صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان تهران 
شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦


  چاپ        ارسال به دوست

محمد چیذری

 

نام و نام خانوادگی محمد چیذری
مرتبه علمی استاد
تلفن محل کار 021-44196523
فکس محل کار 021-44196524
پست الکترونیک mchizari@modares.ac.ir
وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://www.modares.ac.ir/Schools/agr/Academic_Staff/~mchizari
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته مدیریت بازرگانی - اقثصاد
تاریخ اخذ مدرک 1362
دانشگاه محل اخذ كارولینای شمالی در شهر گرینزبرو
کشور محل اخذ آمریکا
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته مهندسی كشاورزی -آموزش کشاورزی
تاریخ اخذ مدرک 1365
دانشگاه محل اخذ دانشگاه ایالتی -كشاورزی و فنی كارولینای شمالی
کشور محل اخذ آمریکا
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته مهندسی كشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی -زراعت و تکنولوژی بذر
تاریخ اخذ مدرک 1369
دانشگاه محل اخذ دانشگاه ایالتی می سی سی پی
کشور محل اخذ آمریکا
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق

نیازسنجی آموزشی ارباب رجوع ترویج -  كشاورزی پایدار  -  اینترنت و شبكه جهانی وب در آموزش و ترویج  -  مدیریت در ترویج

مراتب علمی و استادی  استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سوابق اجرایی

1-  عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی

2- مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 

3-نماینده گروه ترویج و آموزش كشاورزی در شورای پژوهشی دانشكده

سوابق حرفه ای دیگر

1-  عضو هیأت تحریریه مجله Extension Systems

2-  عضو كمیته تخصصی كشاورزی هیات ممیزه

3-  عضو اصلی هیات مدیره انجمن ترویج و آموزش كشاورزی

4-  عضو هیات تحریریه مجله AIAEE

عضویت در انجمن ها و گروه ها  
مقالات

1- فعلی - پزشكی راد - چیذری ١٣٨٦ ،اثربخشی خدمات مشاوره ای ناظرین طرح گندم به كشاورزان تحت پوشش در استان تهران  ، علوم ترویج و آموزش كشاورزی ایران ، شماره 1

2-شاهرودی - چیذری ١٣٨٧ ،عوامل تاثیرگذار بر دانش، نگرش و مهارت چغندركاران نسبت به شیوه های مدیریت پایدار خاك زراعی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی  ، علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی ، شماره 1  48-35

3- شاهرودی - فرهادیان - چیذری ١٣٨٦ ،نگرش دانشجویان تحصیلات تكمیلی كشاورزی پیرامون حرفه كشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی دانشگاه تربیت مدرس)  ، مجله علوم كشاورزی ایران ، شماره 1  12-1

4- شریعت زاده- چیذری -نوروزی ١٣٨٦ ،بررسی و مقایسه نظرات خبرگان، مجریان و فارغ التحصیلان نظام آموزش متوسطه كشاورزی پیرامون توقعات بازار كار به منظور ارتقاء بهره وری ، مجله علمی-پژوهشی علوم كشاورزی ، شماره 13  73-55

5- عبدالملكی- پزشكی راد - چیذری ١٣٨٦ ،بررسی اثربخشی دوره های كوتاه مدت آموزشی ترویجی مرتعداران در شهرستان تویسركان  ، مجله علمی-پژوهشی علوم كشاورزی ، شماره 13  53-39

6- موحدی- چیذری - نوروزی ١٣٨٦ ،بررسی مقایسه ای گرایش دانشجویان (دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی) نسبت به رشته كشاورزی در استان لرستان وهمدان  ، مجله علمی-پژوهشی علوم كشاورزی ، شماره 3  544-533

7-موسوی- چیذری ١٣٨٦ ،بررسی نیازهای آموزشی سیب زمینی کاران شهرستان عجب شیر در زمینه بازاریابی  ، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، شماره 11  499-487

8- اسكو - چیذری - رسولی ١٣٨٦ ،بررسی تاثیر رهیافت مشاركتی مدرسه مزرعه كشاورز بر دانش و نگرش شالیكاران پیرامون مبارزه بیولوژیك بر علیه كرم ساقه خوار برنج (مطالعه موردی استان مازندران)  ، مجله علوم كشاورزی ایران ، شماره 1  12-1

