صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان سمنان 
سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان سمنان

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

46501

گرمسار

حسین آباد کردها

جعفر نیک اقبال

0232-4565200

گرمسار-حسین آباد کردها

2

46502

گرمسار

حاجی آباد

حسین فدایی باش

0232-4533311

گرمسار-روستای حاجی آباد

3

46503

گرمسار

داور آباد

زهرا جباریان

0232-4562222

گرمسار- روستای داور آباد

4

46504

گرمسار

کهن آباد

نصرت اله عامری

0232-4573333

گرمسار- روستای کهن آباد

5

46505

گرمسار

شه سفید

حسین فدایی باش

0232-4333333

گرمسار- روستای شه سفید

6

46506

گرمسار

محمدآباد

محسن قندالی

 

گرمسار-روستای محمدآباد

7

46507

گرمسار

ریکان

محسن قندالی

 

گرمسار-روستای ریکان

8

46508

گرمسار

رستم آباد

زهرا جباریان

 

گرمسار-آرادان-روستای رستم آباد

9

46509

گرمسار

جنت آباد

ابوالقاسم نیک پیام

 

گرمسار-ایوانکی-روستای جنت آباد

10

46510

گرمسار

چنداب

سکینه صاحب جمعی

 

گرمسار-ایوانکی-روستای چنداب

11

46601

سمنان

خیرآباد

طیبه جعفری

0231-3355001

سمنان-روستای خیرآباد

12

46602

سمنان

مومن آباد

علی اکبر فدوی

0231-3553333

سمنان-روستای مومن آباد

13

46603

سمنان

درجزین

مرتضی نوروزی

0231-3583333

سمنان-روستای درجزین

14

46604

سمنان

فولادمحله

محمدعلی یعقوبی فولادی

0231-3683333

سمنان-روستای فولادمحله

15

46605

سمنان

لاسجرد

عباس اکبرشاهی

 

سمنان-سرخه-روستای لاسجرد

16

46606

سمنان

دلازیان

علی دیانی

 

سمنان-دلازیان

17

46607

سمنان

علا

عباس حسینی علایی

 

سمنان-روستای علا

18

46608

سمنان

افتر

عبداله محمودی

 

سمنان-سرخه-روستای افتر

19

46609

مهدیشهر

لرد

محمدرضا صالحی کمرودی

 

مهدیشهر-شمیرزاد-روستای لرد

20

46610

مهدیشهر

کمرود

مهری رحمانی

 

مهدیشهر-شهمیرزاد-روستای کمرود

21

46701

دامغان

صیدآباد

حسین قزوینی

0232-5863333

دامغان-روستای صیدآباد

22

46702

دامغان

مهماندوست

امیر ولی زاده

0232-5363333

دامغان-روستای مهماندوست

23

46703

دامغان

تویه دروار

سیدمحمد رستمیان

0232-5853333

دامغان-روستای تویه دروار

24

46704

دامغان

فرات

مژگان فراتی

0232-5843333

دامغان- روستای فرات

25

46705

دامغان

معلمان

جواد قیصری

0232-5443333

دامغان- روستای معلمان

26

46706

دامغان

کلاته رودبار

مرضیه بیناباشی

 

دامغان-روستای کلاته رودبار

27

46707

دامغان

رشم

سلیمان دایی

 

دامغان-روستای رشم

28

46708

دامغان

نعیم آباد

حسین ایمنی

 

دامغان- روستای نعیم آباد

29

46709

دامغان

مومن آباد

فاطمه شمسی

 

دامغان-روستای مومن آباد

30

46710

دامغان

عبداله آباد

گوهر منشی زاده

 

دامغان-روستای عبداله آباد

31

46711

دامغان

برم

سکینه قاسمی نژاد

 

دامغان-روستای برم

32

46712

دامغان

دروار

مجید چاکرالحسینی

 

دامغان-روستای دروار

33

46713

دامغان

تویه رودبار

جمیله چراغیان

 

دامغان- روستای تویه رودبار

34

46714

دامغان

بق وطاق

انسیه سعید

 

