صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان آذربایجان شرقی 
شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦


  چاپ        ارسال به دوست

شاپور ظریفیان

نام و نام خانوادگی شاپور ظریفیان
مرتبه علمی استادیار
تلفن محل کار 0411-3392022
فکس محل کار 0411-3392022-3356004
پست الکترونیک zarifian@tabrizu.ac.ir
وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?zarifian
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته گیاه پزشكی
تاریخ اخذ مدرک 1364
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تبریز
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته ترویج و آموزش كشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1370
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تهران
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی از نظر دانش اموزان مراكز آموزش كشاورزی و هنرستانهای كشاورزی
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته ترویج كشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1382
دانشگاه محل اخذ دانشگاه تهران
کشور محل اخذ ایران
عنوان پایان نامه طراحی و تبیین جایگاه سازمانهای كشاورزان در ترویج توسعه پایدار كشاورزی
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق

ترویج كشاورزی - رهیافتهای ترویجی- روشهای آموزشی ترویج - توسعه و برنامه‌ریزی روستایی - مدیریت و رهبری روستایی - سازمانهای كشاورزان - تشكلهای غیر دولتی كشاورزی

مراتب علمی و استادی  
سوابق اجرایی

1-کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی تبریز و تهران/1367-1370

2-هیات علمی دانشگاه تبریز/1371-72

3-هیات علمی دانشگاه تهران/1372-84

4-هیات علمی دانشگاه تبریز/84 تاکنون

سوابق حرفه ای دیگر

1- عضو كمیته طرح تدوین نظام ترویج كشاورزی كشور1370-1375 ( در جهاد سازندگی )

2-عضو كمیته اجرائی و علمی اولین سمینار ترویج منابع طبیعی ایران

3- عضو كمیته داوران مقاله‌های اولین سمینار ترویج منابع طبیعی ایران

4- مشاور دفتر ترویج و مشاركتهای مردمی سازمان جنگلها و مراتع 1372-1378

5- مسئول راه اندازی رشته كارشناسی ارشد توسعه روستائی و ترویج و آموزش كشاورزی در دانشكده كشاورزی دانشگاه تبریز1385

6-مسئول راه اندازی و ایجاد گروه آموزشی ترویج و آموزش كشاورزی در دانشكده كشاورزی دانشگاه تبریز1388

عضویت در انجمن ها و گروه ها

1- عضو انجمن علمی ترویج و آموزش كشاورزی ایران 1375

2- عضو انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران 1375 

مقالات

1-عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای كشاورزی /مجله علوم كشاورزی ایران ، 1372

2-كنكاشی در روند تكامل ترویج كشاورزی با تاكید بر ماموریتهای آینده،  /  (مشترك)/ اقتصاد كشاورزی و توسعه ، 1377

3- الگوی اجتماعی و كارآوی سنجی فعالیتهای ترویجی مبارزه بیولوژیك با كرم ساقه خوار برنج در شرق مازندران، (مشترك)/مجله علوم كشاورزی ایران ، 1377

4- مقایسه نگرش دانشجویان سال اول و چهارم دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران نسبت به رشته تحصیلی /مجله علوم كشاورزی ایران ، 1380

5-  طراحی سازمان كشاورزان با توافق سنجی نظرات كشاورزان و صاحب نظران ترویج كشاورزی  /مجله علوم كشاورزی ایران، 35، 1383

6- عوامل موثر بر خطر پذیری زنان شالی كار، (مشترك)/مجله مطالعات زنان ، 1 ، بهار 1385

7- ویژگیهای موثر مروجین در رضامندی كشاورزان از فعالیتهای ترویجی در روستاهای پیشوای ورامین، (مشترك)/ مجله تحقیقات و توسعه كشاورزی ایران،1، 1388

8- عوامل موثر بر نگرش دامداران تعاونی گاوداران همدان به مشاركت در سازمانهای كشاورزان (مشترك)/ مجله تحقیقات و توسعه كشاورزی ایران،1، 1388

9- نگرش كارشناسان سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مفاهیم كشاورزی پایدار، (مشترك)/اعلام پذیرش ودر نوبت چاپ 1389، مجله تحقیقات و توسعه كشاورزی ایران)

10-Determinants of Cattle farmers participation in Farmer Organization in Hamedan Province of Iran,  /Joint , Journal of Agriculture and Social Research /JASR), vol.8, 1, 2008.

11- تحلیل دیدگاههای كیوی كاران غرب مازندران از عوامل تاثیر گذار بر تغییر الگوی كشت از برنج و مركبات به كیوی،(1388)/ مجله علوم كشاورزی و منابع طبیعی.

12- عوامل موثر بر عملكرد مهندسان ناظر از نظر گندمكاران شهرستان اهواز،( اعلام پذیرش ودر نوبت چاپ 1390)/ مجله اقتصاد و توسعه كشاورزی.

13- نگرش مدیران واحدهای دامداری حومه تبریز نسبت به طرح تجمیع دامداریها،( اعلام پذیرش ودر نوبت چاپ 1390)/ دانش كشاورزی پایدار.

14-نقش و جایگاه اطلاع رسانی در ترویج كشاورزی/ ماهنامه جهاد ، 1374

15- ترویج دامداری ساكن و حرفه مرتعداری  /ماهنامه جهاد ، 1376

16-كاربرد روانشناسی اجتماعی در ترویج، (مشترك)/ماهنامه جهاد ، 1376

17- نقش ترویج كشاورزی در تشكلهای غیر دولتی كشاورزی، (مشترك) /ماهنامه جهاد ،257 ، 1382

18-عوامل موثر بر مدیریت ریسك تولید برنج (مشترك)/ نشریه بیمه وكشاورزی ،7 ،پائیز 84

19- ماهیت اقتصادی خدمات ترویجی و خصوصی سازی، (مشترك)/ماهنامه جهاد، 271 ،تیر 1385

کتاب ها

ارزشیابی آموزش كشاورزی تهران ( رضائی ، شیخ و ظریفیان)/ نشر آموزش كشاورزی/1387 

سخنرانی ها

1-عوامل موثر درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای كشاورزی/ هفتمین سمینار ترویج و آموزش كشاورزی، كرمان، 1372.

2-ویژگیهای موثر آموزشگران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره‌های متوسطه كشاورزی/ چهارمین كنگره تعلیم و تربیت ، تهران، 1372.

3-نظرات دانشجویان دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران در مورد وضعیت نظام آموزش عالی كشاورزی/اولین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران، 1375.

4-پیامدهای عضویت در سازمان تجارت جهانی در بخش كشاورزی و نقش ترویج كشاورزی/ همایش راهبرد توسعه اقتصادی ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی، تهران، 1382.

5-عوامل موثر در پذیرش طرح تجمیع دامداریها در روستاهای شهرستان آرام و بیدگل،(مشترك )/ اولین كنگره ترویج و آموزش كشاورزی، كرج، 1382.

6-عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان سال سوم و چهارمدانشكده كشاورزی دانشگاه تهران،(مشترك)/ همایش ملی آموزش كشاورزی كشور،تهران،10و11 آبان1385.

7-نگرش كشاورزان به طرحهای حفاظت خاكدر اسلام آباد غرب، (مشترك )/همایش منطقه ای یافته های كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه كردستان،اسفند 1386

8-رابطه استعدادهای شخصیتی و جامعه شناختی كارآفرینانه با سطح پذیرش كلزا كاران كازرون، (مشترك )/ اولین كنفرانس ملی كارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده، تهران، اسفند 1386.

9-عوامل موثر بر وضعیت مكانیزاسیون اراضی كشاورزی شهرستان نیشابور، (مشترك )/ پنجمین كنگره ملی مهندسی ماشینهای كشاورزی و مكانیزاسیون،6و7 شهریور 1387،مشهد.

10- ارزیابی اقتصادی طرح بنگاه خدمات مكانیزه كشاورزی شهرستان نیشابور،(مشترك )/ پنجمین كنگره ملی مهندسی ماشینهای كشاورزی و مكانیزاسیون،6و7 شهریور 1387،مشهد.

11-بررسی وضعیت كارآفرینی دانشجویان دانشكده كشاورزی دانشگاه تبریز، (مشترك )/ همایش ملی توسعه كارآفرینی در آموزش‌های علمی - كاربردی كشاورزی. 3-4 دی 1387، مشهد.

12- سنجش دانش كشاورزی پایدار و عوامل موثر بر آن در كشاورزان جیرفت،(مشترك )/همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در كشاورزی و منابع طبیعی، 4-5 آذر 1388. كرمانشاه.

13- عوامل موثر بر پذیرش روش‌های پایدار كنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی جیرفت. (مشترك )/ سومین همایش علوم علف های هرز ایران، 28-29 بهمن 1388.بابلسر.

14-عوامل موثر بر رضایت پذیرندگان كشت كلزا در غرب شهرستان آمل. (مشترك )/ سومین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی ایران. 11-12 اسفند 1388.مشهد.

15-سنجش میزان گرایش دانشجویان به پژوهش و عوامل موثر برآندر دانشكده كشاورزی دانشگاه تبریز. (مشترك )/ سومین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی ایران. 11-12 اسفند 1388.مشهد.

16- پایداری عملیات كنترل آفات و بیماریها در سبزیجات كشت استمرار جیرفت. (مشترك )/ اولین همایش ملی مدیریت كنترل آفات.8-10 تیر 1389.كرمان.

راهنمایی پروژه

1-(استاد راهنما) فوق لیسانس/روح‌اله رضائی/ شناسائی عوامل تبیین كننده خصوصی سازی خدمات ترویج كشاورزی از دیدگاه برنجكاران استان زنجان 22/6/84 

2-(استاد راهنما)فوق لیسانس/لاله صالحی/بررسی مولفه‌های تاثیر گذار بر تغییر كشت برنج و مركبات به كیوی در غرب مازندران24/8/85 

3-(استاد راهنما)فوق لیسانس/مرضیه وجدانی/بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده پذیرش آبیاری تحت فشار از نظر كشاورزان شهرستان بهار استان همدان27/10/85 

4-(استاد راهنما)فوق لیسانس/اویس محمدی/بررسی وضعیت مدیریت مكانیزاسیون اراضی كشاورزی روستاهای نیشابور  20/4/86 

5-(استاد راهنما)فوق لیسانس/محسن عزیزی/عوامل موثر بر نگرش مدیران واحدهای دامپروری محدوده شهری نسبت به طرح تجمیع دامداریها 6/86 

6 -(استاد راهنما) فوق لیسانس/ محسن عزیزی/عوامل موثر بر نگرش مدیران واحدهای دامپروری محدوده شهری نسبت به طرح تجمیع دامداریها اسفند 85 

7-(استاد راهنما)فوق لیسانس/فاطمه كبیری/رابطه استعدادهای كارآفرینانه كشاورزان كلزاكار با سطوح پذیرش وعملكرد محصول  شهریور 86 

8-(استاد راهنما)فوق لیسانس/محسن عزیزی/عوامل موثر بر نگرش مدیران واحدهای دامپروری محدوده شهری نسبت به طرح تجمیع دامداریها اسفند 85 

9-(استاد راهنما) فوق لیسانس/مریم مهدوی/ میزان آمادگی تعاونیها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی  مهر87 

10-(استاد راهنما)فوق لیسانس/حاجیه بابازاده ایگدیر/نقش مهارتهای صادراتی صادركنندگان سیب در توسعه صادرات بهمن 87 

11-(استاد راهنما)فوق لیسانس/مهین فرجام/ارزشیابی عملكرد مهندسان ناظر از نظر گندمكاران روستاهای اهواز بهمن 87 

12-(استاد راهنما)فوق لیسانس/عبدالوهاب قزل/ارزیابی میزان موفقیت تعاونیهای تولید روستائی گلستان و عوامل موثر بر آن  مهر88 

13-(استاد راهنما)فوق لیسانس/جعفرزیارتی/عوامل موثر بر عملكرد دهیاران استان بوشهر مهر 88 

14-(استاد راهنما)فوق لیسانس/مجید جباری/عوامل موثر برعملكرد گلخانه‌های گل و گیاه زینتی در شهرستان آمل  آذر 88 

15-(استاد راهنما)فوق لیسانس/محسن عادلی ساردوئی/سنجش پایداری عملیات كشاورزی در شهرستان جیرفت  آذر 88 

16-(استاد راهنما)فوق لیسانس/عبدالرضا كواری/سنجش كیفیت خدمات بانك كشاورزی از دیدگاه مشتریان اسفند 88 

17-(استاد راهنما)فوق لیسانس/سعید محمدی نجف آبادی/میزان انگیزه جوانان روستائی به مهاجرت و عوامل موثر بر آن در شهرستان نجف آباددی 88 

18 -(استاد راهنما)فوق لیسانس/عاطفه دماوندی/عوامل موثربر پذیرش طرح یكپارچه سازی اراضی از نظر كشاورزان شهریور 89 

19-(استاد راهنما)فوق لیسانس/حامدخجسته/عوامل موثربر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط نخل‌كاران دشتستان آبان 89 

20-(استاد راهنما)فوق لیسانس/معصومه نظری سینا/ وضعیت كارآفرینی جوانان روستائی شهرستان اسد اباد و عوامل موثر بر آن آذر 89 

ترجمه متون علمی  
عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع  
رشته /دانشگاه های محل تدریس

1- کارشناسی/ اصول ترویج و آموزش كشاورزی/ گروه زراعت، دانشكده كشاورزی ، دانشگاه تبریز/ 1371 -72 

2 - کارشناسی/ اصول ترویج و آموزش كشاورزی ، ترویج كشاورزی ،اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی/گروه ترویج و آموزش كشاورزی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران/ 1372 - 84 

3 - کارشناسی ارشد/رهیافتهای ترویج كشاورزی ، سیاستگذاری در ترویج و توسعه كشاورزی /گروه ترویج و آموزش كشاورزی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران/1382 - 84 

4 - کارشناسی/اصول ترویج و آموزش كشاورزی، مقدمات روش تحقیق، مبانی كارآفرینی /گروه اقتصاد كشاورزی ، دانشكده كشاورزی، دانشگاه تبریز/1384 تاکنون 

5- کارشناسی ارشد/ روش تحقیق در مدیریت كشاورزی ، مدیریت و رهبری رفتار سازمانی/گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه تبریز/1384 تاکنون 

6- کارشناسی ارشد/ توسعه روستائی ، اصول برنامه ریزی توسعه روستائی ، روش تحقیق در توسعه روستائی، داده پردازی/گروه اقتصاد كشاورزی،دانشكده كشاورزی،دانشگاه تبریز/1385 تاکنون

سوابق، برجستگی ها و افتخارات

فارغ التحصیل ممتاز دوره كارشناسی ارشد دانشگاه تهران سال1370

کارها و پروژه های تحقیقاتی

1- طرح پژوهشی : نگرش دانشجویان دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران نسبت به رشته تحصیلی

2- طرح پژوهشی : عوامل پیش برنده و بازدارنده پذیرش طرح ملی تجمیع دامداریها در روستاهای كاشان

3- طرح پژوهشی : مقایسه تطبیقی نظرات خبرگان ترویج و كشاورزان نسبت به ویژگیهای تشكلهای غیر دولتی كشاورزان

4- طرح پژوهشی: عوامل تبین كننده خصوصی سازی خدمات ترویج كشاورزی از نظر برنجكاران استان زنجان

5- طرح پژوهشی:عوامل موثر در پذیرش و عدم پذیرش طرحهای آبیاری تحت فشار در شهرستان بهار استان همدان

5- همكارطرح پژوهشی : عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای كشاورزی

6- همكارطرح پژوهشی :بررسی نقش جوائز ترویجی در تولید و تحویل گندم به دولت

7- همكارطرح پژوهشی : طراحی الگوی اجتماعی و كارآئی سنجی فعالیتهای ترویجی مبارزه بیولوژیك با كرم ساقه خوار برنج در شرق مازندران


٠٩:١٥ - شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ١٨٨    /    تعداد نمایش : ٣٣١٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • افتتاح مدرسه 3 کلاسه ایران من در روستاى «احمدآباد» منطقه بیارجمند ()
 • 111 روستا با حضور جهانگیری زیر چتر آبرسانی قرار گرفتند ()
 • اهالی سه روستای بخش سردشت دزفول از نعمت گاز محروم اند ()
 • آغاز کشت گیاهان دارویی در هرمزگان ()
 • ابراز نارضایتی فرماندار از روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی در همدان ()
 • سهم۱۷درصدی روستائیان از نرخ بیکاری/گره اشتغال روستایی باز می‌شود؟ ()
 • افتتاح خانه هلال و مدیریت بحران روستایی در بخش گتاب بابل ()
 • 80 هکتار از اراضی روستای تاریخی و گردشگری زیارت به بافت روستا افزوده می‎شود ()
 • ۱۱۵ روستای دلفان تحت پوشش شبکه اینترنت قرار گرفته‌اند ()
 • آسفالت و بهسازی 11 هزار مترمربع از معابر روستای شیراز در عجب شیر ()
 • توسعه متوازن مناطق روستایی در دستور کار برنامه ریزان ()
 • برخورداری مردم ۸ روستای مراغه از خدمات بانکی و آی.سی.تی ()
 • کولاک شدید در گردنه سامبران جاده اهر - کلیبر - هوراند/ راه 60 روستای اهر مسدود شد ()
 • روستاییان گیلان کنتورهای آب شرب را بپوشانند ()
 • 2 هزار هکتار از مزارع کشاورزی میناب دچار سرمازدگی شد ()
 • بازگشایی 455 راه روستایی آذربایجان شرقی/ راه 250 روستا بسته است ()
 • روحانی:برق و آبرسانی به روستاها از افتخارات دولت است ()