صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان آذربایجان شرقی 
دوشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان آذربایجان شرقی

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

40000

تبریز

آناخاتون

علی فتحی

2690022

تبریز-روستای آناخاتون

2

40001

تبریز

هروی

امیرعلی خداپرست

6332333

تبریز-روستای هروی

3

40002

تبریز

اسنجان

محرم ارسلان

4320250

تبریز-روستای اسنجان

4

40003

تبریز

انرجان

جواد نورانی

4321133

تبریز-روستای انرجان

5

40004

تبریز

زینجناب

محمدرضا دانایی

4322333

تبریز-روستای زینجناب

6

40005

تبریز

دیزج لیلی خانی

محمود فرهنگ

6310000

تبریز-روستای دیزج لیلی خانی

7

40006

تبریز

مایان

مهدی محتشم پور

2521616

تبریز-روستای مایان سفلی

8

40007

تبریز

سعیدآباد

کریم محتشم پور

6306333

تبریز-روستای سعیدآباد

9

40008

تبریز

کجاباد

امین مددی

4310333

تبریز-روستای کجاباد

10

40009

تبریز

کرجان

قلی فتحی

4324000

تبریز-روستای کرجان

11

40011

تبریز

باغ معروف

زهرا ولیون

4315000

تبریز-روستای باغ معروف

12

40012

مرند

زنوزق

قربان قاسمی

2493333

مرند-روستای زنوزق

13

40013

مرند

مرکید

عباس بادبرین

22362121

مرند-روستای مرکید

14

40014

مرند

ارلان

میرابراهیم پیغمبردوست

2573333

مرند-روستای ارلان

15

40015

مرند

دیزج حسین بیگ

اکبر کشتکار

2962121

مرند-روستای دیزج حسین بیگ

16

40016

مرند

هرزند جدید

محمد سرافراز

2373333

مرند-روستای هرزند جدید

17

40017

مرند

باروج

علیرضا مصطفائی

2782000

مرند-روستای باروج

18

40018

مرند

کندلج

بهزاد صلح طلب

0491-2972000

مرند-روستای کندلج

19

40019

مرند

اربطان

اسرافیل اربطانی

2313333

مرند-روستای اربطان

20

40020

مرند

لیوار

مهدی شمسی هوجقان

2352333

مرند-روستای لیوار

21

40021

مرند

میاب

قربانعلی احمدی

2993333

مرند-روستای میاب

22

40022

مرند

یالقوز آغاج

حسین طهماسبی

2382121

مرند-روستای یالقوز آغاج

23

40023

مرند

بهرام

حسن آقایی

2353333

مرند-روستای بهرام

24

40024

مرند

گله بان

محرم ساویز

2332121

مرند-روستای گله بان

25

40025

مرند

دولت آباد

مجتبی احمدی

2942121

مرند-روستای دولت آباد

26

40026

مرند

تازه کند آخوند

علی مهدی لوی

2422121

مرند-روستای تازه کند آخوند

27

40027

مرند

قمیش آغل

بهرام جباری

2753333

مرند-روستای قمیش آغل

28

40028

مرند

وانلوجق

محمد میرزائی کشکی

2393333

مرند-روستای وانلوجق

29

40029

مرند

قرجه فیض اله

علی شیخ زاده

2542121

مرند-روستای قرجه فیض اله

30

40030

مرند

اردکلو

یونس علی اصغری

0491-2253888

مرند-روستای اردکلو

31

40031

مرند

گلین قیه

اسماعیل علیزاده

2342121

