صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان اردبیل 
دوشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان اردبیل

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

41001

اردبیل

کرگان

مهدی فلاح زاده کرگان

0451-3693200

اردبیل-کرگان

2

41002

اردبیل

شام اسبی

کرم علی حسینی

0451-5772000

اردبیل-شام اسبی

3

41003

اردبیل

آراللو

سلیمان مختارزاده

0452-3633200

اردبیل-آراللو

4

41004

اردبیل

خواجه بلاقی

گشتاسب کریمی

0451-3512000

اردبیل-خواجه بلاقی

5

41005

اردبیل

شهرک صنعتی

اکبر جباری

0451-8383000

اردبیل-شهرک صنعتی

6

41006

اردبیل

هیر

علیرضا شریف نیا

0452-3623333

اردبیل-هیر

7

41007

اردبیل

جبه دار

جلیل قربانی

0451-4273200

اردبیل-جبه دار

8

41008

اردبیل

آقاباقر

داود قلیزاده

0451-2312000

اردبیل -آقاباقر

9

41009

اردبیل

گرجان

قاسم جعفری گرجان

0451-2642121

اردبیل -گرجان

10

41010

اردبیل

ثمرین

ناصر سیف الهی

0451-4263200

اردبیل-ثمرین

11

41011

اردبیل

گیلانده

محمد جباری گیلانده

0451-8283200

اردبیل-گیلانده

12

41012

بیله سوار

گوگ تپه

علی حقانی

9126582378

بیله سوار-گوگ تپه

13

41013

بیله سوار

اودلو

روح اله باغبانی

9143573065

بیله سوار-اودلو

14

41014

بیله سوار

انجیللو

محمدرضا بخشی قربانلو

9149668551

بیله سوار-انجیللو

15

41015

بیله سوار

فولادلو قوئی

چنگیز فرهومند

9144543257

بیله سوار-فولادلو قوئی

16

41016

بیله سوار

بابک

رشید عباسی

9144528043

بیله سوار-بابک

17

41017

بیله سوار

جعفرآباد

نیک روز فریدی

9144542242

بیله سوار-جعفرآباد

18

41018

پارس آباد

شهرک مغان

اسلام اوجاقی

0452-7293360

پارس آباد-شهرک مغان

19

41019

پارس آباد

اجیرلو

رضا مینائی اجیرلو

0452-7422956

پارس آباد -اجیرلو

20

41020

پارس آباد

تاز کند قدیم

اکبر خداپناه

0452-7523737

پارس آباد-تاز کند قدیم

21

41021

پارس آباد

ایران آباد

شهریار آفاری

0452-7332000

پارس آباد-ایران آباد

22

41022

پارس آباد

اسلام آباد قدیم

جلیل صفری گیگلو

0452-7215511

پارس آباد -اسلام آباد قدیم

23

41023

پارس آباد

بران علیا

داود قائمی

0452-7893216

پارس آباد -بران علیا

24

41024

خلخال

لنبر

قربانعلی قلیزاده

0452-4323333

خلخال-لنبر

25

41025

خلخال

مجره

سید رسول قرشی مجره

0452-4342000

خلخال-مجره

26

41026

خلخال

لرد

علی پیمانی لرد

0452-4662200

خلخال-لرد

27

41027

خلخال

شال

محمدتقی موذنی شال

0452-4652222

خلخال-شال

28

41028

خلخال

کزج

بهروز بخشی کزج

0452-4476055

خلخال-کزج

29

41029

خلخال

لمعه دشت

اسماعیل قاسمی لمعه دشت

0452-4282333

خلخال-لمعه دشت

30

41030

خلخال

برندق

علی صمدی برندق

0452-4472648

خلخال-برندق

31

41031

کوثر

کرندق

کلام اله نجفی کرندق

0452-4582000

کوثر-کرندق

32

41032

کوثر

مرشت

مهدی مصطفوی

0452-4512000

کوثر-مرشت

33

41033

کوثر

زرج آباد

علی گل مهری

0452-4963200

کوثر-زرج آباد

34

41034

کوثر

گنجگاه

محمد قلی پور

0452-4562000

کوثر-گنجگاه

35

41035

کوثر

