صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان همدان 
سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان همدان

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

71383005

ملایر

نامیله

شهاب نوردی نامیله

0851-2283070

ملایر- روستای نامیله

2

94001

اسدآباد

آجین

علی اله قیصری

3582000

اسدآباد- روستای آجین

3

94002

اسدآباد

احمدآباد

وحید ظاهری مبین

3642000

اسدآباد- روستای احمدآباد

4

94002

اسدآباد

احمدآباد

وحید ظاهری مبین

3642000

اسدآباد- روستای احمدآباد

5

94003

اسدآباد

ایوراع

حاجی رضایی

3672000

اسدآباد- روستای ایوراع

6

94004

اسدآباد

بادخوره

فرهاد سلیمانی

3482000

اسدآباد- روستای بادخوره

7

94005

اسدآباد

پیرملو

طاهر جعفری

3722000

اسدآباد- روستای پیرملو

8

94006

اسدآباد

ترخین آباد

جمال سیدانی

3527000

اسدآباد- روستای ترخین آباد

9

94007

اسدآباد

جنت آباد

پرویز بلندی

3522333

اسدآباد- روستای جنت آباد

10

94008

اسدآباد

چنار سفلی

جمشید اسدی

3463200

اسدآباد- روستای چنار سفلی

11

94009

اسدآباد

چنار علیا

محمود جمشیدی توسلی

3443200

اسدآباد- روستای چنار علیا

12

94011

اسدآباد

حسام آباد

حمداله وفائی

3622000

اسدآباد- روستای حسام آباد

13

94013

اسدآباد

خاکریز

بنفشه محمودی

0812-2252000

اسدآباد- روستای خاکریز

14

94014

اسدآباد

سیراوند

هدایت بیاتی

3552000

اسدآباد- روستای سیراوند

15

94015

اسدآباد

طویلان سفلی

فریدون مرادی

3432000

اسدآباد- روستای طویلان سفلی

16

94016

اسدآباد

قاسم آباد لک لک

محمدرضا منصوری

3475000

اسدآباد- روستای قاسم آباد لک لک

17

94017

اسدآباد

کمک سفلی

علی بخش شکوری راد

3452000

اسدآباد- روستای کمک سفلی

18

94018

اسدآباد

گذرگجین

بهرام جمالی

3372000

اسدآباد- روستای گذرگجین

19

94019

اسدآباد

لک لک

سجاد مرادزاده

3572000

اسدآباد- روستای لک لک

20

94020

اسدآباد

موسی آباد

رسول محمدی دستان

3473200

اسدآباد- موسی آباد

21

94021

اسدآباد

نصرت آباد

سیروس زندی

3543200

اسدآباد- روستای نصرت آباد

22

94024

اسدآباد

ویرائی

جان اله نظری

3392000

اسدآباد- روستای ویرائی

23

94025

اسدآباد

طویلان سفلی

فریدون مرادی

3432000

اسدآباد- روستای طویلان سفلی

24

94026

اسدآباد

یوسف آباد

شهریار فلاح

3562000

اسدآباد- روستای یوسف آباد

25

94027

اسدآباد

خسروآباد

مسلم احمدی سلیم

3311731

اسدآباد- خسرو آباد

26

94028

اسدآباد

سیاهگله

امین کلوندی

3310088

اسدآباد- سیاه گله

27

94029

اسدآباد

طویلان علیا

علیرضاکاکائی ماهر

2919003

اسدآباد- طویلان علیا

28

94030

اسدآباد