مرند-روستای گلین قیه

32

40032

مرند

یکان کهریز

فریدون پیری

22462121

مرند-روستای یکان کهریز

33

40033

مرند

عریان تپه

حبیب ناصری ثانی

2953333

مرند-روستای عریان تپه

34

40034

مرند

آنامق

حسن تندرو

2193333

مرند-روستای آنامق

35

40035

مرند

ابرغان

سیدهادی ابرغانی

2322121

مرند-روستای ابرغان

36

40036

مرند

پیربالا

محسن مختاری

2643333

مرند-روستای پیربالا

37

40037

مرند

ارسی

محمد زرعی

2532121

مرند-روستای ارسی

38

40038

مرند

الینجق

غلامرضا علیپور

2472121

مرند-روستای الینجق

39

40039

مرند

هوجقان

حمید پیری

0491-2443200

مرند-روستای هوجقان

40

40040

مرند

دیزج قربان

مهناز حسن زاده

0491-2264176

مرند-روستای دیزج علی

41

40041

مرند

شوردرق

محمد بلندی

2553333

مرند-روستای شوردرق

42

40042

تبریز

حاجی عبدال

حافظعلی ساکن پور

6348600

تبریز-روستای حاجی عبدال

43

40043

تبریز

خلجان

سیدمحمدعلی چاوشی

4305555

تبریز-روستای خلجان

44

40044

تبریز

کندرود

ماهرخ ضیامنش

6304900

تبریز-روستای کندرود

45

40045

تبریز

الوار علیا

علی زارع

2527000

تبریز-روستای الوار علیا

46

40046

تبریز

هزارباران

حسین ایرجی

4325000

تبریز-روستای هزارباران

47

40047

تبریز

ایرانق

مریم زمانی پور

0432-4353575

تبریز-روستای ایرانق

48

40048

تبریز

سپیدان جدید

محمد حضرتی نیا

2570101

تبریز-روستای سپیدان جدید

49

40049

تبریز

اولی کندی

عادل جبارزاده

2573133

تبریز-روستای اولی کند

50

40050

تبریز

خواجه دیزج

بهروز چلبی

2852000

تبریز-روستای خواجه دیزج

51

40051

تبریز

ملک کیا

محمد رحیمی

6330000

تبریز-روستای ملک کیا

52

40052

شبستر

نظرلو

خلیل قاسمی

0412-3272121

شبستر-روستای نظرلو

53

40053

تبریز

اسکندر

داداش صفی یاری

6329000

تبریز-روستای اسکندر

54

40054

تبریز

اوغلی

ولی مختاری

2691112

تبریز-روستای اوغلی

55

40055

تبریز

زرنق

رحیم آهنین جان

6323200

تبریز-روستای زرنق

56

40056

تبریز

فتح آباد

حسین راشدی

3842834

تبریز-روستای فتح آباد

57

40057

مرند

کوه کمر

نادر بنی هاشم

2513333

مرند-روستای کوه کمر

58

40058

تبریز

شادآباد علیا

مجتبی رامزعلیا

6323333

تبریز-روستای شادآباد علیا

59

40059

مرند

پیام

مهدی پاک سیما

2453333

مرند-روستای پیام

60

40060

مرند

چرچر

رضا احمدنژاد

2413333

مرند-روستای چرچر

61

40061

تبریز

نوجه ده

غیبعلی امیدی

2763333

تبریز-روستای نوجه ده

62

40062

تبریز

ساترلو

عباس خلیلوند ساتلو

2743333

تبریز-روستای ساترلو

63

40063

سراب

آغمیون

احمد نجف زاده

2363333

سراب-روستای آغمیون

64

40064

سراب

اسبفروشان

سارا حاتم زاده

2242000

سراب-روستای اسبفروشان

65

40066

سراب

اردها

