صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان کردستان 
سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان کردستان

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

28140

سنندج

حسن آباد

محمدصابر سیدی

0872-3453539

سنندج-حسن آباد

2

49001

سنندج

تودار ملا

عبدالله ملایی

0872-2353333

سنندج-تودار ملا

3

49002

سنندج

عیسی آباد

بهمن محمدی عیسی آباد

0872-2683333

سنندج-عیسی آباد

4

49003

سنندج

نوره

علی احمدی نوره

0872-3733333

سنندج-نوره

5

49004

سنندج

هویه

مظفر احمدی

0872-2733333

سنندج-هویه

6

49005

سنندج

شویشه

محمد غقاری شویشه

0872-2623333

سنندج-شویشه

7

49006

سنندج

خلیچیان

هادی نجفی

0872-3743333

سنندج-خلیچیان

8

49007

سنندج

حسین آباد

یحیی کریمی

0872-3873333

سنندج-حسین آباد

9

49008

سنندج

تودار روته

محمد ویسی

0872-2763333

سنندج-تودار روته

10

49009

سنندج

برقرو

سلام محمدی

0872-2773333

سنندج-برقرو

11

49010

سنندج

کیلانه

طه رحیمی ملکشان

0872-6342222

سنندج-کیلانه

12

49011

سنندج

منصور بلاغی

حبیب الله مولودی

0872-3372222

سنندج-منصور بلاغی

13

49012

سنندج

آویهنگ

امین شریفی

0872-2642222

سنندج-آویهنگ

14

49013

سنندج

زونج

حامد لطفی زر

0872-2833333

سنندج-زونج

15

49014

سنندج

سراب قامیش

حیدر پزشکی

0872-3433333

سنندج-سراب قامیش

16

49015

سنندج

بابا ریز

نعیم صادقی

0872-3793333

سنندج-بابا ریز

17

49016

سنندج

باینچوب

حسن صفایی

0872-3373333

سنندج-باینچوب

18

49017

سنندج

کرجو

رشید محمدی

0872-6443333

سنندج-کرجو

19

49018

سنندج

تخته

جلال فاتحی

0872-6243333

سنندج-تخته

20

49019

سنندج

نگل

عزیز مهرزاد

0872-2653333

سنندج-نگل

21

49020

سنندج

سرهویه

فرزاد جمشیدی

0872-2753333

سنندج-سرهویه

22

49021

سنندج

امروله

محمدشریف میرزایی

0872-3375000

سنندج-امروله

23

49022

سنندج

شیان

فرزاد احمدی

0872-6493333

سنندج-شیان

24

49023

سنندج

دادانه

واحد زمانی

0872-6483333

سنندج-دادانه

25

49024

سنندج

هشمیز

امید بابایی

0872-6363333

سنندج-هشمیز

26

49025

سنندج

قلیان

محمدسالم امام قلی

0872-3353333

سنندج-قلیان

27

49026

سنندج

توریور

حشمت حوریجانی

0872-6423333

سنندج-توریور

28

49027

سنندج

سرنجیانه سفلی

هادی صالحی

0872-6393333

سنندج-سرنجیانه سفلی

29

49028

سنندج

آرندان

محمد احمدی

0872-3983333

سنندج-آرندان

30

49029

سنندج

نران

فاروزق بهرامی

0872-6383333

سنندج-نران

31

49030

سنندج

دولت آباد

هدایت صیدیمرادی

0872-3413333

سنندج-دولت آباد

32

49031

سنندج

گلین

عبدالقادر حمیدی

0872-6473333

سنندج-گلین

33

49032

سنندج

قار

خ – روشن رشیدی-

0872-6223333

سنندج-قار

34

49033

بانه

بویین سفلی

جلال سعیدی

 

بانه-بویین سفلی

35

49034

بانه

آرمرده

مجید قادری

 

بانه-آرمرده

36

49035

بانه

ساوان

احمد رسولی

 

بانه-ساوان

37

49036

بانه

شوی

عبدالله حسنی

 

بانه-شوی

38

49037

بانه

سبدلو

هدایت صالحی

 

بانه-سبدلو

39

49038

بانه

سورین

رسول شریفزاده

 

بانه-سورین

40

49039

بانه

کوخان

یوسف رحیمی

0875-4764000

بانه-کوخان

41

49040

بانه

کانی سور

رحمن قادری

 

بانه-کانی سور

42

49041

بانه

بوالحسن

حسین رحیم زاده

 

بانه-بوالحسن

43

49042

بانه

ننور

سوران رحمنی

 