دامغان-روستای بق و طاق

35

46715

دامغان

حسین آباد دولاب

غلامحسین دارابیان

 

دامغان- روستای حسین آباد دولاب

36

46716

دامغان

حسن آباد

محمدرضا خورسی حسن

 

دامغان-روستای حسن آباد

37

46717

دامغان

آستانه

سیدحسین میرسید

 

دامغان- روستای آستانه

38

46718

دامغان

جزن

محمدعلی شاکری

 

دامغان-روستای جزن

39

46719

دامغان

خورزان

محمدحسن پریمی

 

دامغان- روستای خورزان

40

46720

دامغان

کوه زر

مهدی قاسمی

 

دامغان-امیرآباد-روستای کوه زر

41

46721

دامغان

کلاته ملا

محسن جاوید

 

دامغان-روستای کلاته ملا

42

46722

دامغان

آهوانو

حسین رضایی آهوانویی

 

دامغان-آهوانو

43

46723

دامغان

فیروزآباد

ناهید جهانیان

 

دامغان-روستای فیروزآباد

44

46724

دامغان

قدرت آباد و بخش آباد

حمید حسن شیری

 

دامغان-روستای قدرت آباد و بخش آباد

45

46725

دامغان

مایان

محمدعلی بانی

 

دامغان-روستای مایان

46

46726

دامغان

قوشه

محمد قوشه

 

دامغان-امیرآباد-روستای قوشه

47

46801

شاهرود

زمان آباد

علی اکبر غلامی

0274-7383333

شاهرود-روستای زمان آباد

48

46802

شاهرود

قلعه نو خرقان

عبدالجواد محمدی

0274-5343200

شاهرود-روستای قلعه نو خرقان

49

46803

شاهرود

بکران

حسن رنجبر

0274-6323333

شاهرود- روستای بکران

50

46804

شاهرود

ده ملا

سلیمان عجم اکرامی

0273-3263333

شاهرود-روستای ده ملا

51

46805

شاهرود

چهارطاق پرو

جواد عابدینی

0274-5363333

شاهرود- روستای چهارطاق پرو

52

46806

شاهرود

رویان

عباس ساغری

0273-3272222

شاهرود-روستای رویان

53

46807

شاهرود

میقان

رمضانعلی عرب

0274-5353201

شاهرود-روستای میقان

54

46808

شاهرود

محمدآباد

علی اکبر بیاری

0274-6423333

شاهرود- روستای محمدآباد

55

46809

شاهرود

حسین آباد کالپوش

نایب شکوهی مقدم

0274-6333333

شاهرود-روستای حسین آباد کالپوش

56

46810

شاهرود

ابرسیج

روح ا... حیدری

 

شاهرود- بسطام- روستای ابرسیج

57

46811

شاهرود

ابر

رسول خداوردی

 

شاهرود-بسطام-روستای ابر

58

46812

شاهرود

خیج

سجاد عجم

 

شاهرود-بسطام-روستای خیج

59

46813

شاهرود

یونس آباد

زهرا ربیعی

 

شاهرود-روستای یونس آباد

60

46814

شاهرود

میان آباد

صدیقه حسام

 

شاهرود-بسطام-روستای میان آباد

61

46815

شاهرود

قلعه شوکت

صدیقه عرب رحیمی

 

شاهرود-روستای قلغه شوکت

62

46816

شاهرود

فیروزآباد

داود ترابی

 

شاهرود-روستای فیروزآباد

63

46817

شاهرود

جیلان

عباس ابرالقاسمی

 

شاهرود-بسطام-روستای جیلان

64

46818

شاهرود

فرومد

عباس حبیبی

 

شاهرود-میامی-روستای فرومد

65

46819

شاهرود

کلاته سادات

عباس حبیبی

 

شاهرود-میامی-روستای کلاته سادات

66

46820

شاهرود

ابراهیم آباد

جلال قربانی

 

شاهرود-میامی-روستای ابراهیم آباد

67

46821

شاهرود

عباس آباد

هادی جعفری

 