شهابعلی حیدرزاده

2353333

سراب-روستای اردها

66

40067

سراب

ارزنق

علیرضا صفاجوی

27253333

سراب-روستای ارزنق

67

40068

سراب

احمدآباد

عباسعلی شجاعی

2753333

سراب-روستای احمداباد

68

40069

سراب

اردلان

علی صالحی

7243333

سراب-روستای اردلان

69

40070

سراب

ابرغان

فاطمه غفاری

2343333

سراب-روستای ابرغان

70

40071

سراب

الان

حمداله مشتاقی

7163333

سراب-روستای الان

71

40074

سراب

اوغان

محمد اقبالی

2393333

سراب-روستای اوغان

72

40075

اهر

ایمشجه

اردشیر مهرطلب

0424-6763333

چاراویماق-روستای ایمشجه

73

40078

سراب

بیجند

ذوافقار رنگین کمان

7283333

سراب-روستای بیجند

74

40080

سراب

جهیزدان

محمد انصاری

2553333

سراب-روستای جهیزدان

75

40083

سراب

داراب

جواد عابدینی پور

2253333

سراب-روستای داراب

76

40084

سراب

دامنجان

عوض برجی

2413333

سراب-روستای دامنجان

77

40085

سراب

دانباران

علی سعیدی

2263333

سراب-روستای دانباران

78

40086

اهر

حوری درق

راحله سعادتی

0427-2693333

اهر-روستای حوری درق

79

40087

سراب

سردها

علی محمد تقی زاده

2383333

سراب-روستای سردها

80

40089

سراب

سهزاب

علی پناهیان

2433333

سراب-روستای سهزاب

81

40090

سراب

شیره چین

ایوب لطفی

2473333

سراب-روستای شیره چین

82

40091

سراب

فرکوش

قربان ساعدی

2333333

سراب-روستای فرکوش

83

40092

سراب

قزلگجی

قادر حاجی زاده

2483333

سراب-روستای قزلگجی

84

40093

سراب

قیصرق

یعقوب آقائی

7183333

سراب-روستای قیصرق

85

40094

سراب

کادیجان

فاطمه سبزی

2462000

سراب-روستای کادیجان

86

40095

سراب

کرده میهن

غلامعلی سالم

2453333

سراب-روستای کرده میهن

87

40098

سراب

شالقون

عباس شکرانه

2533333

سراب-روستای شالقون

88

40099

سراب

قلعه جوق

لیدا سام قلعه جوقی

2237660

سراب-روستای قلعه جوق

89

40100

سراب

گیوچ

سیدعلی موسوی

7129016

سراب-روستای گیوچ

90

40101

سراب

اسنق

علی نوبخت

7213558

سراب-روستای اسنق

91

40102

آذرشهر

خاصلو

زهرا زینی خاصلوئی

0412-4529565

آذرشهر-روستای خاصلو

92

40103

آذرشهر

تیمورلو

بهرام منیری

4529204

آذرشهر-روستای تیمورلو

93

40104

آذرشهر

اخی جهان

ابوالفضل اخی جهانی

4533057

آذرشهر-روستای اخی جهانی

94

40105

آذرشهر

فیروز سالار

زهرا مکاری

4529484

آذرشهر-روستای فیروز سالار

95

40106

آذرشهر

قشلاق

سولماز بایرامعلی پور

4529404

آذرشهر-روستای قشلاق

96

40107

آذرشهر

دستجرد

سیروس صمدیان

4534484

آذرشهر-روستای دستجرد

97

40108

آذرشهر

قراغیل

سمیرا صارمی

0412-4529408

آذرشهر-روستای قراغیل

98

40109

آذرشهر

ینگجه

ابوالفضل محمدزاده

4236574

آذرشهر-روستای ینگجه

99

40110

آذرشهر

خراجو

معصومه قنبرزاده