بانه-ننور

44

49043

کامیاران

فارس آباد

مجید صمدی

0872-2543333

کامیاران-فارس آباد

45

49044

کامیاران

هندیمن

ایوب مهاجرانی

0872-253333

کامیاران-هندیمن

46

49045

کامیاران

طاء

منصور ابراهیمی

0872-3573333

کامیاران-طاء

47

49046

کامیاران

سرچی

سیدسعدی خالدی

0872-3653333

کامیاران-سرچی

48

49047

کامیاران

کوله ساره

رامین مجیدی

0872-3672222

کامیاران-کوله ساره

49

49048

کامیاران

دولاب

احمد قادری

0872-3693333

کامیاران-دولاب

50

49049

کامیاران

الک

محمد فاتحی

0872-3583333

کامیاران-الک

51

49050

کامیاران

ماراب

مختار مارابی

0872-6623333

کامیاران-ماراب

52

49051

کامیاران

شیروانه

جبار رستمی

0872-6523333

کامیاران-شیروانه

53

49052

کامیاران

توبره ریز

بهروز مظفری

0872-3552000

کامیاران-توبره ریز

54

49053

کامیاران

یمینان سفلی

فرج الله قادری

0872-563333

کامیاران-یمینان سفلی

55

49054

کامیاران

سر ریز

عبدالمناف سجادی

0872-6853333

کامیاران-سر ریز

56

49055

کامیاران

خامسان

رضا مرادی

0872-3623333

کامیاران-خامسان

57

49056

کامیاران

پلنگان

نعمان بشیر

0872-653333

کامیاران-پلنگان

58

49057

کامیاران

تنگی سر

برهان غفاری

0872-3593333

کامیاران-تنگی سر

59

49058

کامیاران

لون سادات

صابر حسینی

0872-363333

کامیاران-لون سادات

60

49059

کامیاران

شاهینی

غلامرضا چوبتاشانی

0872-3643333

کامیاران-شاهینی

61

49060

کامیاران

نیر و محراب

زیور نوری

0872-3683333

کامیاران-نیر و محراب

62

49062

قروه

میهم علیا

عبدالعلی زارعی

0872-5413232

قروه و دهگلان-میهم علیا

63

49063

قروه

آونگان

زاهد رستم نژاد

0872-5593333

قروه و دهگلان-آونگان

64

49064

قروه

دیوزند

تورج موسی وند

0872-5483536

قروه و دهگلان-دیوزند

65

49065

قروه

ویهج

مهشید الماسی

0872-5222668

قروه و دهگلان-ویهج

66

49066

قروه

یالغوز آغاج

رضیه خالدیان

0872-5573374

قروه و دهگلان-یالغوز آغاج

67

49067

قروه

گنداب علیا

امیر مالکی

0872-5373737

قروه و دهگلان-گنداب علیا

68

49068

قروه

وینسار

منصور صادقی

0872-5323535

قروه و دهگلان-وینسار

69

49069

قروه

بهارلو

سعید هاشمی

0872-5463333

قروه و دهگلان-بهارلو

70

49070

قروه

گنجی

محمد الوالمحمدی

0872-5543535

قروه و دهگلان-گنجی

71

49071

قروه

نارنجک

اشرفی جلیلی

0872-547322

قروه و دهگلان-نارنجک

72

49072

قروه

قوچاق

قدمخیر لنکرانی

0872-5494111

قروه و دهگلان-قوچاق

73

49073

قروه

قلعه

محمد مالکی

0872-5343235

قروه و دهگلان-قلعه

74

49074

قروه

قصلان

اسمعیل محمدی

0872-5373737

قروه و دهگلان-قصلان

75

49075

قروه

قرلجکند

طاهره عبدی

0872-5343235

قروه و دهگلان-قرلجکند

76

49076

قروه

مالوجه

الله حسین معظمی

0872-5353555

قروه و دهگلان-مالوجه

77

49077

قروه

شکوه آباد

فاطمه رضایی آریان

0872-5493232

قروه و دهگلان-شکوه آباد

78

49078

قروه

دلبران

ذبیح الله فرهادی

0872-5373633

قروه و دهگلان-دلبران

79

49079

قروه

قروچای

غلامرضا سلطانی

0872-527225

قروه و دهگلان-قروچای

80

49080

قروه

میرکی

یدالله میرکی

0872-565323

قروه و دهگلان-میرکی

81

49081

قروه

سرنجیانه

خالد سعیدی

0872-5783333

قروه و دهگلان-سرنجیانه

82

49082

قروه

گردمیران

حاتم عسکری

0872-5743339

قروه و دهگلان-گردمیران

83