9- شاهرودی- چیذری - بقایی- كریمی ١٣٨٦ ،مهاجرت كشاورزان چغندركار در زمینه شیوه های مدیریت پایدار خاك زراعی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی  ، مجله اقتصاد و كشاورزی ، شماره 3  377-361

10- شاهرودی- احمدی- فیروزجایی- چیذری ١٣٨٦ ،سازه های تأثیرگذار بر عملكرد و كیفیت محصول زعفران: مورد مطالعه شهرستان تربت حیدریه  ، علوم ترویج و آموزش كشاورزی ایران ، شماره (1)3  157-143

11- همتی- پزشكی راد - چیذری ١٣٨٦ ،بررسی وضعیت شغلی و موفقیت شغلی دانش آموختگان مراكز آموزش كشاورزی استان آذربایجان شرقی  ، علوم ترویج و آموزش كشاورزی ایران ، شماره (1)3  8-1

12- شاهرودی- چیذری ١٣٨٦ ،عوامل تأثیرگذار بر نگرش كشاورزان نسبت به مشاركت در تعاونی آب بران (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی)  ، علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی ، شماره 42  312-299

13-عمانی - چیذری ١٣٨۵ ،تحلیل پایداری نظام زراعی گندمكاران (مطالعه ای در استان خوزستان)  ، مجله علوم كشاورزی ایران ، شماره 2  266-257

14- چرمچیان- چیذری ١٣٨۵ ،بررسی رابطه بین نیازهای آموزشی و ویژگی های نوغانداران در استان گیلان  ، مجله علمی-پژوهشی علوم كشاورزی ، شماره (4)12  766-755

15-چیذری- صادقی- نوروزی ١٣٨۵ ،بررسی نیازهای آموزشی كارشناسان صندوق بیمه محصولات كشاورزی  ، مجله علمی-پژوهشی علوم كشاورزی ، شماره 3  511-501

16- برادران - موحد محمدی - چیذری ١٣٨٣ ،نقش شبكه اطلاع رسانی اینترنت در فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران  ، مجله علمی كشاورزی ، شماره 1  19-1

17- نوروزی - چیذری ١٣٨۵ ،عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی در شهرستان نهاوند  ، اقتصاد كشاورزی و توسعه ، شماره 54  84-61

18- شریعت زاده - چیذری - ملك محمدی - نوروزی ١٣٨۵ ،نظرات كارشناسان آموزش كشاورزی پیرامون اهداف، برنامه ها و فرآیند جذب فراگیران نظام آموزش متوسطه كشاورزی  ، علوم ترویج و آموزش كشاورزی ایران ، شماره 1  13-1

19-محمدزاده نصرآبادی- پزشكی راد - چیذری ١٣٨۵ ،وضعیت اشتغال، توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش آموختگان آموزشهای علمی - كاربردی در بخش كشاورزی  ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 39  97-79

20- فعلی - پزشكی راد - چیذری ١٣٨۵ ،بررسی عوامل مؤثر برمشاركت دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی و تولید علم  ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره (4)42  106-93

21- یعقوبی - چیذری ١٣٨۵ ،بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و كاربرد اینترنت در فعالیتهای آموزش و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تكمیلی رشته ترویج و آموزش كشاورزی  ، مجله علوم كشاورزی ایران ، شماره 1  92-85

22- عمانی - چیذری ١٣٨۵ ،تعیین ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و زراعی گندم كاران شهرستانهای اهواز، دزفول و بهبهان با توجه به پذیرش روشهای كشاورزی پایدار كم نهاده  ، علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی  ، شماره 1  120-107

23-نوروزی - چیذری ١٣٨۵ ،سازه های فرهنگی و اجتماعی مؤثر در نگرش گندمكاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعه آبیاری بارانی  ، علوم ترویج و آموزش كشاورزی ایران ، شماره 2  71-59

24- مختاری آبكناری - چیذری - محمودی ١٣٨۵ ،واكاری نیازهای آموزشی كارشناسان شیلات در زمینه آبزی پروی پایدار  ، مجله علوم كشاورزی ایران ، شماره 1  125-118