0412-4235051

آذرشهر-روستای خراجو

100

40111

آذرشهر

صغایش

محمد عبدالهی

4573333

آذرشهر-روستای صغایش

101

40112

آذرشهر

هفت چشمه

مختار علی ابراهیمی

4473333

آذرشهر-روستای هفت چشمه

102

40113

آذرشهر

نادیلو

صفر کریمیان

4452333

آذرشهر-روستای نادیلو

103

40114

آذرشهر

قاضی جهان

اکبر بالازاده

4422333

آذرشهر-روستای قاضی جهان

104

40115

آذرشهر

شیرامین

ایرج احمدیاری

4432333

آذرشهر-روستای شیرامین

105

40116

آذرشهر

سیلاب

ابوالفضل قلیزاده

4353333

آذرشهر-روستای سیلاب

106

40117

آذرشهر

دین آباد

ابوالفضل دین آبادی

4493334

آذرشهر-روستای دین آباد

107

40118

آذرشهر

خانقاه

بهمن جباری

0412-4483319

آذرشهر-روستای خانقاه

108

40119

آذرشهر

پیر چوبان

داود محسنی

4463333

آذرشهر-روستای پیرچوپان

109

40120

آذرشهر

امیردیزج

محمد حسین رسولی

4413333

آذرشهر-روستای امیر دیزج

110

40121

آذرشهر

الوانق

ابراهیم حاجی زاده

4313333

آذرشهر-روستای الوانق

111

40122

ملکان

آقکند قره خضر

جمشید جعفرخانی

8283333

ملکان-روستای آقکند قره خضر

112

40123

ملکان

دمیرچی

جلیل اسماعیلی تپه

8293333

ملکان-روستای دمیرچی

113

40124

ملکان

علی آباد گوران قشلاق

بختیار جودی

8312000

ملکان-روستای علی آباد گوران قشلاق

114

40125

ملکان

آروق

فاطمه عباسی

8322000

ملکان-روستای اروق

115

40126

ملکان

بایقوت

علی اصغر رشادت

8343333

ملکان-روستای بایقوت

116

40127

ملکان

تازه قلعه

غلامرضا جعفری

8352000

ملکان-روستای تازه قلعه

117

40128

ملکان

تورچی

شاهرخ محمدی

8363333

ملکان-روستای تورچی

118

40129

ملکان

شریفلو

عبداله حیدری

8373333

ملکان-روستای شریفلو

119

40130

ملکان

قره خضر

ایرج کرمی

8383333

ملکان-روستای قره خضر

120

40131

ملکان

یوزباش کندی

هاجر اکبرنشان

8393333

ملکان-روستای یوزباش کندی

121

40132

ملکان

مهماندار سفلی

سیروس رحیم پور

8413333

ملکان-روستای مهماندار سفلی

122

40133

ملکان

قوریجان

جعفر عباسی

8422000

ملکان-روستای قوریجان

123

40134

ملکان

لکلر

محسن شجاعی

8433143

ملکان-روستای لکلر

124

40135

ملکان

مبارک آباد

فروغه وفادار

8442000

ملکان-روستای مبارک اباد

125

40136

ملکان

تپه اسماعیل آباد

زینب رضازاده

8453333

ملکان-روستای تپه اسماعیل آباد

126

40137

ملکان

یولقونلوی جدید

علی ظفری

8462000

ملکان-روستای یولقونلوی جدید

127

40138

ملکان

آقمنار

بختیار حیدری

8473333

ملکان-روستای آقمنار

128

40139

ملکان

حسین آباد

مریم قاسمپور

8483333

ملکان-روستای حسین آباد

129

40140

ملکان

گدکلو

علی ایمانی

8493333

ملکان-روستای گدکلو

130

40141

ملکان

طوراغای

الهویردی فاتحی

8513333

ملکان-روستای طوراغای