49083

قروه

سیس

علی کریمی

0872-5733355

قروه و دهگلان-سیس

84

49084

قروه

گردمیران سفلی

ناصر محمدی

0872-5753385

قروه و دهگلان-گردمیران سفلی

85

49085

قروه

بلدستی

اسعد قوامی

0872-5621795

قروه و دهگلان-بلدستی

86

49086

قروه

کرونوان

نادر یوسفی سراب

0872-5663509

قروه و دهگلان-کرونوان

87

49087

قروه

باشماق

احمد مفاخری

0872-5723371

قروه و دهگلان-باشماق

88

49088

قروه

بلبان آباد

ابراهیم محمدی

0872-5762454

قروه و دهگلان-بلبان آباد

89

49089

قروه

دزج

کیومرث آزاد بخت

0872-5333535

قروه و دهگلان-دزج

90

49090

قروه

کیلکلو

فاطمه عبدالله زاده

0872-5574084

قروه و دهگلان-کیلکلو

91

49091

قروه

سراب حاج پموق

هیبت الله میرزایی

0872-5833232

قروه و دهگلان-سراب حاج پموق

92

49092

قروه

میهم سفلی

مجید قادری

0872-5227766

قروه و دهگلان-میهم سفلی

93

49093

سقز

آیچی

عثمان سعیدی

0874-2343200

سقز-آیچی

94

49094

سقز

ایرانخواه

محم صلاحی

0875-2673200

سقز-ایرانخواه

95

49095

سقز

باشماق

رضا بیگلری

0875-2723200

سقز-باشماق

96

49096

سقز

بسطام

اقبال ابراهیمی

0874-2453200

سقز-بسطام

97

49097

سقز

ترجان

طاهر کریمی

0874-2243200

سقز-ترجان

98

49098

سقز

تموغه

وفا غفوری

0874-2253200

سقز-تموغه

99

49099

سقز

حسن سالاران

رشید وکیلی

0874-2523200

سقز-حسن سالاران

100

49100

سقز

خورخوره

رشید سلطانی

0875-2665000

سقز-خورخوره

101

49101

سقز

سرا

حسن قاردزاده

0874-2453200

سقز-سرا

102

49102

سقز

سنته

یدالله فتحی

0875-2823200

سقز-سنته

103

49103

سقز

صاحب

حسین میره

0875-262200

سقز-صاحب

104

49104

سقز

قبغلو

عبدالحامد مام خضری

0874-2353200

سقز-قبغلو

105

49105

سقز

قپلانتو

حسین خدری

0875-2743200

سقز-قپلانتو

106

49106

سقز

قهرآباد سفلی

اسمعیل لطف اللهی

0874-2373200

سقز-قهرآباد سفلی

107

49107

سقز

کسنزان

جلال اسعد زاده

0874-2353200

سقز-کسنزان

108

49108

سقز

کهریزه حومه

حامد محمدی

0874-2263200

سقز-کهریزه حومه

109

49109

سقز

کیله شین

فاضل قادریپور

0874-2494200

سقز-کیله شین

110

49110

سقز

گلتپه

خالد رحیمی

0875-2642000

سقز-گلتپه

111

49111

سقز

مرخز

محمد سپاسی

0874-2323200

سقز-مرخز

112

49112

سقز

مولان آباد

صادق یوسفیان

0875-2753200

سقز-مولان آباد

113

49113

سقز

یورقل

سیف الله رمضانی

0875-2843200

سقز-یورقل

114

49114

سقز

میرده

علی محمدنژاد

0874-2493200

سقز-میرده

115

49115

دیواندره

زرینه اوباتو

عثمان علیپور

0872-3753200

دیواندره-زرینه اوباتو

116

49116

دیواندره

نساره علیا

حامد عابدی زاده

0872-3823200

دیواندره-نساره علیا

117

49117

دیواندره

باقر آباد

سیدحسن شیخ احمدی

0872-3863200

دیواندره-باقر آباد

118

49118

دیواندره

شریف آباد

عبدالرحمن فرجی

0872-3963200

دیواندره-شریف آباد

119

49119

دیواندره

ابراهیم آباد

جمیل قصیری

0872-3863200

دیواندره-ابراهیم آباد

120

49120

دیواندره

گور باباعلی

اسعد فرجپور

0872-3814000

دیواندره-گور باباعلی

121

49121

دیواندره

پاپاله

ناصر چراغی

0872-3773200

دیواندره-پاپاله

122

49122

دیواندره

کپک

صباح شریفی

0872-3864025

دیواندره-کپک

123

49123

دیواندره

غیبی سور

منصور جمینی

0872-3867000

دیواندره-غیبی سور

124

49124

دیواندره

قجر