25- مختاری آبكناری - چیذری - محمودی ١٣٨۵ ،بررسی نگرش كارشناسان شیلات ایران در مورد آبزی پروری پایدار  ، علوم ترویج و آموزش كشاورزی ایران ، شماره 2  97-87

26- ثمری - چیذری ١٣٨٤ ،طراحی الگوی مناسب ترویج جنگل داری اجتماعی در حوزه رویشی زاگرس  ، مجله علوم كشاورزی ، شماره 3  47-31

27- علیپور - چیذری - حسینی ١٣٨٤ ،بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط تحقیق - ترویج وكشاورز در نظام دانش و اطلاعات كشاورزی ایران  ، پژوهش و سازندگی ، شماره (4)69  95-87

28- چرمچیان - چیذری ١٣٨٤ ،تعیین نیازهای آموزشی نوغانداران ، پژوهش و سازندگی  ، شماره (2)67  35-26

29- دین پناه - چیذری - موحد محمدی ١٣٨٤ ،تاثیر مزارع نمایشی بر دانش فنی گندمكاران (مطالعه موردی در شهرستان اصفهان)  ، مجله علوم كشاورزی ایران ، شماره 2  329-319

30-دین پناه - چیذری - موحد محمدی ١٣٨٤ ،بررسی عوامل موثر بر نگرش گندمكاران نسبت به مزارع نمایشی (مطالعه موردی در شهرستان اصفهان)  ، مجله علوم كشاورزی ایران ، شماره 3  710-701

31-شریعت زاده - چیذری - نوروزی ١٣٨٣ ،انطباق و سازگاری دوجانبه بین نظام آ»وزش متوسطه كشاورزی و توقعات بازار كار  ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 34  92-55

32- ثمری - چیذری - ملك محمدی ١٣٨٤ ،ترویج جنگلداری اجتماعی رویكردی كارآمد در توسعه جنگلهای خشك و نیمه خشك حوزه رویشی زاگرس  ، مجله علمی -پزوهشی بیابان ، شماره 1  155-143

33- محسنی - ملك محمدی - چیذری - ابیلی - قاضی طباطبایی ١٣٨٣ ،بررسی روش های ارزشیابی برنامه های ترویجی به منظور دستیابی به یك مدل مناسب ، پژوهش و سازندگی ، شماره 4  26-16

مقالات بین المللی چاپ شده

1-  اللهیاری - چیذری ١٣٨٧،  Ability Of Extension System To Accomplish Supportive Policies Of Sustainable Agriculture In Iran.،  Journal Of Applied Science،  شماره 17،  صفحات

2-  چیذری - جنت - عباسی ١٣٨٧،  Role Of Extension In Developing Diary Farmers Knowledge Toward Milk Quality In Golpayegan Township ،  Iran،  American Euroasian. J. Agric. and environ .sci.،  شماره 3،  صفحات 333-338 ISI

3-  اللهیاری - چیذری ١٣٨٧،  Supportive OrganizationsRegarding Environmentally Sound aAgriculture In Iran،  Green Farming An International Journal of Agricultural science،  شماره 6،  صفحات 6-1

4-  عمانی - چیذری - سلمانزاده - فرج الله حسینی ١٣٨٧،  Role Of Extension _Education Methoeds To support Dimensions Of Agricultural Sustainability In Iran،  Green Farming An International Journal of Agricultural science،  شماره 7،  صفحات 5-1

5-  عمانی - چیذری ١٣٨٧،  The Analysis of Farming System Sustainability Of Wheat Farmers In Khuzestan Province Of Iran،  Green Farming An International Journal of Agricultural science،  شماره 6،  صفحات 8-5

6-  چیذری - نوروزی ١٣٨٧،  Attitudes Of Nahavand Township ،  Iran Wheat Farmers Toward On-Farm Wter Management (OFWM)،  American Euroasian. J. Agric. and environ .sci. ،  شماره 2،  صفحات 240-223

7-  عمانی - چیذری ١٣٨٧،  Information Dimension System (IDS)Based E-learning In Agricultural Of Iran،  International Journal Of Humanities and Social Science ،  شماره 3،  صفحات 133-129

8-  عمانی - چیذری - سلمانزاده - فرج الله حسینی ١٣٨٧،  The effective factors on technical knowledge of wheat farmers regarding sustainable waterc resource management in agriculture،  Green farming،  شماره 1،  صفحات 5-1