131

40142

ملکان

قلعه جوق

حسین آقا بیگی

8523333

ملکان-روستای قلعه جوق

132

40143

ملکان

شیرین کند

سیدکاظم پیغمبری

8532000

ملکان-روستای شیرین کند

133

40144

ملکان

قوشقیه سی

غلامرضا قربانی

8553333

ملکان-روستای قوشقیه سی

134

40145

ملکان

بابا کلک

علی عبیدی

8582000

ملکان-روستای بابا کلک

135

40146

ملکان

شیخ الاسلام

حسین نجفی

8592157

ملکان-روستای شیخ الاسلام

136

40147

ملکان

آغجه دیزج

مریم جعفرزاده

0432-8227009

ملکان-روستای آغجه دیزج

137

40148

ملکان

محسن آباد

وهاب عظیمی

8643233

ملکان-روستای محسن آباد

138

40149

ملکان

سرملو

بهنام محمدی

8353209

ملکان-روستای سرملو

139

40150

ملکان

عباس آباد

علی محمدپور

8242270

ملکان-روستای عباس آباد

140

40151

ملکان

نصرت آباد لکلر

یوسف ابراهیمی نصرتی

8432362

ملکان-روستای نصرت آباد لکلر

141

40152

ملکان

قره چال

خدیجه سلیمانپور

8227923

ملکان-روستای قره چال

142

40153

ملکان

قندهار

عزیزاله زیرک

8383841

ملکان-روستای قندهار

143

40154

ملکان

قربت کندی

حبیبه خلیق بنام

0422-8622165

ملکان- روستای قربت کندی

144

40155

ملکان

ملاسراب

هادی پاشازاده ملائی

0422-8226092

ملکان- ملاسراب

145

40156

ملکان

اشلق کندی

توکل علی پور

0424-6762255

چاراویماق-روستای اشلق کندی

146

40157

بستان آباد

آبریز

اسماعیل زارعی

 

بستان آباد- روستای آبریز

147

40158

بستان آباد

جوقان بزرگ

جواد بصیری

0432-4214200

بستان آباد-روستای جوقان بزرگ

148

40159

بستان آباد

تیکمه داش

رحیم نیکنام

 

بستان آباد-روستای تیکمه داش

149

40160

بستان آباد

اشتلق

علیرضا عزیزان

0432-4323333

بستان آباد-روستای اشتلق

150

40161

بستان آباد

گورچین

عادل کفیلی

 

بستان آباد-روستای گورچین

151

40162

بستان آباد

گرگان

رحیم عبدی

4443333

بستان آباد-روستای گرگان

152

40163

بستان آباد

کر

احمد جنگی

4363333

بستان آباد-روستای کر

153

40164

بستان آباد

شیروانه ده

علی ثانوی

 

بستان آباد-روستای شیروانه ده

154

40165

بستان آباد

الخلج

محمود کریمی

3162000

بستان آباد-روستای الخلج

155

40166

بستان آباد

چرزه خون

ابراهیم خلیلی

 

بستان آباد-روستای چرزه خون

156

40167

بستان آباد

نوجه ده سادات

جبرئیل بهشتی

 

بستان آباد-روستای نوجه ده سادات

157

40168

بستان آباد

عین الدین

علیرضا برنا

 

بستان آباد-روستای عین الدین

158

40169

بستان آباد

انبارداران

رضا صاحبی

 

بستان آباد-روستای انبارداران

159

40170

بستان آباد

کر کندی

مرتضی اسمعیلی

 

بستان آباد-روستای کرد کندی

160

40171

بستان آباد

میاردان

اکبر اباذری

 

بستان آباد-روستای میاردان

161

40172

بستان آباد

قره چمن

علی شایانفر

 