مادح رحیم نیا

0872-3866001

دیواندره-قجر

125

49125

دیواندره

کلکان

هیوا اعظمی

0872-3853200

دیواندره-کلکان

126

49126

دیواندره

شالپشل

علی عزیزیان

0872-3774000

دیواندره-شالپشل

127

49127

دیواندره

وزمان

فرهاد جهانیان

0872-3843200

دیواندره-وزمان

128

49128

دیواندره

دربند

امید خسروی

0872-3923200

دیواندره-دربند

129

49129

دیواندره

قلعه روتله

محمدسعید محمدپور

0872-3893200

دیواندره-قلعه روتله

130

49130

دیواندره

رشید آباد

جمیل شاه محمدی

0872-3883200

دیواندره-رشید آباد

131

49131

بیجار

قزانقره

هاجر امان زاده

0872-4366000

بیجار-قزانقره

132

49132

بیجار

توپ آغاج

صفرعلی داودنیا

0872-4343333

بیجار-توپ آغاج

133

49133

بیجار

بیانلو

عبدالله جماریان

0872-4363319

بیجار-بیانلو

134

49134

بیجار

خورحوزه

جواد برجی خانی

0872-4423200

بیجار-خورحوزه

135

49135

بیجار

سیدان

اصلان نادری

0872-4353333

بیجار-سیدان

136

49136

بیجار

حسن تیمور

صابر صادقی

0872-4673333

بیجار-حسن تیمور

137

49137

بیجار

پیر تاج

محمدحسین غلامیان

0872-4623333

بیجار-پیر تاج

138

49138

بیجار

بابا رشانی

علیر ضا شاهمرادزاده

0872-4523232

بیجار-بابا رشانی

139

49139

بیجار

خسرو آباد

روح الله زارعی

0872-4683333

بیجار-خسرو آباد

140

49140

بیجار

چشمه منتش

ابراهیم مرادیان

0872-4643333

بیجار-چشمه منتش

141

49141

بیجار

خاندان قلی

منصور محمدی

0872-4343200

بیجار-خاندان قلی

142

49142

بیجار

نجف آباد

اسمعیل بخش روشن

0872-4433333

بیجار-نجف آباد

143

49143

بیجار

جعفرآباد

سیدهادی حسینی

0872-4383333

بیجار-جعفرآباد

144

49144

بیجار

میدان

سارا عباسی پور

0872-4387000

بیجار-میدان

145

49145

بیجار

گرگین

حبیب الله صیفی

0872-4828000

بیجار-گرگین

146

49146

بیجار

اسلام آباد

محمود شیرمحمدی

0872-4826000

بیجار-اسلام آباد

147

49147

بیجار

قجور

زعفر میرزایی

0872-4827000

بیجار-قجور

148

49148

مریوان

کانی دینار

ناجی حیدری

0875-3322333

مریوان-کانی دینار

149

49149

مریوان

اورامان

حامد احمدی

0875-3883200

مریوان-اورامان

150

49150

مریوان

دزلی

مختار رنجبری

0875-3872333

مریوان-دزلی

151

49151

مریوان

پایگلان

محمد شریف پوریان

0875-3863333

مریوان-پایگلان

152

49152

مریوان

اسلام دشت

عبید رشیدی

0875-353333

مریوان-اسلام دشت

153

49153

مریوان

بیساران

جبرئیل یعقوبی

0875-3933838

مریوان-بیساران

154

49154

مریوان

ژنین

اکبر محمدی

0875-3833202

مریوان-ژنین

155

49155

مریوان

چشمیدر

فربد سبحانی

0875-3943333

مریوان-چشمیدر

156

49156

مریوان

بوریدر

ناصح ابراهیمی

0875-3953333

مریوان-بوریدر

157

49157

مریوان

گوشخانی

عبدالله کرمی

0875-3923333

مریوان-گوشخانی

158

49158

مریوان

قلعه چی

رافع خالدی

0875-3843333

مریوان-قلعه چی

159

49159

مریوان

وله ژیر

سلام تاتوره

0875-3363535

مریوان-وله ژیر

160

49160

مریوان

نی

حسین کوشکی

0875-3353333

مریوان-نی

161

49161

مریوان

دل

محمد ابراهمیی

0875-3853333

مریوان-دل

162

49162

مریوان

دگاگا

نازدار قادری

0875-3973333

مریوان-دگاگا

163

49163

مریوان

برده رشه

علی پیشدادی

0875-3423333

مریوان-برده رشه

164

49164

مریوان

ساوه جی

خلیل سامانی

0875-3443333

مریوان-ساوه جی

165

49165