دهنو

سمیه هادی اکمل

3642030

اسدآباد- دهنو

29

94041

بهار

آبرومند

کریم شیرزادی جاوید

4383333

بهار- آبرومند

30

94043

بهار

بهادربیگ

روح اله بهادری

4873333

بهار- بهادربیگ

31

94044

بهار

پرلوک

علیرضا هاشمی

4322222

بهار- پرلوک

32

94045

بهار

پهنه بر

مرتضی جعفری

4492000

بهار- پهنه بر

33

94047

بهار

چوتاش

محمد مهدوی

4392222

بهار- چوتاش

34

94048

بهار

حسام آباد

مقصود زرین آرزو

4373333

بهار- حسام آباد

35

94050

بهار

حسن قشلاق

سیدمحمد نیک سر

4353333

بهار- روستای حسن قشلاق

36

94051

بهار

حسین آباد آشوری

علیرضا طاوسی

4483333

بهار- حسین آباد آشوری

37

94052

بهار

حسین آباد لتگاه

محسن طالبی

4452222

بهار- حسین آباد لتگاه

38

94053

بهار

حصار قره باغی

ایرج غیاثی خوب

4732222

بهار- حصار قره باغی

39

94055

بهار

خلیل کرد

یداله نظری معز

4496000

بهار- خلیل کرد

40

94056

بهار

خوشاب علیا

مهدی غیائی فرد

4562000

بهار- خوشاب علیا

41

94057

بهار

دستجرد

شمس اله مصیبی عفیف

4532222

بهار- دستجرد

42

94058

بهار

دهنجرد

جواد شیری

4526006

بهار- دهنجرد

43

94059

بهار

دینار آباد

احمد امینی گلبر

4692222

بهار- دینار آباد

44

94063

بهار

روان

مهدی سپهری

4552222

بهار- روان

45

94067

بهار

سیمین

محمود الماسی

4332222

بهار- سیمین

46

94068

بهار

فسیجان

رسول گوهری صالح

4334000

بهار- فسیجان

47

94070

بهار

کوشک آباد

حسین باقری

4472222

بهار- کوشک آباد

48

94072

بهار

گنج تپه

علی شیری

4252222

بهار- گنج تپه

49

94073

بهار

گنده جین

احمد فدائی برزگر

4632222

بهار- گنده جین

50

94074

بهار

لتگاه

سیدقاسم قاسمی

4683222

بهار- لتگاه

51

94075

بهار

مهاجران

هادی خانی

4362222

بهار- مهاجران

52

94076

بهار

میهمله علیا

صفی اله حریت خواه

4672222

بهار- میهمله علیا

53

94077

بهار

وهنان

مرتضی پرچمی وحدت

4572222

بهار- وهنان

54

94078

بهار

هارون آباد

غلامرضا زارعی

4652222

بهار- هارون آباد

55

94079

بهار

همه کسی

اصغر مرادی دلاویز

4433222

بهار- همه کسی

56

94093

تویسرکان

اشتران

سیدمجتبی میرمعینی

9189075160

تويسركان- روستای اشتران

57

94095

تویسرکان

باباپیر

هاشم بختیاری

9188172791

تویسرکان- روستای باباپیر

58

94096

تویسرکان

باباپیرعلی

محمد تیموری

9189162698

تویسرکان- روستای باباپیرعلی

59

94097

تویسرکان

باباکمال

محمدحسن جمور

9189083139

تويسركان- روستای باباکمال

60

94098

تویسرکان

بادامک

یاسر پارسامنش

9183501887

تويسركان- روستای بادامک

61

94099

تویسرکان

بوجان

هومن ذکایی

 

تويسركان- روستای بوجان

62

94101

تویسرکان

جعفریه

عیسی آغاسی

9189510966

تويسركان- روستای جعفریه

63

94104

تویسرکان

دارانی سفلی

ابراهیم بهرامی دارانی

9189510049

تويسركان- روستای دارانی سفلی

64

94107

تویسرکان

شان آباد

کامران کلهر

9183501614

تويسركان- روستای شان آباد

65

94110

تویسرکان

قلعه نو

عبدالرضا گمار

9183503756

تويسركان- روستای قلعه نو

66

94114

تویسرکان

کنجوران

سلمان سعادتی نیا

9183503669

تويسركان- روستای کنجوران

67

94118

تویسرکان

مالیچه

مسعودسوری

9198142792

تويسركان- روستای مالیچه

68

94120

تویسرکان

میانده

رضا کزازی دارانی

9183501169

تویسرکان- روستای میانده

69

94124

تویسرکان

حاجی آباد

یعقوب مومیوند

9187517013

تويسركان- روستای حاجی آباد

70

94125

تویسرکان

فرسفج

محمد عبدالمالکی

9189500482

تويسركان- روستای فرسفج

71

94126

تویسرکان

دارانی علیا

حسن موسی وند

9183516371

تويسركان- روستای دارانی علیا

72

94127

تویسرکان

گنبله

علی شلالوند

9189490471

تويسركان- روستای گنبله

73

94128

تویسرکان

بنجان

علیرضا بیات

9186050174

تويسركان- روستای بنجان

74

94141

رزن

آب باریک

اصغر فخیمی کمال

6392000

رزن- آب باریک

75

94143

رزن

امتلر

سردار علیمحمدی احمر

6442000

رزن- امتلر

76

94144

رزن

امیرآباد

جعفر زهدی حسنلو

6644000

رزن- امیرآباد

77

94145

رزن

اورته قمیش

فرهاد پرویزی بختیار

6982000

رزن- اورته قمیش

78

94146

رزن

بابانظر

خلیل صحابت احمد

6823333

رزن- بابانظر

79

94147

رزن

بهکندان

مرتضی حیدری

6622000

رزن- بهکندان

80

94148

رزن

پشتجین

حسن رجبی

6462000

رزن- پشتجین

81

94149

رزن

تپه دیبی

غفار امامی گلشن

6972000

رزن- تپه دیبی

82

94150

رزن

تخت

ابوالفضل قاسمی

6922000

رزن- روستای تخت

83

94151

رزن

جامیشلو

علی نامدار

6423200

رزن- روستای جامیشلو

84

94152

رزن

جربانلو

وجیه اله شمسی دلربا

6584000

رزن- جربانلو

85

94153

رزن

چایان

ابوالقاسم شهبازی مطلوب

6932000

رزن- چایان

86

94155

رزن

چورمق

ولی اله الماسی

6852233

رزن- روستای چورمق

87

94156

رزن

حکان

حمیدرضا جان محمدلو

6592000

رزن- روستای حکان

88

94158

رزن

خورونده

علی اکبر نعمتی

6842000

رزن- خورونده

89

94159

رزن

درجزین

داود حیدری

6353333

رزن- درجزین

90

94160

رزن

ساریجلو

مسلم آفریدند

6582000

رزن- ساریجلو

91

94161

رزن

سایان

ولی اله عزتی اثر

6522000

رزن- سایان

92

94172

رزن

غیترجه

جعفر جعفری

6882000

رزن- غیترجه

93

94183

رزن

کندوز

حسین عابدی قیصر

6974000

رزن- کندوز

94

94197

رزن

یارمجه باغ

احمد بارزژور مقدم

6812000

رزن- یارمجه باغ

95

94198

رزن

خمیگان

مجید قلندری

6227498

رزن- خمیگان

96

94211

کبودر آهنگ

آب مشکین

امیرعلی منظری دهقان

5493200

کبودرآهنگ- آب مشکین

97

94212

کبودر آهنگ

آق تپه

عسگر محرابی

5623200

کبودرآهنگ- آق تپه

98

94213

کبودر آهنگ

آق کند

علیرضا زارعی

5962000

کبودرآهنگ- آق کند

99

94214

کبودر آهنگ

آقبلاغ آق داق

عابد زارعی ناظم

9181074396

کبودرآهنگ- روستای آقبلاغ آق داق

100

94215

کبودر آهنگ

آلان سفلی

حسین یار فیض الهی

9187104297

کبودرآهنگ- روستای آلان سفلی

101

94216

کبودر آهنگ

ازون دره

علی محمدی

5632000

کبودرآهنگ- روستای ازون دره

102

94217

کبودر آهنگ

اکنلو

محمود رحیمی

5583000

کبودرآهنگ- روستای اکنلو

103

94218

کبودر آهنگ

امیرآباد

ولی اله رضائیان مظاهر

5543200

کبودرآهنگ- روستای امیرآباد

104

94219

کبودر آهنگ

اورقین

رضا هادلی

5463200

کبودرآهنگ- روستای اورقین

105

94220

کبودر آهنگ

اوریاد

حمیدرضا یدی فر

5412000

کبودرآهنگ- روستای اوریاد

106

94221

کبودر آهنگ

ایده لو

علیرضا یوسفی شاکر

5393200

کبودرآهنگ- ایده لو

107

94222

کبودر آهنگ

باباخنجر

احمد فولادی

5662000

کبودرآهنگ- روستای باباخنجر

108

94223

کبودر آهنگ

بابان

حسین گندوزی

5453200

کبودرآهنگ- روستای بابان

109

94224

کبودر آهنگ

بشیک تپه

خلیل سحاب گلشنی

5584000

کبودرآهنگ- روستای بشیک تپه

110

94225

کبودر آهنگ

پایگاه هوایی

ولی اله توسلی

5552000

کبودرآهنگ- روستای پایگاه هوایی

111

94226

کبودر آهنگ

پیرانبار

مهدی غفاری

5696000

کبودرآهنگ- روستای پیرانبار

112

94227

کبودر آهنگ

چارنی

مسیح ا... عباسی

5682000

کبودرآهنگ- روستای چارنی

113

94229

کبودر آهنگ

کوچه باغ

علیرضا شاهویردی

5692000

کبودرآهنگ- روستای کوچه باغ

114

94232

کبودر آهنگ

خبرارخی

سیدحسن نصیری

5872000

کبودرآهنگ- روستای خبرارخی

115

94233

کبودر آهنگ

داس قلعه

حسن امینی

5694000

کبودرآهنگ- روستای داس قلعه

116

94234

کبودر آهنگ

داق داق آباد

نایبعلی یعقوبی

5332000

کبودرآهنگ- روستای داق داق آباد

117

94235

کبودر آهنگ

دستجرد

سیدعباس عطاحسینی

5423200

کبودرآهنگ- روستای دستجرد

118

94236

کبودر آهنگ

رامیشان

محمدطاهر غلامی

5643200

کبودرآهنگ- روستای رامیشان

119

94237

کبودر آهنگ

روعان

حبیب اله معصومی

5573200

کبودرآهنگ- روستای روعان

120

94238

کبودر آهنگ

سراب

خلیل ا... جلیلی اطهر

5952000

کبودرآهنگ- روستای سراب

121

94240

کبودر آهنگ

سردارآباد

اصغر اسلامی

5523200

کبودرآهنگ- روستای سردارآباد

122

94242

کبودر آهنگ

شاوه

محمد بیگلری

5922000

کبودرآهنگ- روستای شاوه

123

94245

کبودر آهنگ

طاسران

علیرضا شعبانی

5433200

کبودرآهنگ- روستای طاسران

124

94246

کبودر آهنگ

طاهرلو

علی کردی

5322000

کبودرآهنگ- روستای طاهرلو

125

94247

کبودر آهنگ

عبدالمومن

رضا رضائیان

5652000

کبودرآهنگ- روستای عبدالمومن

126

94248

کبودر آهنگ

علیصدر

مصطفی زارعی

5533000

کبودرآهنگ- روستای علیصدر

127

94250

کبودر آهنگ

قباق تپه کرد

فتح ا... مهری مفرح

5726000

کبودرآهنگ- روستای قباق تپه کرد

128

94251

کبودر آهنگ

قراتلو

محمدعلی ارژنگی

5856000

کبودرآهنگ- روستای قراتلو

129

94252

کبودر آهنگ

قراگل

اسلام اسدی

5592000

کبودرآهنگ- روستای قراگل

130

94253

کبودر آهنگ

قزلجه حاجیلو

اکبر همائی رسا

5312000

کبودرآهنگ- روستای قزلجه حاجیلو

131

94254

کبودر آهنگ

قطارقویی

فخرالدین دوستی مصفا

5942000

کبودرآهنگ- روستای قطارقویی

132

94255

کبودر آهنگ

قوره جینه

حسین قربانی شفق

5325000

کبودرآهنگ- روستای قوره جینه

133

94256

کبودر آهنگ

قهورد سفلی

حمید زارعی

5842000

کبودرآهنگ- روستای قهورد سفلی

134

94258

کبودر آهنگ

کندتپه

محرمعلی پندند

5612000

کبودرآهنگ- روستای کندتپه

135

94259

کبودر آهنگ

کردآباد

حسین قاسمی

5563200

کبودرآهنگ- روستای کردآباد

136

94260

کبودر آهنگ

کوریجان

حسین رشیدی

5353200

کبودرآهنگ- روستای کوریجان

137

94262

کبودر آهنگ

کهریز باباحسین

زهرا قلی پور

5810797

کبودرآهنگ- روستای کهریز باباحسین

138

94263

کبودر آهنگ

کیتو

محمد معظمی

5824000

کبودرآهنگ- روستای کیتو

139

94267

کبودر آهنگ

مزرعه مهدی آباد

علی محمدی دیانا

5383200

کبودرآهنگ- روستای مزرعه مهدی آباد

140

94268

کبودر آهنگ

مسجدین

عبدالمناف رضایی جهاندار

5442000

کبودرآهنگ- روستای مسجدین

141

94271

کبودر آهنگ

ویان

فرامرز حق پرست

5242000

کبودرآهنگ- روستای ویان

142

94273

کبودر آهنگ

سرخاب

محمدرضا خانی

5910483

کبودرآهنگ- روستای سرخاب

143

94277

کبودر آهنگ

جگنلو

محمد بابایی

2919012

کبودرآهنگ- روستای جگنلو

144

94279

کبودر آهنگ

آقچه قیه

رقیه خالدمنیر

5810430

کبودرآهنگ- روستای آقچه قیه

145

94280

کبودر آهنگ

کسلانقیه

حیدر محمدی رفاه

5723918

کبودرآهنگ- روستای کسلانقیه

146

94281

کبودر آهنگ

قادرآباد

احمدرضا زارعی

5910169

کبودرآهنگ- روستای قادرآباد

147

94283

کبودر آهنگ

زین آباد

علی اکبری امان

5412063

کبودرآهنگ- روستای زین آباد

148

94291

ملایر

آورزمان

ابوالفضل رضایی

2583333

ملایر- روستای آورزمان

149

94292

نهاوند

فیازمان

یوسف ظفری

9188500461

نهاوند- روستای فیازمان

150

94293

ملایر

ازناوله

احمد قربانی

2355000

ملایر- روستای ازناوله

151

94294

ملایر

اسلام آباد

اسدالله صالح

2782000

ملایر- روستای اسلام آباد

152

94295

ملایر

الفاوت

حسین زندیه

2333333

ملایر- روستای الفاوت

153

94296

ملایر

انوچ

حسین امرائی

2643200

ملایر- روستای انوچ

154

94297

ملایر

اوچ تپه

کمال قاسمی

2952000

ملایر- اوچ تپه

155

94305

ملایر

پیروز

عیسی امیری

2323333

ملایر- روستای پیروز

156

94307

ملایر

توچغاز

رضا توفیقی

2444000

ملایر- روستای توچغاز

157

94309

ملایر

جوراب

احمد غفاری جورابی

2343880

ملایر- روستای جوراب

158

94310

ملایر

جوزان

احمد نجفی جوزانی

2353200

ملایر- روستای جوزان

159

94311

ملایر

حاجی آباد

محسن برزگر زندی

4212000

ملایر- روستای حاجی آباد

160

94313

ملایر

حسین آباد ناظم

محمود حمزه لویی

2573200

ملاير- روستای حسین آباد ناظم

161

94314

ملایر

خردمند

جمال عسگری

2883200

ملایر- روستای خردمند

162

94315

ملایر

داویجان

رضا مرویلی

2343200

ملایر- روستای داویجان

163

94319

ملایر

دهلق

رحم خدا سیاوشی

9181501626

ملایر- روستای دهلق

164

94320

ملایر

دهنو آورزمان

غلام رضا عبدالملکی

2662000

همدان- روستای دهنو آورزمان

165

94321

ملایر

رضوانکده

آیت اسدی

2346000

ملایر- روستای رضوانکده

166

94323

ملایر

زنگنه علیا

عباس زارع

2362000

ملاير- روستای زنگنه علیا

167

94324

ملایر

شوشاب

علی چهاردولی

2448000

ملاير- روستای شوشاب

168

94330

ملایر

علوی

علی جعفر خرندی

2853200

ملایر- روستای علوی

169

94331

ملایر

علی آباد دمق

حبیب محسنی

2743200

ملاير- روستای علی آباد دمق

170

94335

ملایر

کسب

امامعلی جعفری کسبی

2763200

ملایر- روستای کسب

171

94338

ملایر

کمری

صادق نوری

2863333

ملایر- روستای کمری

172

94339

ملایر

کهکدان

علی برخورداری

2673333

ملاير- روستای کهکدان

173

94342

ملایر

مانیزان

اسماعیل فخاری مانیزانی

2432000

ملاير- روستای مانیزان

174

94343

ملایر

منگاوی

جلیل ترکمان

2872222

ملایر- روستای منگاوی

175

94344

ملایر

مهرآباد

داود زندپارسا

2442000

ملایر- روستای مهرآباد

176

94346

ملایر

نمازگاه

حسین ابوالقاضی

2663333

ملایر- روستای نمازگاه

177

94347

ملایر

ننج

حسین کریمی

27582000

ملایر- روستای ننج

178

94348

ملایر

واشان

محمدرضا گلیله زاده

2633200

ملایر- روستای واشان

179

94349

ملایر

ینگی کند

علی ترکمان

2772222

ملایر- روستای ینگی کند

180

94351

ملایر

تجر علوی

سیدروح الله حسینی

2993000

ملایر-روستای تجر علوی

181

94363

نهاوند

باباقاسم

حسین ذوالفقاری

9192635561

نهاوند- روستای باباقاسم

182

94364

نهاوند

بابارستم

وهاب جلالوند

9183528745

نهاوند- روستای بابارستم

183

94369

نهاوند

جهان آباد

حسین زمانیان

3343333

نهاوند- روستای جهان آباد

184

94377

نهاوند

زرامین سفلی

غلام ترکاشوند

9189503634

نهاوند- روستای زرامین سفلی

185

94380

نهاوند

شریف آباد

بهمن خزایی

3732222

نهاوند- روستای شریف آباد

186

94381

نهاوند

شعبان

عباس علی بخشی

9183539570

نهاوند- روستای شعبان

187

94391

نهاوند

فاماسب

نادر ولی الهی

9189044169

نهاوند- روستای فاماسب

188

94392

نهاوند

فیازمان

یوسف ظفری

9188500461

نهاوند- روستای فیازمان

189

94393

نهاوند

قلعه قباد

حمید نوابی

9186051742

نهاوند- روستای قلعه قباد

190

94394

نهاوند

کرک سفلی

علی سوری

9185000800

نهاوند- روستای کرک سفلی

191

94397

نهاوند

کوهانی

نورمحمدفریادرس

 

نهاوند- روستای کوهانی

192

94398

نهاوند

کهریزسلیم

محمد سلگی

3852222

نهاوند- روستای کهریزسلیم

193

94399

نهاوند

صلاح اله

حسن زرگری

9183519355

نهاوند- روستای صلاح اله

194

94400

نهاوند

گره چقا

فرشته خزائی

9186770454

نهاوند- روستای گره چقا

195

94401

نهاوند

گنبدکبود

نورالدین مالمیر

9189513678

نهاوند- روستای گنبدکبود

196

94405

نهاوند

لیلی یادگار

محمد کورانی

3762222

نهاوند- لیلی یادگار

197

94406

نهاوند

ملوسان

حسین مومیوند

9188502386

نهاوند- روستای ملوسان

198

94410

نهاوند

ورآزانه

بهروز سیاوشی

3364222

نهاوند- روستای ورآزانه

199

94412

نهاوند

وسج

ملک حسین جوهری

9189527819

نهاوند- روستای وسج

200

94413

نهاوند

وهمان

یاسر بختیاری

9181500263

نهاوند- روستای وهمان

201

94414

نهاوند

چناری

مریم صفری

9188516866

نهاوند- روستای چناری

202

94415

نهاوند

مرادآباد

لیلا حمیدوند

9189544995

نهاوند- روستای مرادآباد

203

94416

نهاوند

دوچشمه

علی احمدوند

9187492936

نهاوند- روستای دوچشمه

204

94417

نهاوند

ده حیدر

فریدون سرمیلی

9194043086

نهاوند- روستای ده حیدر

205

94431

همدان

آبشینه

محمد احمدی

4321222

همدان- آبشینه

206

94432

همدان

ابرو

اصغر رمضانی

4314333

همدان- ابرو

207

94433

قهاوند

احمدآباد شراء

ابوذر عسگری

7862222

قهاوند- احمدآباد شراء

208

94434

همدان

ارزانفود

سعید رحمتی پور

4343222

همدان- ارزانفود

209

94435

فامنین

اصله

اسداله محققی

7322333

فامنین- اصله

210

94436

همدان

امامزاده پیرنهان

محمد محققی

7882000

فامنین- امامزاده پیرنهان

211

94437

همدان

امزاجرد

مجتبی محمودی سرور

4387333

همدان- امزاجرد

212

94439

همدان

امیرآباد

قربانعلی سهرابی

7442222

همدان- امیرآباد

213

94440

همدان

انصار الامام

سیدجوادهاشمی

4337333

همدان- انصار الامام

214

94441

همدان

بوبوک آباد

عباس گمار

7722000

همدان- بوبوک اباد

215

94442

همدان

پادگان قهرمان

علیرضا خلت

4335333

همدان- پادگان قهرمان

216

94445

همدان

تفریجان

جلال گلی صالح

4327333

همدان- تفریجان

217

94447

فامنین

جهان آباد

علی کرمی

7462222

فامنین- جهان آباد

218

94448

همدان

جیحون آباد

محمد خرم

7742222

همدان- جیحون آباد

219

94450

همدان

چشین

شهرام مرادی

4312222

همدان- چشین

220

94451

فامنین

حاجی آباد

داود فضل الهی

7342222

فامنین- حاجی آباد

221

94452

همدان

خاکو

جواد غلامی شیران

4347000

همدان- خاکو

222

94454

قهاوند

خیرآباد

مهدی فرجی

7792222

قهاوند- خیرآباد

223

94455

همدان

دشته

سید احمد حسینی

7843333

همدان- دشته

224

94456

همدان

دهپیاز

رضا حیدری

4318333

همدان- دهپیاز

225

94457

قهاوند

دیزج

علی مرادیان ربیعی

7852222

قهاوند- دیزج

226

94460

همدان

رباط شورین

مصطفی محمودی

4316000

همدان- رباط شورین

227

94461

فامنین

زرقان

حسین میرزائی

7382222

فامنین- زرقان

228

94462

همدان

سراوک

علیرضا سعدی

7373333

همدان- سراوک

229

94463

همدان

سرخ اباد

علیرضا شوقیان امید

4329000

همدان- سرخ اباد

230

94464

همدان

وفرجین

طاهره غلامی

 