بنیادآباد

حسین معصومی

0452-4592000

کوثر-بنیادآباد

36

41036

کوثر

فیروزآباد

سعید عطایی

0452-4943200

کوثر-فیروزآباد

37

41037

کوثر

سنگ آباد

کیان نورانی

0452-4952000

کوثر-سنگ آباد

38

41038

مغان

شهرک ولی عصر

حبیب احمدی

0452-6229500

مغان-شهرک ولی عصر

39

41039

مغان

محمدتقی کندی

علی اکبر سیفی

0452-6512000

مغان-محمدتقی کندی

40

41040

مغان

انی

ایاز فلاحی

0452-6220452

مغان-انی

41

41041

مغان

قلعه برزند

حبیب اله احمدی ابراهیم کندی

0452-6682121

مغان -قلعه برزند

42

41042

مغان

قره خان بیگلو

سیاوش فروزنده

0452-6692121

مغان-قره خان بیگلو

43

41043

مغان

پرمهر

پرویز پناهی

0452-6463232

مغان-پرمهر

44

41044

مغان

قاسم کندی

حسین دشتی

0452-6512500

مغان-قاسم کندی

45

41045

مغان

قره آغاج

بایرام پیران قره آغاج سفلی

0452-6643415

مغان-قره آغاج

46

41046

مغان

زهرا

جهان اکبرزاده

0452-6416161

مغان-زهرا

47

41047

مغان

زیوه

امین عبادی

0452-6632000

مغان-زیوه

48

41048

مشگین شهر

ارباب کندی

ولی شهساری

0452-5318000

مشگین شهر -ارباب کندی

49

41049

مشگین شهر

آلنی

حسین احدی

0452-5452000

مشگین شهر -آلنی

50

41050

مشگین شهر

کوجنق

اکبر ذبیحی

0452-5432000

مشگین شهر-کوجنق

51

41051

مشگین شهر

مرادلو

ندرت تیموری مرادلو

0452-5862000

مشگین شهر -مرادلو

52

41052

مشگین شهر

احمدآباد

محمد محمدی احمدآباد

0452-5533200

مشگین شهر-احمدآباد

53

41053

مشگین شهر

انار

سیامک نظر زاده

0452-5342333

مشگین شهر -انار

54

41054

مشگین شهر

پریخانی

اله شکر حاجی زاده

0452-5362000

مشگین شهر -پریخانی

55

41055

مشگین شهر

ارجق

شکور یوسف عصر

0452-5522000

مشگین شهر-ارجق

56

41056

مشگین شهر

فخرآباد

نعمت اله موسی اوغلی

0452-5473200

مشگین شهر-فخرآباد

57

41057

مشگین شهر

لاهرود

حجت ملک پور

0452-5314500

مشگین شهر-لاهرود

58

41058

مشگین شهر

قوشه سفلی

مجید فیاضی

0452-5872000

مشگین شهر -قوشه سفلی

59

41059

مشگین شهر

قصابه

محرم عیوض زاده

0452-5423200

مشگین شهر-قصابه

60

41060

نیر

قره شیران

صادق شکاری

0452-3164112

نیر-قره شیران

61

41061

نیر

شیرین بلاغ

محمد قلی شکروند گلستان

9141548316

نیر-شیرین بلاغ

62

41062

نیر

ویرسق

ابراهیم داراب

9144532406

نیر-ویرسق

63

41063

نیر

کورائیم

سیروس فولادی

9144530564

نیر-کورائیم

64

41064

نمین

یزن آباد

اقدس حبیب زاده

0452-3352000

نمین-یزن آباد

65

41065

نمین

حور

معرفت فتوحی

0452-3242200

نمین-حور

66

41066

نمین

گرده

عبداله عبدی

0452-3472000

نمین-گرده

67

41067

نمین

میناباد

قهرمان عالی زاده

0452-3393333

نمین-میناباد

68

41068

نمین

ننه کران

فیروز جعفرنژاد

0452-3252000

نمین-ننه کران

69

41069

نمین

سلوط

شهداد انصاری

0452-3229500

نمین-سلوط

70

41070

نمین

نیارق

مقصود بایرام نژاد

0452-3372600

نمین-نیارق

71

41071

گرمی

آقا محمدبیگلو

عباداله بهبودی

0452-6673200

گرمی-روستای آقا محمدبیگلو

72

41072

مشگین شهر

موئیل

عسگر نعمتی موئیلی

 

