاییز و زمستان 1386، صص 54-37.

4- چارچوب الگوی بهینه نظام برنامه ریزی ترویج تعاون در مناطق روستایی استان سمنان/ فصلنامه علمی - پژوهشی روستا و توسعه ، سال 10، شماره 4 ، زمستان 1386، صفخات 67-86.

5- بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در تأمین اعتبارات مورد نیاز اعضاء و ارتباط آن با توسعه روستایی : مطالعه موردی کازرون/ مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ،29 بهمن لغایت اول اسفند سال 1379،مشهد

کتاب ها  
سخنرانی ها

1- نقش آموزش در توسعه روستایی با تأکید بر مناطق روستایی ایران / ارائه شده به همایش « نقش آموزشهای فنی و حرفه ای کشاورزی در توسعه و ایجاد اشتغال » تهران ،1380 .

2-فنآوری های ارتباطات و اطلاعات ( ICTs ) و تبیین نظریه ای روستایی و روستای غنی و فقیر اطلاعاتی /همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در روستا ، تهران ، دانشگاه علم و صنعت ، پژوهشكده الكترونیك ، 5 و6 اسفند 1382 .

3- داده ها و اطلاعات زمین مرجع به عنوان زیرساختهای حیاتی توسعه فنآوری های ارتباطات و اطلاعات روستاهای ایران/ همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در روستا ، تهران ، دانشگاه علم و صنعت ، پژوهشكده الكترونیك ، 5 و6 اسفند 1382 .

4- بررسی اثرات دانشگاه زابل بر منطقه سیستان/همایش دانشگاه ، بسیج و نگرش علمی به چالشها و چشم اندازهای منطقه ،زابل، 11و12 اردیبهشت 1384.

5- تبیین و تحدید حیطه های شناخت و سواد اطلاعاتی روستائیان/ اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، مشهد، 12-10 اردیبهشت1387

6- تبیین ایدئولوژی معكوس سازی در مطالعات روستایی/ دومین کنفرانس استراتژی ها و تکنیک های حل مسئله

راهنمایی پروژه

1- کاربرد GISدر تحلیل مکانی توان گردشگری مناطق روستایی شهرستان بویراحمد/ عبدالرضا کارگر،کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل، 1387

 2- ارزیابی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمند سازی زنان روستایی شهرستان گرگان/ ام البنی اصفهان کلاته، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل، 1387

3- تحلیل تأثیرICT در زمینه رابطه شهر و روستا با استفاده از مدل ANP در شهرستان الشتر/ امیر خنجری عالم، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل، 1387

4- تدوین سند توسعه پایدار روستایی شهرستان نیشابور با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) /علی اکبر گنجعلی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل، 1387

5- تحلیل نقش بازدارندگی طوفان های شن در سکونتگاه های روستایی شهرستان زابل/ ژیلا یاری، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل، 1387

6- ارزیابی سیاستهای توسعه مسکن روستایی در شهرستان آق قلا/ امان گلدی شرافت سید، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل، 1387

ترجمه متون علمی  
عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع

1- مقطع کاردانی/رشته عمران- عمران روستایی: آبرسانی و بهداشت روستایی و پروژه- ساختمانهای کوچک آبی و پروژه

2- مقطع کارشناسی/ رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی: اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی روستایی ایران- روابط متقابل شهر و روستا-کاربردجغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی- جغرافیای اقتصادی (مبانی و ایران)- جغرافیای کوچ نشینی - اقتصاد کوچ نشینان ایران- مبانی علم جغرافیا

3- مقطع کارشناسی ارشد/ رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی:برنامه ریزی کشاورزی با تأکید برایران- دیدگاهها و نظریه های توسعه روستایی - مدیریت روستایی- برنامه ریزی روستایی در ایران - گارگاه برنامه ریزی روستایی

4- مقطع کارشناسی ارشد /رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری: مدیریت عمران- مکتبهای جغرافیایی

رشته /دانشگاه های محل تدریس  
سوابق، برجستگی ها و افتخارات

1-کسب رتبه ممتاز علمی در ششمین مجمع دانشجویان و طلاب ممتاز بسیجی ،شاهد و ایثارگر کشور

2-دانشجوی ایثارگر نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1381

3-برگزیده سومین جشنواره ممتازین ،مبتكرین و نوآوران دانشجوی بسیجی ، شاهد و ایثارگر كشور،سال 1383

4-انتخاب رساله مقطع دكتری به عنوان رساله برتر نهمین دوره انتخاب پایان نامه های دانشجویی،تیر ماه 1384

کارها و پروژه های تحقیقاتی

1- مجری قسمتی از طرح « مطالعه جامع دریاچه پریشان » در طول سال 1375-1374 و تهیه و ارائه گزاش نهائی بخش هوا و اقلیم این دریاچه به مرکز تحقیقاتی شیلاتی خلیج فارس.

2- همکاری با شرکت خدمات مهندسی ساماندهان فضا در تهیه وتدوین « طرح ساماندهی سکونتگاههای روستایی بخش شده» (از شهرستان فسا) طی سال 1376 .(همكار)

3- همکاری با استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی عسگری در تهیه و تدوین « طرح مطالعه اثر دسترسی به راه آهن (مترو) بر بازار مسکن تهران» ، سال 1377.(همكار)

4- مجری طرح« بررسی اثرات دانشگاه زابل بر منطقه سیستان» دانشگاه زابل ،1384.


١٢:٣٠ - سه شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩١    /    شماره : ٦٣    /    تعداد نمایش : ٣٥٦٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان