صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان هرمزگان 
دوشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان هرمزگان

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

71371022

بندرجاسک

محله کمپان

نوری خدابخشان

9171633265

بندرجاسک- محله کمپان

2

93501

بستک

هنگویه

علی پرنور

0764-3362333

بستک- روستای هنگویه

3

93502

بستک

بست قلات

حسن محمودی

0764-3433333

بستک- روستای بست قلات

4

93503

بستک

گچویه

حسن جمالی زاده

0764-3533333

بستک- روستای گچویه

5

93504

بستک

ایلود

فریده موغفاری

0764-3483333

بستک- روستای ایلود

6

93505

بستک

داربست

عقیل واله

0764-3563333

بستک- روستای داربست

7

93506

بستک

دهنگ

راشد راشدی

0764-3263333

بستک- روستای دهنگ

8

93507

بستک

کهنویه

احمد قاندی

0764-3473333

بستک- روستای کهنویه

9

93508

بستک

کنارسیاه

غلام ابراهیمی

0764-3393333

بستک- روستای کنارسیاه

10

93509

بستک

کمشک

حسن شجاعی

0764-3322000

بستک- روستای کمشک

11

93510

بستک

مردنو

محمدکامل نورایی

0764-3410000

بستک- روستای مردنو

12

93511

بستک

تدرویه

محمد احمدی

0764-3453333

بستک- روستای تدرویه

13

93512

بستک

هرنگ

علی انگیزه

0764-3373333

بستک- روستای هرنگ

14

93513

بستک

زنگارد

احمد پوراحمد

0764-3442000

بستک- روستای زنگارد

15

93514

بستک

دهتل

سیدعلی حسینی

0764-3383333

بستک- روستای دهتل

16

93515

بستک

گرینه

محمد زرنگاری

0764-3293333

بستک- روستای گرینه

17

93516

پارسیان

عمانی

محمد خاتمیان

9177641063

پارسیان- روستای عمانی

18

93517

پارسیان

بهده

محمد لطیفی

9177627562

پارسیان- روستای بهده

19

93518

پارسیان

زیارت

افشین احمدی

9171990949

پارسیان- روستای زیارت

20

93519

پارسیان

حمیران

خالد حمیرانی

9171640784

پارسیان- روستای حمیران

21

93520

پارسیان

مغدان

حسین ملاح

9177627811

پارسیان- روستای مغدان

22

93521

پارسیان

کوشکنار

سمیره یوسفی

9177626931

پارسیان- روستای کوشکنار

23

93522

پارسیان

سروباش

جاسم احمدی

9177627056

پارسیان- روستای سروباش

24

93523

پارسیان

دشتی

عبدالواحد قاسمی

9177641094

پارسیان- روستای دشتی

25

93524

پارسیان

برکه دکا

یوسف مجاب

9173642117

پارسیان- روستای برکه دکا

26

93525

پارسیان

بستانو

حسن بحری

9173629194

پارسیان- روستای بستانو

27

93526

پارسیان

هشنیز

محمد زارعپور

0764-4610110

پارسیان- روستای هشنیز

28

93527

پارسیان

چهواز

قاسم رواز

9177626354

پارسیان- روستای چهواز

29

93528

پارسیان

کناردان

اسماعیل محبی

9173627842

پارسیان- روستای کناردان

30

93529

پارسیان

بوچیر

یوسف حمیرانی

9173640757

پارسیان- روستای بوچیر

31

93530

پارسیان

ستلو

عبدالعزیز غلامی

9173642543

پارسیان- روستای ستلو

32

93531

بندرعباس

محله نو

مرتضی مسیحی ایسینی

0761-2750333

بندرعباس- دهستان ایسین- روستای محله نو

33

93532

بستک

کوخرد

هشام دهدار

0764-3353020

بستک- روستای کوخرد

34

93533

بستک

فتویه

محمد محمدی

0764-3282333

بستک- روستای فتویه

35

93534

بستک

فاریاب سنگویه

محمدشریف اکبری

0764-3523333

بستک- روستای فاریاب سنگویه

36

93535

بستک

انوه

عبدالصمد کاسبی

0764-3423333

بستک- روستای انوه

37

93536

بستک

کوهیج

سلیم بندبندی

0764-3353030

بستک- روستای کوهیج

38

93537

قشم

لافت

عثمان براندیش

0763-5380000

قشم- روستای لافت

39

93538

حاجی آباد

طاشکوئیه

امیرقلی آب سالان

9178592366

حاجی آباد- روستای طاشکوئیه

40

93539

حاجی آباد

شمیل

صادق عسکری

9171682979

حاجی آباد- روستای شمیل

41

93540

حاجی آباد

فارغان

علی دهقانی

9173588036

حاجی آباد- روستای فارغان

42

93541

حاجی آباد

دهستان

رضا عسکری

9171698233

حاجی آباد- روستای دهستان

43

93542

حاجی آباد

سرچاهان

محمد زاده محمد

9171683057

حاجی آباد- روستای سرچاهان

44

93543

قشم

باسعیدو

احمد قویدل

0763-5773333

قشم- روستای باسعیدو

45

93544

قشم

دولاب

ابراهیم رستمی نژاد

0763-5783333

قشم- روستای دولاب

46

93545

قشم

صلخ

میرمحمد امیری

0763-5792333

قشم- روستای صلخ

47

93546

قشم

سهیلی

محمد صلخی سهیلی

0763-5743333

قشم- روستای سهیلی

48

93547

قشم

دیرستان

عبدالستار سرافراز

0763-5730000

قشم- روستای دیرستان

49

93548

قشم

مسن

مصطفی ملاحی

0763-5760000

قشم- روستای مسن

50

93549

قشم

رمکان

محمد تدو

0763-5363333

قشم- روستای رمکان

51

93550

قشم

رمچاه

عبداله اسلامی

0763-5342222

قشم- روستای رمچاه

52

93551

قشم

گیاهدان

احمد تیمار

0763-5370000

قشم- روستای گیاهدان

53

93552

قشم

کووه ای

احمد قاسمی

0763-5433333

قشم- روستای کووه ای

54

93553

قشم

گوران

علی اسماعیلی

0763-5413333

قشم- روستای گوران

55

93554

قشم

تولا

علی محمد مرادی

0763-5440000

قشم- روستای تولا

56

93555

قشم

چاهو شرقی

اسماعیل میلادی

0763-5701010

قشم- روستای چاهو شرقی

57

93556

قشم

دوربنی

عادل معتمد طولی

9177600137

قشم- روستای دوربنی

58

93557

قشم

گوری

زهرا هوشیاری

9179032516

قشم- روستای گوری

59

93558

پارسیان

احمدی

مرضیه دسترس

0764-4610272

پارسیان- روستای احمدی

60

93559

پارسیان

تنبو

رمیه احمدی

9173626966

پارسیان- روستای تنبو

61

93560

پارسیان

شیو

سعید محمودی

0764-4613184

پارسیان- روستای شیو

62

93561

قشم

کوشه کاروان

غلام زارعی

0763-5423333

قشم- روستای کوشه کاروان

63

93562

قشم

تنبان

عبدالصمد صابری تنبانی

9171610139

قشم- روستای تنبان

64

93563

رودان

قلعه کمیز

جواد احمی پور

9107090126

رودان- روستای قلعه کمیز

65

93564

رودان

بیکاه

سعید داوری

0766-4272333

رودان- روستای بیکاه

66

93565

رودان

پشته خیرآباد

میترا مستاجری

0766-4343333

رودان- روستای پشته خیرآباد

67

93566

رودان

اسلام آباد

شهریار جعفری

0766-4293333

رودان- روستای اسلام آباد

68

93567

حاجی آباد

آشکارا

علیرضا بلوچ محمدمرادی

9171698151

حاجی آباد- روستای آشکارا

69

93568

حاجی آباد

باغات

حمید گوشگی پور

9171682367

حاجی آباد- روستای باغات

70

93569

حاجی آباد

جائین

اشکبوس سالاری

9179037585

حاجی آباد- روستای جائین

71

93575

بندرلنگه

بندر مقام

یاسر حیدری

9161310041

بندرلنگه- بندرمقام- جزیره لاوان- مخابرات لاوان

72

93577

بندرلنگه

گزیر

محمود زارعی

9179625600

بندرلنگه- روستای گزیر

73

93581

بندرلنگه

بندر چارک چیروئیه

حسین صفری

9399932599

بندرلنگه- بندرچارک چیروئیه

74

93585

بندرلنگه

بندرمعلم

شهاب قاسمی

9173626401

بندرلنگه- روستای بندرمعلم

75

93586

بندرلنگه

چاه مسلم

محمدعقیل دهقان

9177626721

بندرلنگه- روستای چاه مسلم

76

93587

بندرلنگه

لمزان

محمدامین رابو

9171986712

بندرلنگه- روستای لمزان

77

93588

بندرلنگه

کنخ

حسین افراوزی

0762-2360033

بندرلنگه- بخش مرکزی- روستای کنخ

78

93589

بندرلنگه

مغویه

احمدآزادوار

9173626675

بندرلنگه- روستای مغویه

79

93590

بندرلنگه

مغویه

عبدالرحمن علی نژاد

9179623303

بندرلنگه-روستای مغویه

80

93591

بندرلنگه

پرل

محمدخرم

9171985259

بندرلنگه- روستای پرل

81

93596

سیریک

سلمه ای

محمد قلندری

0766-3616000

سیریک- روستای سلمه ای

82

93597

رودان

فاریاب

علی کاظمی نژاد

9179447670

رودان- روستای فاریاب

83

93598

سیریک

سرزه

عباس پرکاوش

9177650666

سیریک- روستای سرزه

84

93600

سیریک

گروگ

ابراهیم سعدینی

9177650047

سیریک- روستای گروگ

85

93601

میناب

بندر تیاب

محمد رنجبری مازغ

0765-2563333

میناب- بندر تیاب

86

93602

میناب

بندرکلاهی

ابراهیم اسلامی

0765-2533333

میناب- بندر کلاهی

87

93603

میناب

کوهستک مرکزی

حسین سنگری کوهستکی

9171664203

میناب- روستای کوهستک مرکزی

88

93604

میناب

کرگان

احمد ملاحی

19177655673

میناب- روستای کرگان

89

93605

میناب

بمانی

عبدا... ترکمانی

9179660522

میناب- روستای بمانی

90

93606

میناب

قطب آباد

مرتضی نجف آبادی

7632683200

میناب- دهستان قطب آباد

91

93607

میناب

گوندانگ

علی ذاکری

9177689159

میناب- روستای گوندانگ

92

93608

میناب

حکمی

محمد محدپور حکمی

9171975785

میناب- روستای حکمی

93

93609

میناب

راونگ

احمدشاه جهانگیری

9173653812

میناب- روستای راونگ

94

93610

میناب

چاه اسماعیل

علی زندانی

9177650277

میناب- روستای چاه اسماعیل

95

93611

میناب

تیرور

اسحاق قاسمی تیروری

9171973886

میناب- روستای تیرور

96

93612

میناب

بندزرک

رضا جلالی بندزرکی

9178651600

میناب- دهستان بندزرک

97

93613

میناب

نخل ابراهیمی

محمد درویشی

9171976089

میناب- روستای نخل ابراهیمی

98

93614

حاجی آباد

دهنو

علیمراد جعفری

9173632530

حاجی آباد- روستای دهنو

99

93615

حاجی آباد

کهه

اصغر مرادی

9171682119

حاجی آباد- روستای کهه

100

93616

میناب

سندرک

اصغر مرادی

9174385845

میناب- روستای سندرک

101

93617

میناب

گهرود

علی کریمی

0765-2701800

میناب- روستای گهرود

102

93618

میناب

گز

محم اشرف زاده

9173652616

میناب- روستای گز

103

93619

میناب

شاهمردی

موسی نمردی

 

میناب- روستای شاهمردی

104

93620

میناب

گونمردی

ابراهیم فلامرزی

9177667001

میناب- روستای گونمردی

105

93621

میناب

گذانبزین

علی اسحق زاده

9179658984

میناب- روستای گذانبزین

106

93622

میناب

میشی

سیدیوسف حسینی

9175443175

میناب- روستای میشی

107

93623

حاجی آباد

سرگز احمدی

مجید شهبازی احمدی

0763-4253200

حاجی آباد- روستای سرگز احمدی

108

93624

میناب

سروار

احمد رئیسی

0765-2304380

میناب- روستای سروار

109

93625

قشم

درکو

طیب رهنماپور

9179586845

قشم- روستای درکو

110

93626

بندرخمیر

برکه سلطان

بلقیس کوه زاد

0763-3203000

بندرخمیر- روستای برکه سلطان

111

93627

میناب

نصیرائی

عقیل اکبری نصرانی

0765-2316824

میناب- روستای نصیرائی

112

93628

میناب

یومه

غلامرضا ناصری

9179849532

میناب- روستای یومه

113

93629

میناب

بابنان

کبری رئیسی

0765-2318842

میناب- روستای بابنان

114

93630

میناب

درجادون

حسن سلیمی

0765-2712492

میناب- روستای درجادون

115

93631

میناب

کهنال

معصومه کارگشا

0765-2318983

میناب- روستای کهنال

116

93632

میناب

خادمی

غلامرضا حاج خادمی

0765-2573333

میناب- روستای خادمی

117

93633

میناب

چاه غربال

سیمین احمدی

0765-2733050

میناب- روستای چاه غربال

118

93634

میناب

بن

مهناز نظری

9175259828

میناب- روستای بن

119

93635

میناب

سرباران

زهرا زارعی

0765-2717272

میناب- روستای سرباران

120

93636

سیریک

بنهکان

حسین زارعی

9179843886

سیریک- روستای بنهکان

121

93637

سیریک

برو

نیکبخت میرشکاری

0765-2302994

سیریک- روستای برو

122

93638

بندرعباس

حسن لنگی

سیده مرضیه موسوی

9179014062

بندرعباس- روستای حسن لنگی

123

93640

میناب

زمشهر

مختار صادقپور

9179839581

میناب- روستای زمشهر

124

93641

بندرعباس

کشکو

مهدی محسنی زاده

9176254573

بندرعباس- روستای کشکو

125

93642

بندرعباس

سرخنگی

کنیز خف

2563200

بندرعباس- روستای سرخنگی

126

93643

بندرعباس

قلات بالا

موسی لشگر پناه

2423333

بندرعباس- روستای قلات بالا

127

93644

بندرعباس

چه چکور

مصطفی جنگجو

2793332

بندرعباس- روستای چه چکور

128

93645

بندرعباس

خورگو

عیسی رضایی پور

2393332

بندرعباس- روستای خورگو

129

93646

بندرعباس

گچین پایین

زینب نورالدینی گچینی زاده

2853332

بندرعباس- روستای گچین پایین

130

93647

بندرعباس

سرخون

قنبر ذاکری

2323333

بندرعباس- روستای سرخون

131

93648

بندرعباس

زمین سنگ

علی شجاعی حسن لنگی

2823333

بندرعباس- روستای زمین سنگ

132

93649

بندرعباس

کنارو

جواد آب سواران

2583333

بندرعباس- روستای کنارو

133

93650

بندرعباس

تازیان پایین

حمید پژمانه

2693333

بندرعباس- روستای تازیان پایین

134

93651

بندرعباس

چاهو

علی هنر

2693333

بندرعباس- روستای چاهو

135

93652

بندرعباس

چاهستان

حمزه سالاری

2553333

بندرعباس- روستای چاهستان

136

93653

بندرعباس

درگیر

اسحق رخش بهار

2813333

بندرعباس- روستای درگیر

137

93654

بندرعباس

تخت

علی سلمانی

2770000

بندرعباس- روستای تخت

138

93655

بندرعباس

گچین بالا

محمدنور سالاری

0763-2617777

بندرعباس- روستای گچین بالا

139

93656

بندرعباس

کل متلی

محمد منصوری نژاد

9176912997

بندرعباس- روستای کل متلی

140

93657

بندرعباس

سخ

سجاد عامری سیاهوئی

9178611824

بندرعباس- روستای سخ

141

93658

بندرعباس

درگز

عیسی داوری

0763-2782000

بندرعباس- روستای درگز

142

93659

بندرعباس

گهره

عصمت اسماعیلی

2713333

بندرعباس- روستای گهره

143

93660

بندرعباس

سیاهو

مستعلی کاظمی

0763-2643333

بندرعباس- روستای سیاهو

144

93661

بندرعباس

سرزه

خسرو زارعی

0763-2673333

بندرعباس- روستای سرزه

145

93662

بندرخمیر

کهورستان

ابراهیم حسین زاده

9177630057

بندرخمیر- روستای کهورستان

146

93663

میناب

تلنگ سراتک

ظهیر سالاری

0765-2705188

میناب- روستای تلنگ سراتک

147

93664

میناب

درپهن

رضا کوه پیما

9178785822

میناب- روستای درپهن

148

93665

میناب

گنر

یعقوب کرمی

9179664573

میناب- روستای گنر

149

93666

بستک

چاه بنارد

محمدرسول پناه

0764-3263737

بستک- روستای چاه بنارد

150

93681

بندرخمیر

برکان

عبدالعزیز دردمند

9177619172

بندرخمیر- روستای برکان

151

93682

بندرخمیر

رودبار

علی درآینده

763-3412500

بندرخمير- بخش رودبار

152

93683

بندرخمیر

گروئیه

طیب درسا

7633411000

بندرخمیر- روستای گروئیه

153

93684

قشم

ریگو

حامد محمدی

9179570553

قشم- روستای ریگو

154

93685

قشم

دوستکو

عبدالخالق قویدل

9179031944

قشم- روستای دوستکو

155

93686

سیریک

کنارجو

عبدالجواد خواجه دادی

0765-2712103

سیریک- روستای کنارجو

156

93687

حاجی آباد

باینوج

علیرضا غلام پور

9179588107

سیریک- روستای باینوج

157

93688

بندرعباس

شهرو

زهرا میری

2333594

بندرعباس- روستای شهرو

158

93689

بندرعباس

پاتل ایسین

فیروز رحیمی نیا

9384336200

بندرعباس- روستای پاتل ایسین

159

93690

سیریک

کدو

شهداد محتاجی پور

0765-2701105

سیریک- روستای کدو

160

93691

بندرعباس

دمیلو

ماشااله رونده

3390294905

بندرعباس- روستای دمیلو

161

93692

میناب

جنگان

مجتبی ترکمانی

7652306151

میناب- روستای جنگان

162

93693

بندرعباس

جلابی

احمد قریشی

2314505

بندرعباس- روستای جلابی

163

93694

بندرجاسک

لیردف

محمدشریف محمدی کیا

9179651003

جاسک- روستای لیردف

164

93695

بندرعباس

زیارت

منصور اسفندی

 

بندرعباس- بخش تخت- روستای زیارت

165

93696

بندرجاسک

گروک بالا

حسین قیصرزاده

 

جاسک- روستای گروک بالا

166

93698

بندرعباس

سلوبلم

مریم آشنا

 

بندرعباس- روستای سلوبلم

167

93699

میناب

تنبو

مرتضی عابدی

0765-2303815

ميناب- سندرک- روستای تنبو

168

93700

بستک

گزه

حسین احمدیان

 

بستک- روستای گزه

169

93701

بندرعباس

گچین بالا

مریم آژیر

2663440

بندرعباس- روستای گچین بالا

170

93702

میناب

زرتوجی

مرتضی دوستی زرآبادی

 

ميناب- روستای زرتوجی

171

93703

بندرلنگه

مهرگان

حسین محمودی

0762-2314722

بندرلنگه- روستای مهرگان

172

93704

بندرلنگه

گاومیری

احمد پلوان

9177627345

بندرلنگه- روستای گاومیری

173

93705

بندرلنگه

ملو

یحیی مرادی

9176250662

بندرلنگه- روستای ملو

174

93706

بندرلنگه

دهنو میر

عبداله میری نژاد

0939-7622985

بندرلنگه- روستای دهنو

175

93707

بندرلنگه

کنایی

عبدالرحمن کتابی زاده

0762-2311016

بندرلنگه- روستای کنایی

176

93708

بندرلنگه

غدیر گوهری

احمد خاک تاریک

9179644822

بندرلنگه- روستای غدیر گوهری

177

93709

بندرلنگه

هیرو

فریبا سپیدکار

0762-2515600

بندرلنگه- روستای هیرو

178

93710

بندرلنگه

گلشن

حسین شمس گلشنی

0762-2511677

بندرلنگه- روستای گلشن

179

93711

بندرلنگه

مرباغ

احمد رنجبر

9179483263

بندرلنگه- روستای مرباغ

180

93712

بندرلنگه

برکه سفلین

نعیمه معلمی

0762-2317515

بندرلنگه- روستای برکه سفلین

181

93713

بندرلنگه

آرمک

یوسف راب

0762-2510311

بندرلنگه- روستای آرمک

182

93714

بندرلنگه

جبری

یعقوب عبدلی

9173621519

بندرلنگه- روستای جبری

183

93715

سیریک

پالور گچینه

شهریار زارعی

9171651179

سیریک- روستای پالور گچینه

184

93717

بندرخمیر

پل گل کن

احسان مرادی

0763-3200100

بندرخمیر- روستای پل گل کن

185

93718

بندرلنگه

هرا

احمد میرشکاری

0762-2512208

بندرلنگه- روستای هرا

186

93719

بندرعباس

چاه فعله

فریده پرندیش

9176546419

بندرعباس- روستای چاه فعله

187

93720

بستک

لاورشیز

عبداله پرورش

9171990078

بستک- روستای لاورشیز

188

93721

بستک

مغدان

فاطمه ستوده نیا

9171990283

بستک- روستای مغدان

189

93722

رودان

کم کرت

عباس نعمت الهی

9175748971

رودان- روستای کم کرت

190

93723

رودان

ناصرآباد

حسن چمن پیرا

9179856316

رودان- روستای ناصرآباد

191

93724

بندرخمیر

کشارچمردان

فواد محمدی

9176243788

بندرخمیر- روستای کشار چمردان

192

93725

بندرخمیر

کشار بالا

محمد اکهوان

9176467286

بندرخمیر- روستای کشار بالا

193

93726

بندرلنگه

سایه خوش

عبداله فلاح کنگی

7622310

بندرلنگه- روستای سایه خوش

194

93727

رودان

نازدشت

ناصر رخشان

9173586182

رودان- روستای نازدشت

195

93728

بندرعباس

فورخورج

مصطفی دهقانی

0763-2614901

بندرعباس- روستای فورخورج

196

93729

قشم

دوستکو

عمر شرف

9363500125

قشم- روستای دوستکو

197

93730

میناب

درخانه

اسداله زارعی

9171650017

میناب- روستای درخانه

198

93731

میناب

خزآباد

صمد یحیی نژاد

9360205591

میناب- روستای خزآباد

199

93732

بستک

گناو

عارف صحراگران

9175240094

بستک- روستای گناو

200

93733

بستک

فاریاب

سیدعقیل عبدالهی

9179490386

بستک- روستای فاریاب

201

93734

بستک

گاویری

محمد شب نما

9179621256

بستک- روستای گاویری

202

93735

بستک

خلوص

عبداله پیش

0761-3515111

بستک- روستای خلوص

203

93736

حاجی آباد

سردرسیرمند

عزیزاله سالاری سردره

0763-4414444

حاجی آباد- روستای سردرسیرمند

204

93737

حاجی آباد

سراح

صمد حیدری سرلحی

9177619150

حاجی آباد- روستای سراح

205

93738

حاجی آباد

مازگرد

علی جان حسینی پور

9179009486

حاجی آباد- روستای مازگرد

206

93739

حاجی آباد

هاشم آباد

رحمت اله هاشمی پور

0763-4273459

حاجی آباد- روستای هاشم آباد

207

93741

حاجی آباد

میمند

شهین دهقانی

9179037669

حاجی آباد- روستای میمند

208

93742

میناب

چراک

روح اله عزیزپور

9179771608

میناب- روستای چراک

209

93743

رودان

برنطین

سمیرا ضیاپور

9171971407

رودان- روستای برنطین

210

93744

رودان

رودخانه

محمد نصیبی

9173661249

رودان- بخش رودخانه

211

93745

رودان

پیرچوگان

رستم خادم زیارت

9172066818

رودان- روستای پیرچوگان

212

93746

رودان

فیض آباد

هوشنگ رکنی

9179788463

رودان- بخش جغین- روستای فیض آباد

213

93747

رودان

رهدار

مریم سالاری

9172099315

رودان- دهستان رهدار

214

93574

بندر لنگه

مراغ

عبدالحمید بنام

9173621850

بندر لنگه- روستای مراغ

215

93576

بندر لنگه

دژگان

محمدشفیع زرجو

9177620362

بندر لنگه- دهستان دژگان

216

93578

بندر لنگه

حسینه

حسین دیوانی زاده

9177620262

بندر لنگه- روستای حسینه

217

93579

بندر لنگه

رستاق

عبدالرحیم رستاقی

9177627927

بندر لنگه- روستای رستاق

218

93580

بندر لنگه

بندرمقام

حسن داوری

9171988657

بندر لنگه- روستای بندرمقام

219

93582

بندر لنگه

بندرشناس

فریدون پاسلار

0762-2470022

بندر لنگه- بندرشناس

220

93583

بندر لنگه

دیوان

محمدعبدیار دیوانی

0762-2440000

بندر لنگه- روستای دیوانی

221

93584

بندر لنگه

بندربستانه

یوسف محمدیان

9177626090

بندر لنگه- روستای بندربستانه

222

93592

بستک

رودبار

ابراهیم رئیسی

9179620262

بستک- دفتر ict رودبار

223

93593

بستک

بیسه

غلامعلی بندشه

0764-3543333

بستک- روستای بیسه

224

93594

بستک

گودگز

فاضل فرید

0764-3412000

بستک- روستای گودگز

225

93595

بستک

برکه لاری

عارف افرازه

9173626242

بستک- روستای برکه لاری

226

93599

بستک

کنچی

محمد منصورزاده

0764-3463333

بستک- روستای کنچی

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • ۱۰ روستای غرب جزیره قشم از نعمت آب شرب برخوردار شدند ()
 • آغاز برداشت سبزی‌های برگی در بستک ()
 • آغاز برداشت خیار سبز در میناب ()
 • برداشت هندوانه پاییزه در هرمزگان آغاز شد ()
 • فرماندار قشم: زمین مسکن معلولان روستایی ظرف 2 هفته واگذار شود ()
 • آغاز برداشت گوجه فرنگی در بستک ()
 • حفر شش حلقه چاه جدید برای تامین آب 20 روستای هرمزگان ()
 • آغاز برداشت 1200 تن خربزه شمام در بندرخمیر ()
 • برداشت سبزی از زمین های کشاورزی هرمزگان آغاز شد ()
 • توسعه راه ها مطالبه جدی روستاییان است ()
 • 32 هزار تن آرد خانگی بین روستاییان هرمزگان توزیع شد ()
 • کشف سکونتگاه تاریخی دوره اشکانی در روستای سرچاهان هرمزگان ()
 • آغاز برداشت کنجد از مزارع هرمزگان ()
 • آتش به جان جنگل‌های روستای کندال سیریک افتاد ()
 • پرداخت 320 میلیون تومان تسهیلات به عشایر هرمزگان ()
 • برگزاری نخستین یادواره شهدای روستا‌های خراجی و آسیاب رودان ()
 • فتاح: از وضعیت کنونی بشاگرد راضی نیستیم ()