شاهرود-میامی-روستای عباس آباد

68

46822

شاهرود

قلعه نو خالصه

شهربانو فیوجی

 

شاهرود-روستای قلعه نو خالصه

69

46823

شاهرود

دیزج

رمضانعلی لطفی

 

شاهرود-روستای دیزج

70

46824

شاهرود

ری آباد

احسان ربیعی

 

شاهرود-میامی-روستای ری آباد

71

46825

شاهرود

مزج

زهرا عزیزی

 

شاهرود-بسطام-روستای مزج

72

46826

شاهرود

سطوه مهدی آباد

سیدعلی اصغر طباطبایی

 

شاهرود-روستای سطوه مهدی آباد

73

46827

شاهرود

طرود

سلطان کلانتری

 

شاهرود-روستای طرود

74

46828

شاهرود

احمدآباد

سیده عاطفه شافعی

 

شاهرود-بیارجمند-روستای احمدآباد

75

46829

شاهرود

گیور

مهدی بیکی

 

شاهرود-بیارجمند-روستای گیور

76

46830

شاهرود

حسین آباد زنده

مریم نصرتی

 

شاهرود-بسطام-روستای حسین آباد زنده

77

46831

شاهرود

دشت شاد

اسحاق محمدیان

 

شاهرود-روستای دشت شاد

78

46832

شاهرود

بدشت و سعدآباد

سکینه رضایی

 

شاهرود-روستای بدشت و سعدآباد

79

46833

شاهرود

باغچه

رضا میرزایی

 

شاهرود-روستای باغچه

80

46834

شاهرود

حق الخواجه

سکینه رسایی

 

شاهرود-روستای بدشت و سعدآباد

81

46835

شاهرود

سوداغلن

علی اکبر امانی

 

شاهرود-میامی-روستای سوداغلن

82

46836

شاهرود

قوشه دگرمان

ابراهیم رضاپور

 

شاهرود-میامی-روستای قوشه دگرمان

83

46837

شاهرود

کردآباد

علی گل محمدی

 

شاهرود-میامی-روستای کردآباد

84

46838

شاهرود

کرنگ

احمد میزازاده

 

شاهرود-میامی-روستای کرنگ

85

46839

شاهرود

نام نیک

عیسی مسعودی

 

شاهرود-میامی-روستای نام نیک

86

46840

شاهرود

نردین

عباسعلی صادقی

 

شاهرود-میامی-روستای نردین

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • شعله های آتش جان دوجوان روستایی را گرفت ()
 • تجهیز 80 درصد چاه‌های کشاورزی استان سمنان به کنتور هوشمند ()
 • بررسی کشت کلزا در میامی ()
 • اطفای آتش در انبار علوفه روستای حسن آباد سمنان ()
 • زیرساخت‌ اجرای طرح دولت الکترونیک در 260 روستای سمنان فراهم شد ()
 • وام اشتغال روستایی تا سقف 20 میلیارد ریال پرداخت می شود ()
 • تعطیلی مدارس مقطع ابتدایی و اول متوسطه روستای ابر دراستان سمنان ()
 • رفع کمبود آب 15 روستای شاهرود به بیش از 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد ()
 • 25 درصد ساختمان های مسکونی روستایی دامغان فرسوده است ()
 • ۵مرکز سیار روستایی کانون پرورش فکری در سمنان فعال است ()
 • راه اندازی کتابخانه سیار روستایی در میامی ()
 • افزایش جوجه ریزی در واحد‌های مرغداری شاهرود ()
 • راه اندازی واحد بسته بندی باریجه در روستاهای دامغان ضروری است ()
 • 11 روستای شهرستان شاهرود در طرح توسعه اقتصادی قرار دارند ()
 • نخستین کتابخانه سیار راهی روستاهای میامی می‌شود ()
 • متوسط آمار بیکاری در روستاهای دامغان 2 درصد افزایش یافت ()
 • دامداران عشایر سمنان بیماری واگیردار تب برفکی را جدی بگیرند ()