9-  عمانی - چیذری ١٣٨٦،  Appropriateness of E-learning- based Information Technology to Improve the Productivity of Crops،  Journal of EXTENSION SYSTEMS،  شماره 1،  صفحات 80-70

10-  موحدی - چیذری - ١٣٨٦،  The Perception of Extension Agents and Research Concerning the Effectiveness of Joint Extension- Research Plans in Lorestan and Kermanshah Provinces،  Iran،  Journal of Agricultural Education and Extension،  شماره 4،  صفحات 310-301    ERIC

11-  چیذری - علی بیگی - Don Breazeale ١٣٨۵،  Analysis of training needs of multi-functional extension agents associated with sustainability،  Journal of International Agricultural Education and Extension ،  شماره 1،  صفحات 58-51

12-  چیذری - لشگرآرا - James R. Lindne ١٣٨٠،  Perceptions of lurestan province،  Iran wheat farmers with respect to sustainable agricultural practices،  Journal of International Agricultural Education and Extension،  شماره 3،  صفحات 72-65

13-  چیذری - بهمنی - James R. Lindne ١٣٨٠،  Education needs of semimigrant nomads of charmahal va bakhtiari province،  iran regarding sheep and goat management and production،  Journal of International Agricultural Education and Extension،  شماره 2،  صفحات 34-25

14-  علی بیگی - زرافشانی - چیذری ١٣٧٩،  Educational and support needs of the agricultural extension agents in isfahan province،  Islamic republic of iran،  JAST،  صفحات 141-137

15-  چیذری - satish verma - فرهادیان ١٣٧٨،  Perceptions of forestry and range organization managers of the role of extension in protection of forests in iran،  Journal of International Agricultural Education and Extension،  شماره 1،  صفحات 54-45

16-  چیذری - ١٣٧٨،  Factors affecting involvement of volunteers in extension education activities in talesh township،  Iran،  Journal of International Agricultural Education and Extension،  شماره 3،  صفحات 68-61

17-  چیذری - ١٣٧٨،  Perceptions of extension agents educational needs regarding sustainable agriculture in the khorasan province،  Iran،  Journal of International Agricultural Education and Extension،  شماره 27-20،  صفحات 27-20

18-  چیذری- محسنی ١٣٧٨،  Program management practices of extension managers in the central province of Iran،  Journal of International Agricultural Education and Extension،  شماره 3،  صفحات 32-27

19-  چیذری - نورآبادی ١٣٧٨،  Perceived learning needs and program delivery preferences of ranchers in noorabad township of luristan province،  Iran،  Journal of International Agricultural Education and Extension،  شماره 3،  صفحات 46-39

20-  چیذری - نصرتی - Rodha krishna ١٣٧٧،  Awareness attitudes and obstacles of rice farmers toward cultivating berseem clover in the talesh region of gilan province،  Iran،  Journal of Extension Systems،  شماره 2

21-  چیذری - كریمی - ١٣٧٨،  Perceptions of soil conservation competencies among farmers in markazi province،  Iran،  Journal of International Agricultural Education and Extension،  شماره 3

کتاب ها

1-  عمانی - آرایش - چیذری ١٣٨٦، فرهنگ لغات تخصصی ترویج كشاورزی و توسعه روستایی، انتشارات رامان با همكاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ، ایران

2-  چیذری - موحدی ١٣٨١، ارتباطات در ترویج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3-  چیذری - موحدی ١٣٨١، مدیریت در ترویج، انتشارات نور علم

سخنرانی ها

1- بررسی نیازهای آموزشی، اطلاعاتی و فیزیكی بهره برداران خرده پا در استان اصفهان (مطالعه موردی شهرستان گلپایگان) /همایش نظام بهره برداری خرد و دهقانی

2- توانایی های گردشگری روستایی استان زنجان ونقش آن در توسعه اقتصادی روستاها (افزایش درآمد روستائیان) /همایش قابلیتها، موانع و راهكارهای توسعه گردشگری استان زنجان

3- نگاهی به نقش اقتصادی زنان روستایی /همایش ملی زنان و چالش های پیش رو (با نگاه ویژه به استان ایلام)

4- بررسی مهارت های مدیریتی در سطوح فنی، انسانی و ادراكی مدیران سازمانهای جهاد كشاورزی اولین /همایش ملی مدیریت و رهبری سازمانی

5- نگاهی به اهمیت وچالشهای پیش روی گیاهان دارویی در ایران اولین /همایش منطقه ای گیاهان دارویی، ادویه ای و معطر

6- عوامل فرهنگی ، اجنماعی مؤثر در نگرش گندمكاران شهرستان نهاوند پیرامون مدیریت آب زراعی اولین /همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های كارون و زاینده رود ( فرصتها و چالشها

7- تربیت معلم كشاورزی ؛ موضوعی فراموش شده پنجمین /همایش سراسری علمی - پژوهشی كشاورزی و منابع طبیعی

8- بررسی نگرش گندمكاران شهرستان گلپایگان درباره مدیریت تلفیقی با آفت سن گندم پنجمین /همایش سراسری علمی - پژوهشی كشاورزی و منابع طبیعی

9- بررسی سازه ها و دیدگاههای تاثیرگذار بر رفتار دانشجویان درباره حرفه كشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشكده كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس پنجمین /همایش سراسری علمی - پژوهشی كشاورزی و منابع طبیعی

10-نقش فن آوری اطلاعات در توسعه كشاورزی و روستایی پنجمین /همایش سراسری علمی - پژوهشی كشاورزی و منابع طبیعی

11- نقش آموزش در بهره وری فارغ التحصیلان كشاورزی برای دستیابی به اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجمین /همایش سراسری علمی - پژوهشی كشاورزی و منابع طبیعی

12-نقش آموزش در جلوگیری از تخریب مراتع (بررسی دیدگاه كارشناسان منابع طبیعی اصفهان) هفتمین /همایش منطقه ای علوم كشاورزی ومنابع طبیعی

13- عوامل تاثیرگذار بردانش چغندركاران در زمینه توسعه ومدیریت شیوه های پایدار زراعی (مطالعه موردی شهرستان چناران) هفتمین /همایش منطقه ای علوم كشاورزی ومنابع طبیعی

14- نقش جوانان روستایی در توسعه كشاورزی هفتمین /همایش منطقه ای علوم كشاورزی ومنابع طبیعی

15- جهانی سازی ترویج، موانع و چالش ها پنجمین /همایش سراسری علمی - پژوهشی كشاورزی و منابع طبیعی

16- تاثیر تعاونی های آب برای برنگرش كشاورزان نسبت به مدیریت آب زراعی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) /همایش آب و فرهنگ

17- بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده مشاركت روستائیان در طرحهای آبخیزداری و ارائه راهكارهایی جهت افزایش میزان مشاركت آنها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زر چشمه هونجان) سمینار برنامه ریزی توسعه مشاركتی آب و خاك كشور

18- بررسی نیازهای آموزشی، اطلاعاتی و فیزیكی بهره برداران خرده پا در استان اصفهان (مطالعه موردی شهرستان گلپایگان /همایش نظام بهره برداری خرد و دهقانی

19- توانایی های گردشگری روستایی استان زنجان ونقش آن در توسعه اقتصادی روستاها (افزایش درآمد روستائیان /همایش قابلیتها، موانع و راهكارهایتوسعه گردشگری استان زنجان

20- نقش آموزش در افزایش بهره وری نیروی انسانی در بخش كشاورزی /همایش آموزش كشاورزی

21- مدیریت منابع  دومین كنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاك

22-نظام آموزش فنی و حرفه ای ، اشتغال و بازار كار در بخش كشاورزی دومین /همایش ملی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی

23- بررسی عوامل مؤثر در مشاركت شالیكاران در مدرسه مزرعه ای كشاورزان پیرامون مبارزه بیلوژیك با كرم ساقه خوار برنج در استان مازندران شانزدهمین كنگره گیاهپزشكی ایران

24- اسكو - چیذری - عبداللهی - مهاجر - نجفی نوایی - شكری مرزنگو  ارزیابی مقایسه ای واكنش شالیكاران به اجرای مدرسه مزرعه ای كشاورزان در استان مازندران سومین /همایش ملی توسعه ی كاربرد مواد بیولوژیك واستفاده ی بهینه از كود و سم در كشاورزی

25- علیپور، چیذری، حسینی و غفاری توران  بررسی مكانیزمهای ارتباطی موجود در نظام دانش و اطلاعات كشاورزی ایران /همایش ملی راهبردهای نوین ارتباط تحقیق و ترویج كشاورز مدار

26-فعلی، پزشکی راد، چیذری و یعقوبی  خدمات مشاوره ای در ترویج کشاورزی با نگاهی به پروژه ناظرین گندم نخستین /همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی

27-رسولی آذر و چیذری  آموزش الکترونیکی رهیافت نوین آموزشی نخستین /همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی

28-ارتیاعی، چیذری و عزیزی  کاربرد فناوری نانو در علوم کشاورزی و صنایع غذایی نخستین /همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی

29- توسلی، پزشکی راد و چیذری  امنیت غذایی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در دوره قبل و پس از برداشت/ نخستین /همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی

30- یعقوبی، چیذری و فعلی  بررسی سازه های اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر مدیریت ریسک در کشاورزان گندم کار /نخستین /همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی

31-خلیفه سلطانیان، توسلی و چیذری  بیابانزایی و نقش ترویج در مقابله با آن نخستین /همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی

32- رسولی آذر و چیذری  ترویج مجازی رهیافتی نوین در هزاره سوم نخستین /همایش ملی دستاوردهای نوین در کشاورزی

33- بقایی، حیدریان، چیذری و محسنی  گردشگری روستایی و توسعه اقتصادی روستاها (با تأكید بر استان همدان) /همایش بررسی قابلیت ها، موانع و راهكارهای توسعه گردشگری استان همدان

34-یعقوبی، چیذری و فعلی  ارزیابی میزان کاربرد مدیریت بازاریابی توسط کشاورزان برنج کار شهرستان جویبار /همایش منطقه ای کشاورزی در شمال کشور

35- فعلی، پزشکی راد، چیذری و یعقوبی  تأثیر ناظرین طرح گندم بر دانش کشاورزان تحت پوشش درباره تکنولوژی های حفاظت خاک دومین /همایش ملی توسعه روستایی ایران

36- چیذری، بدرقه، و میلادی  نقش فن آوری ارتباطات و اطلاعات در توانمندسازی و اشتغالزایی زنان روستایی و توسعه روستایی /همایش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی و كشاورزی

37- چیذری و  بكارگیری فناوری های مدرن اطلاعاتی و ارتباطاتی یرای بهبود خدمات ترویجی /همایش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی و كشاورزی

38- رسولی آذر، چیذری، فعلی و یعقوبی  جایگاه فناوری اطلاعات در برنامه های ترویج و آموزش كشاورزی /همایش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی و كشاورزی

39-نقش توسعه پایدار در حفاظت از محیط زیست دومین /همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

40- مشاوره های ناظرین گندم در راستای کشاورزی پایدار با تأکید بر حفاظت خاک دومین /همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

41-جاذبه های گردشگری روستایی استان كهكیلویه و بویراحمد و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی استان نخستین /همایش منطقه ای توسعه پایدار كشاورزی استان كهكیلویه و بویراحمد

42-بررسی میزان رضایتمندی باغداران انار استان قم از دوره های آموزشی ترویجی برگزار شده جشنواره ملی انار ارسنجان

43- بیمه محصولات کشاورزی: راهکاری مناسب در مدیریت ریسک ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

44-بررسی وضعیت و تنگناهای بازاریابی محصولات کشاورزی ایران ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

45- بررسی دیدگاه روستاییان حوزه آبخیز زرچشمه هونجان در خصوص نقش بانک کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی از طریق عرضه اعتبارات خرد ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

46- تخصص های مورد نیاز فارغ التحصبلان هنرستان های کشاورزی برای اشتغال در بازار کار (دیدگاه و نظرات کارفرمایان شرکت های کشت و صنعت اولین /همایش شناسایی توانمندی ها، موانع و راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

47- نقش سیاست های دولت در عدم اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی در ارتباط با نیازهای بازار کار اولین /همایش شناسایی توانمندی ها، موانع و راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

48- نارسایی ها و مشكلات نظام آموزش متوسطه كشاورزی در ارتباط با نیازهای بازاركار /همایش علمی آموزش كشاورزی كشور

49- آبزی پروری پایدار و نیازهای آموزشی كارشناسان شیلات /همایش علمی آموزش كشاورزی كشور

50- آموزش دوسویه: سرآغاز توسعه كشاورزی پایدار /همایش علمی آموزش كشاورزی كشور

51- آخوندی - چیذری - نوروزی  Investigating effective factors regarding the knowledge ofpistachio farmers of kerman provincein controlling  IV International symposium on pistachio and almonds ایران

52- چیذری- شاهرودی - فیروزجانی ١٣٨۵ Factors influencing yield and quality of saffron production: comparing the members and non-members of RPCs 2International symposium on saffron biology and technology ایران

53- رسولی آذر - جیذری ١٣٨٧ بررسی جایگاه تعاونی های كشاورزی در اشتغال مولد و كارآفرین /همایش ملی تعاون و كارآفرینی ایران

54- فعلی - احمدی - چیذری - یعقوبی - توسلی ١٣٨٧ تاثیر كارشناسان ناظر طرح گندم بر دانش مكانیزاسیون كشاورزان تحت پوشش شهرستان دهگلان، كردستان پنجمین كنگره ملی مهندسی ماشینهای كشاورزی و مكانیزاسیون

55- جنت - چیذری ١٣٨٧ نقش آموزش در بهبود كیفیت شیر (مطالعه موردی شهرستان گلپایگان) سومین كنگره علوم دامی كشور

56- عابدی، چیذری، بدرقه ١٣٨٦ كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ترویج و آموزش كشاورزی /همایش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی و كشاورزی

57- جنت، چیذری و عباسی ١٣٨٦ بررسی دانش زنان در مقایسه با مردان پیرامون بهبود کیفیت میکروبی شیر و نقش آنها در کاهش ضایعات تولیدات دامی و کشاورزی اولین /همایش علمی نقش زنان روستایی در کاهش ضایعات فرآورده های کشاورزی

58-حاجی زاده و چیذری ١٣٨٦ زنان روستایی، صنایع و کاهش ضایعات کشاورزی اولین /همایش علمی نقش زنان روستایی در کاهش ضایعات فرآورده های کشاورزی

59- یعقوبی ، چیذری، فعلی و پزشكی راد ١٣٨٦ نقش آموزش و ترویج كشاورزی در صادرات گیاهان دارویی كنگره علمی منطقه ای توانمندی های كشاورزی و صنایع مرتبط در منطقه شمالغرب كشور

60- بقایی، چیذری، محسنی و شاهرودی ١٣٨٦ گیاهان دارویی در ایران (اهمیت و چالش ها كنگره علمی منطقه ای توانمندی های كشاورزی و صنایع مرتبط در منطقه شمالغرب كشور

61- بقایی، چیذری، سلیمانی، یعقوبی و فعلی ١٣٨٦ نقش بانك كشاورزی در توسعه بخش كشاورزی با تأكید بر عرضه اعتبارات خرد با نگاهی ویژه به مرودشت /همایش منطقه ای رشد و توسعه شهرستان مرودشت

62- بقایی، شاهسوندی اصل، چیذری، محسنی ١٣٨٦ مهاجرت های روستایی، آثار و پیامدهای آن در شهرستان مرودشت /همایش منطقه ای رشد و توسعه شهرستان مرودشت

63- بقایی، چیذری، فعلی، میرزایی و نوروزی ١٣٨٦ بیمه محصولات كشاورزی راهكاری در جهت توسعه كشاورزی و اقتصادی مرودشت /همایش منطقه ای رشد و توسعه شهرستان مرودشت

64- بقایی، فعلی، چیذری و یعقوبی ١٣٨٧ فرسایش خاك و روش‌های حفاظت از آن /همایش منطقه ای رشد و توسعه شهرستان مرودشت

65- یعقوبی،چیذری ١٣٨٧ نقش بیمه محصولات كشاورزی در تعدیل ریسك تولیدات كشاورزی /همایش منطقه ای رشد و توسعه شهرستان مرودشت

66- عثمانپور - فرج الله حسینی - چیذری - فعلی ١٣٨٧ بررسی مسائل و مشكلات اعضای شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای حفاظت از منابع طبیعی آنها /همایش منطقه ای رشد و توسعه شهرستان مرودشت