مشگین شهر-روستای موئیل

73

41073

مشگین شهر

نقدی علیا

اسکندر ارشدی

 

مشگین شهر-روستای نقدی علیا

74

41074

مشگین شهر

قره قیه

والح سلمانی

 

مشگین شهر-روستای قره قیه

75

41075

مشگین شهر

رضی

عبداله خانی

0452-5822000

مشگین شهر مرکز مخابرات رضی

76

41076

پارس آباد

ایدر

منصور عیوض وند

0452-7953232

پارس آباد-روستای ایدر

77

41077

پارس آباد

بودجه سفلی

عبادت محمودوند

0452-7982000

پارس آباد-روستای بودجه سفلی

78

41078

پارس آباد

اصلاندوز

حمداله پناهی

0452-7822431

پارس آباد-اصلاندوز-مرکز مخابرات

79

41079

بیله سوار

روح کندی

حیدر اژدری

0452-8272121

بیله سوار-روستای روح کندی

80

41080

بیله سوار

شوورگل

خورشید فرهودی

0452-8842020

بیله سوار-روستای شورگل

81

41081

گرمی

درگاهلو

عباداله ساجدی

0452-6732077

گرمی-انگوت-روستای درگاهلو

82

41082

کوثر

بورستان

سمیه حقی

0452-4192020

کوثر-بخش فیروزآباد-روستای بورستان

83

41083

کوثر

اواشانق

کاوس جباری

0452-4522001

کوثر-روستای اواشانق

84

41084

مشگین شهر

اولمای علیا

احد نوتاش

0452-5962000

مشگین شهر-روستای اولمای علیا

85

41085

مشگین شهر

کلی علیا

مسعود ایمانی

0452-5882121

مشگین شهر-روستای کلی علیا

86

72121094

مشگین شهر

آلنی

رضا لطفی

0452-5452674

مشگین شهر-روستای آلنی-روبروی تعاونی روستایی

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • اختصاص 30 میلیارد ریال برای تصفیه خانه فاضلاب روستایی نیر ()
 • راه های روستایی استان اردبیل بازگشایی شد ()
 • برخورداری 75 درصد از روستاهای استان اردبیل از نعمت آب آشامیدنی ()
 • اعطای تسهیلات اشتغالزایی در روستاهای اردبیل به صورت قرض الحسنه ()
 • 100 واحد مسکن برای معلولان روستایی در حال احداث است راه‌اندازی خانه امید در اردبیل ()
 • برگزاری جشن وحدت در روستای هشین کوثر ()
 • آتش سوزی در روستای بیرق خلخال مهار شد ()
 • 60 طرح تولیدی در روستاها تسهیلات کم‌بهره می‌گیرند ثبت نام 700 نفر برای آموزش قالیبافی ()
 • جشنواره دوستدار کتاب یک ضرورت فرهنگی در روستاها است ()
 • مرغداری‌های اردبیل با کمبود نقدینگی مواجه هستند ()
 • 11 واحد تولیدی و کشاورزی بیله سوار مغان فعال می شود ()
 • بیش از 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی پارس آباد زیر کشت چغندر رفت ()
 • برداشت چغندر قند در شهرستان سرعین ()
 • پیش بینی برداشت 45هزار تن سویا از اراضی پارس آباد ()
 • احداث 15 مجتمع آبرسانی روستایی در استان اردبیل ()
 • اجرای طرح کشت پائیزه سیب‌زمینی در اردبیل ()
 • کشت سیب‌زمینی در اردبیل 2 هزار هکتار کاهش یافت ()