بستان آباد-روستای قره چمن

162

40173

بستان آباد

بنه کهل

محمد بصیری

4383333

بستان آباد-روستای بنه کهل

163

40174

شبستر

علیشاه

علی علمداری صفا

2442121

شبستر-روستای علیشاه

164

40175

شبستر

بنیس

جواد ولی زاده

2282121

شبستر-روستای بنیس

165

40176

شبستر

تیل

حسن سلیم لویی

2382121

شبستر-روستای تیل

166

40177

شبستر

قره تپه

نورالدین کوشائیان

2452333

شبستر-روستای قره تپه

167

40178

شبستر

هریس

علی رشیدار

2563333

شبستر-روستای هریس

168

40179

شبستر

ساربانقلی

غلامرضا قدرتی

2422200

شبستر-روستای ساربانقلی

169

40180

جلفا

قره بلاغ

حسین ذاکری

3223333

جلفا-روستای قره بلاغ

170

40181

جلفا

شجاع

اسد غلامی

3132000

جلفا-روستای شجاع

171

40182

جلفا

سیلگرد

ابراهیم عظیمی

3213200

جلفا-روستای سیلگرد

172

40183

هادی شهر

سیه سران

جواد فاضلی

3062000

هادیشهر-روستای سپه سران

173

40184

هادی شهر

ایری سفلی

احد صادقیان

3143333

هادیشهر-روستای ایری سفلی

174

40185

هادی شهر

نوجه مهر

محمد علیزاده

3193333

هادیشهر-روستای نوجه مهر

175

40186

هادی شهر

دوزال

نادر هاشمی

3093333

هادیشهر-روستای دوزال

176

40187

هادی شهر

زاویه

ایوب سلامی

3183333

هادیشهر-روستای زاویه

177

40188

هادی شهر

داران

معصومه حسن پور

3163333

هادیشهر-روستای داران

178

40189

هادی شهر

ارسی

یوسف صفاری

3173333

هادیشهر-روستای ارسی

179

40190

اهر

ریحان

سفر زارع ریحان

2553600

اهر-روستای ریحان

180

40191

مراغه

قرطاول

غلامعلی نوروزی

0421-7433200

مراغه -قرطاول

181

40192

مراغه

داش آنان

یحیی غلامی

0421-7343200

مراغه-داش آنان

182

40194

جلفا

قولان

اسداله همتی

0492-2283266

جلفا-روستای قولان

183

40195

مراغه

کرمجوان

احمد پوریامهر

0421-7372000

مراغه روستای کرمجوان

184

40196

اهر

اورنگ

ذکرعلی شریفی

2453443

اهر-روستای اورنگ

185

40198

اهر

کلهر

رباب نیک نظر

2593333

اهر-روستای کلهر

186

40199

مراغه

بهنق

علی سلیمانی

0421-7473200

مراغه-بهنق

187

40200

اهر

مجیدآباد

اسد عبادی

2633323

اهر-روستای مجیدآباد

188

40201

جلفا

اشتپین

کیومرث نوروزی

0492-2113333

جلفا-روستای اشتپین

189

40202

اهر

مرادلو

علی اعظمی

2693500

اهر-روستای مرادلو

190

40203

اهر

یخ فروزان

علی اکبر آژیر

2373333

اهر-روستای یخ فروزان

191

40204

اهر

گونگاه

فتانه ابراهیمی

2583222

اهر-روستای گونگاه

192

40205

اهر

نقدوز

مروت محمدی

2493233

اهر- روستای نقدوز

193

40206

اهر

کفالق

حسن علیزاده

2313333

اهر-روستای کفالق

194

40207

اهر

ورگهان

جعفر ملک زاده

2363333

اهر-روستای ورگهان

195

40208

اهر

قشلاق شاهوردی

مهدی زارع قشلاق

2333333

اهر-روستای زارع قشلاق

196

40209

مراغه

بلوک آباد

رقیه غفاریان

0421-7333200

مراغه-روستای بلوک آباد

197

40210

اهر

زندآباد

حسن جدیدی

2343323

اهر-روستای زند آباد

198

40211

هشترود

ذوالبین

علی رضایی

6273333

هشترود-روستای ذوالبین

199

40212

هشترود

حسن کندی

علی نباتی

6263333