مریوان

درکی

سعدی امینی

0875-3733232

مریوان-درکی

166

49166

مریوان

ژیوار

بهاء اداک

0875-3963333

مریوان-ژیوار

167

49167

مریوان

نژمار

حسین صالحی

0875-3753333

مریوان-نژمار

168

49168

مریوان

سردوش

صلاح داریوش

0875-3383333

مریوان-سردوش

169

49169

مریوان

هزار خانی

عمر اکبری

0875-3723333

مریوان-هزار خانی

170

49170

مریوان

بلبر

حسن گلمحمدی

0875-3983333

مریوان-بلبر

171

49171

مریوان

ژان

مصطفی پراور

0875-3983333

مریوان-ژان

172

49172

مریوان

چور

محمد صوری

0875-3393333

مریوان-چور

173

49173

مریوان

لنج آباد

کریم فرجی

0875-3343333

مریوان-لنج آباد

174

49174

مریوان

حسین آباد

مختار رستگار

0875-3623333

مریوان-حسین آباد

175

49175

مریوان

انجمنه

فایق محمدی

0875-3763333

مریوان-انجمنه

176

49176

مریوان

آلمانه

هیوا صابری

0875-3743333

مریوان-آلمانه

177

49177

مریوان

کماله

عرفان کرمی

0875-3783333

مریوان-کماله

178

49178

مریوان

ناو

نوری اناری

0875-3985133

مریوان-ناو

179

49179

مریوان

گلیه

حامد عدالتی

0875-3463333

مریوان-گلیه

180

49180

مریوان

گواز

سعدالله ابراهیمی

0875-3864032

مریوان-گواز

181

49181

مریوان

درگا شیخان

امید خورنگار

0875-3653333

مریوان-درگا شیخان

182

49182

مریوان

دری

سعید محمدی

0875-3643333

مریوان-دری

183

49183

مریوان

نیزل

سلام تتار

0875-3464000

مریوان-نیزل

184

49184

مریوان

نستار

خدارحم نصری

0875-3944133

مریوان-نستار

185

49185

مریوان

انجیران

محمد بادارنگ

0875-3374000

مریوان-انجیران

186

49186

مریوان

پیر خضران

خلیل مرادی

0875-3467070

مریوان-پیر خضران

187

49187

مریوان

شیخ عطار

سارا رستمی

0875-3537000

مریوان-شیخ عطار

188

72281001

سنندج

دگایران

چنور علیرضایی

9183791873

سنندج-دگایران

189

72281048

سنندج

نایسر

مژده کرباسچی

0872-3224757

سنندج-روستای نایسر

190

72281087

سنندج

حسن آباد

فریبرز محمدی نسب

9187801104

سنندج-حسن آباد

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • 34 راه روستایی بانه برف روبی شد/ تقریبا تمام راه های روستایی بانه باز است ()
 • برق هفت روستای شهرستان بانه قطع است ()
 • کاهش بارش‌ کشاورزی کردستان را با مشکل مواجه خواهد کرد ()
 • بوم‌گردی شاه کلید توسعه اقتصاد روستایی و گردشگری کردستان ()
 • آلودگی آب هشت روستای شهرستان بیجار رفع شد ()
 • تکذیب خبرقطع برق کانکس‌های زلزله زدگان در روستاهای دالاهو ()
 • افتتاح مدرسه خیر ساز روستای مالوجه/دختران به ادامه تحصیل امیدوار شدند ()
 • 320 میلیارد ریال خسارت به کشاورزان کردستان پرداخت می شود ()
 • افتتاح مدرسه خیرساز در روستای مالوچه قروه ()
 • سهم کردستان از اعتبارات اشتغال روستایی 2 هزار و 600 میلیارد ریال است ()
 • آسفالت 21 کیلومتر راه روستایی در شهرستان سروآباد ()
 • 1150 خانه ورزش روستایی در کشور احداث می شود ()
 • برگزاری رقابت های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان روستایی کشور در سریش آباد ()
 • تعاون روستایی کردستان پیشگام بهره گیری از انرژی خورشید ()
 • برگزاری رقابت های کشتی آزاد روستائیان نوجوان سراسر کشور در کردستان ()
 • پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغال فراگیر کشاورزی ()
 • طرح های اشتغال فراگیر و روستایی ۱۰ درصد مشکل بیکاری کردستان را حل می کند ()