همدان روستای وفرجین

231

94465

همدان

سنگستان

رسول عطائیان

4325200

همدان- سنگستان

232

94466

همدان

شورین

محمد وفایی

2680000

همدان- شورین

233

94467

قهاوند

عبدالرحیم

مصطفی میرزاعلی بابائی

7823333

قهاوند- عبدالرحیم

234

94468

فامنین

فیض آباد

احمد نورالهی

7353333

فامنین- فیض آباد

235

94469

قهاوند

قرخلر

بهروز کرمی

7733200

قهاوند- قرخلر

236

94470

همدان

قزل آباد

محسن ساجدی

7542222

همدان- قزل آباد

237

94471

فامنین

قلعه جوق

رجبعلی شاهمردی

7522222

فامنین- قلعه جوق

238

94472

فامنین

قوشجه

محمد خوش آبادی

7544000

فامنین- قوشجه

239

94473

فامنین

کله سر

اکبر محققی

7582057

فامنین- کله سر

240

94474

همدان

کنجینه

هادی کنجینه ای

4323333

همدان- کنجینه

241

94475

همدان

کوزره

حسن رمضانی سمیع

7833333

همدان- کوزره

242

94476

همدان

گراچقا

حبیب خوشطلب نیا

4319333

همدان- گراچقا

243

94477

همدان

گنبد

پرویز طاهری

4345222

همدان- گنبد

244

94478

همدان

موئیجین

بهرام شیری

4333333

همدان- موئیجین

245

94479

همدان

میلاجرد

مهدی احمدی

7752000

همدان- میلاجرد

246

94480

همدان

نیشر

علی سالاری شرف

4349000

همدان- نیشر

247

94481

فامنین

نصیرآباد

محمد کزازی

7482222

فامنین- نصیرآباد

248

94482

فامنین

نگار خاتون

علی ربانی

7333737

فامنین- نگار خاتون

249

94483

همدان

ورکانه

مهدی سلیمانی ورکانه

4341200

همدان- ورکانه

250

94484

فامنین

همه کسی

صفدر نظری

7763333

فامنین- همه کسی

251

94485

قهاوند

هیزج

احمد هیزجی

7782222

قهاوند- هیزج

252

94486

همدان

یلفان

سیدمنصور مدنی

4381000

همدان- یلفان

253

94487

همدان

یسرلو

غفار بابائی

7572222

همدان- یسرلو

254

94488

همدان

یکن آباد

هاشم شمس

4339333

همدان- یکن آباد

255

94489

همدان

شهرک صنعتی بوعلی

جعفر دهقانی

4383333

همدان- شهرک صنعتی بوعلی

256

94490

همدان

سولان

غلامرضا امیرپور

4331333

همدان- سولان

257

94491

همدان

دهلق

حجت اله امینی مهوار

7562222

همدان- دهلق

258

94492

همدان

مهدی آباد

میثم مرادی

4335652

همدان- مهدی آباد

259

94493

همدان

یکله

احداله بیگ جانی

7622787

همدان- یکله

260

94494

همدان

علی آباد پشت شهر

علی اصغر لبخنده

2563377

همدان- علی آباد پشت شهر

261

94495

فامنین

تجرک

محسن محمودی مقدم

7310823

فامنین- تجرک

262

94496

فامنین

طمه چی

علی کاوندی

7310888

فامنین- طمه چی

263

94497

همدان

گنبدچای

مجتبی یوسفلویی

2919034

همدان- گنبدچای

264

94498

فامنین

سناج

اصغر خوش باش

7343333

فامنین- سناج

265

94499

قهاوند

قهاوند

میلاد قهاوندی

7622222

قهاوند

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان استان همدان ()
 • متقاضیان راه اندازی خودرو سواری در روستاهای همدان تسهیلات دریافت می کنند ()
 • بیش از ۱۰۰ روستای همدان از نعمت گاز بهره‌مند شدند ()
 • موظف شدن بانکهای عامل به همکاری با طرح فراگیر اشتغال روستایی ()
 • وجود زباله های روستایی در مناطق گردشگری نهاوند به یک معضل تبدیل شده است ()
 • 49 روستای ملایر با احداث سه مجتمع آبرسانی از آب شرب بهره مند می شوند ()
 • حمایت از راه‌اندازی خانه‌های بوم‌گردی روستایی در اسدآباد ()
 • سقوط مرد روستایی در چاه سنگستان ()
 • ساخت یک خانه بهداشت روستایی در کرمانشاه توسط یک خیر همدانی ()
 • توسعه مروار بافی راهی به سوی اشتغال پایدار در روستاها ()
 • اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال روستایی درهمدان ()
 • ایمن سازی آموزشی در ۲۵ مدرسه روستای حاشیه راه های استان همدان ()
 • یادواره شهدای روستای ازنو ملایر ()
 • ایمن سازی 25 مدرسه روستایی در حاشیه راه های همدان ()
 • دهنو آورزمان روستای بدون بیکار و مهاجرت ()
 • مجوز ایجاد 6 واحد فراوری محصولات کشاورزی در نهاوند صادر شد ()
 • برگزاری اولین دوره مسابقات حافظان قرآن روستای زاغه ()