هشترود-روستای حسین کندی

200

40213

هشترود

دیزج علیقلی بیگ

حسین ستاری

6383222

هشترود-روستای دیزج علیقلی بیگ

201

40214

هشترود

مغامیر

یوسف قاصدی

6226900

هشترود-روستای مغامیر

202

40215

هشترود

نخودآباد

ذوالفقار عزیزپور

6845222

هشترود-روستای نخودآباد

203

40216

هشترود

صیدبیگ

محمد نجف نژاد

6443222

هشترود-روستای صیدبیگ

204

40217

هشترود

سلوک

عباس یوسفی

6333222

هشترود-روستای سلوک

205

40218

هشترود

اوشندل

عزیز رحیمی

6373222

هشترود-روستای اوشندل

206

40219

هشترود

داشبلاغ

بهمن فکوری

6362222

هشترود-روستای داشبلاغ

207

40220

هشترود

ملاجیق

احمد وکیلی

0422-6822108

هشترود- روستای ملاجیق

208

40221

ورزقان

ارزیل

میراوسط آقاسیدی

3263200

ورزقان-روستای ارزیل

209

40222

ورزقان

ایری علیا

عزت غفارپور

3393200

ورزقان-روستایایری علیا

210

40223

ورزقان

زغن آباد

عظیم اصغری

3553200

ورزقان-روستای زغن آباد

211

40224

ورزقان

سیه کلان

ماشاءا... اسمعیل زاده

3513200

ورزقان-روستای سیه کلان

212

40225

ورزقان

گال

جعفر پورمحمد

3544200

ورزقان-روستای گال

213

40225

شبستر

ترپ

مجید مرادزاده

0472-3483333

شبستر-روستای ترپ

214

40226

شبستر

امند

کاظم صدیقی

0472-3282000

شبستر-روستای امند

215

40227

ورزقان

بکرآباد

سکینه صالحی فر

3373200

ورزقان-روستای بکراباد

216

40228

ورزقان

نچق

میر زین العابدین حسینی

3413200

ورزقان-روستای نچق

217

40229

ورزقان

لله لو

سعید ابراهیمی

3246052

ورزقان-روستای لله لو

218

40230

ورزقان

نهریق

کبری عباس زاده

3593200

ورزقان-روستای نهریق

219

40231

ورزقان

آستمال

رحیم دهقانی آستمال

2433200

ورزقان- روستای آستمال

220

40232

ورزقان

لنبران

اسماعیل نجاری

3483200

ورزقان-روستای لنبران

221

40233

ورزقان

اویلق

علی آقایی

3473200

ورزقان-روستای اویلق

222

40234

ورزقان

دیزج ملک

نجف نوری دیزج

3323200

ورزقان-روستای دیزج ملک

223

40235

ورزقان

تخمدل

عوض بخشی پور

3533200

ورزقان-روستای تخمدل

224

40236

ورزقان

آقابابا فرامرزی

مهدی اسکندری

3493200

ورزقان-روستای آقابابا فرامرزی

225

40237

ورزقان

شرف آباد

علی فرضی فرد

3523200

ورزقان-روستای شرف اباد

226

40238

ورزقان

روزی

مهدی عباسی

3313200

ورزقان-روستای روزی

227

40239

ورزقان

علویق

مهدی طهمورثی

3313200

ورزقان-روستای علویق

228

40240

ورزقان

دیزج صفرعلی

سعید بحری

3246334

ورزقان-روستای دیزج صفرعلی

229

40241

ورزقان

وردین

علی روشنی وردین

3493438

ورزقان-روستای وردین

230

40242

ورزقان

لیلاب

حسین حسین پور

3622632

ورزقان-روستای لیلاب

231

40243

شبستر

نعمت اله

موسی ذکایی

0472-3322121

شبستر- روستای نعمت اله

232

40244

ورزقان

کهنه لو

بهکام مظفری

3423242

ورزقان-روستای کهنه لو

233

40245

ورزقان

طرزم

محرم عباسیان

3453200

ورزقان-روستای طرزم

234

40246

ورزقان

کیقال

سعادت دهقانی

3513420

ورزقان-روستای کیقال

235

40247

ورزقان

کاسین

مردعلی مطلب جو

3223200

ورزقان-روستای کاسین