67- فعلی - پزشكی راد - چیذری - یعقوبی ١٣٨٧ ارزیابی نیازهای آموزشی ناظرین گندم استان تهران با استفاده از مدل بوریچ /همایش منطقه ای رشد و توسعه شهرستان مرودشت

68- بقایی - چیذری - فعلی ١٣٨٧ جایگاه مشاركت های مردمی در طرحهای آبخیزداری /همایش منطقه ای رشد و توسعه شهرستان مرودشت

69- یعقوبی - فعلی - چیذری  مدیریت تغذیه خاك: ضرورتی در كشاورزی پایدار /همایش منطقه ای رشد و توسعه شهرستان مرودشت

70- رسولی آذر - فعلی - چیذری - یعقوبی  بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات كشاورزی در گندم كاران دیم شهرستان تفرش /همایش منطقه ای رشد و توسعه شهرستان مرودشت

71- شاهرودی، چیذری و زارع  تأثیر عوامل متمایزكننده بر رفتار كشاورزان چغندركار در زمینه شیوه های مدیریت پایدار خاك زراعی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) /بیست و نهمین سمینار سالانه كارخانه های قند و شكر ایران

72- اسكو، چیذری و عبدالهی  بررسی اثربخشی رهیافت مشاركتی مدرسه در مزرعه كشاورزان پیرامون مدیریت تلفیقی آفات در استان مازندران /همایش ملی راهبردهای نوین ارتباط تحقیق و ترویج كشاورز مدار

مقالات ارائه شده در كنفرانس های بین المللی

 1-  عمانی و چیذری ١٣٨٦، The Effect of Extension Education and Communication Channels on Technical Knowledge of Wheat...، 4th World Environmental Education Congress، آفریقای جنوبی  

2-  اللهیاری و چیذری ١٣٨٦، Analysis of extension-education methods of environmentally sound agriculture in Iran، 4th World Environmental Education Congress، آفریقای جنوبی  

3-  نوریوندی، عمانی و چیذری ١٣٨٦، Analysis Perception of Farmers in Ahwaz Township of Iran Regarding Sustainable Agriculture، 4th World Environmental Education Congress، آفریقای جنوبی  

4-  عمانی - چیذری ١٣٨٦، The perception of rural youthe regarding teamwork in youth club، 22 Annualconference proceeding، آمریكا  

5-  موحدی - چیذری ١٣٨٦، Study on attitudeand perceptions of agricultural undergraduatestudents of bu alisina university toward agriscience، 22 Annualconference proceeding، آمریكا  

6-  عمانی - چیذری ١٣٨٦، Use of information technology by extension agents in Khuzestan province ofiran، 22 Annualconference proceeding، آمریكا  

7-  كفایی لطفی - چیذری ١٣٨٦، An investigation on the perception of the apple orchardists about the role ofextension education activities in prevention ofpostharvestlosses in...، 22 Annualconference proceeding، آمریكا  

8-  كفایی لطفی - چیذری ١٣٨٦، An investigation on the perception of the agricultural extension and education stafe about team effectiveness in Tehran city، iran، 22 Annualconference proceeding، آمریكا  

9-  خزرلو - چیذری ١٣٨٦، An investigation ofeffectivefactors involved insocio-cultural roles of rural women farmers: a casestudyinthewestern-azarbaijan province، iran، 22 Annualconference proceeding، آمریكا  

10-  همتی - چیذری ١٣٨٦، An assessment of the career success of secondary agricultural education graduates ateast Azerbaijan province ، iran، 22 Annualconference proceeding، آمریكا  

11-  نوروزی -چیذری ١٣٨٦، Effective factors involvedin adoption of sprinkler irrigation: a case study in wheat farmers in nahavand township، iran، 22 Annualconference proceeding، آمریكا  

12-  چیذری - عمانی ١٣٨۵، Perception of agricultural extension agents of iran regarding the appropriateness of e-learning based information technology to improve the crop productivity، International conference on e-learning، آمریكا

راهنمایی پروژه

1- احمدآخوندی/ بررسی عوامل مؤثر بر دانش پسته كاران استان یزد در پیشگیری ازآفلاتوكسین و نگرش آنها به كشاورزی پایدار ، تحت راهنمایی

2- هادی پرتو اعظم / ارزیابی رهیافت ترویجی - مشاركتی FFSA در استان سمنان ، تحت مشاوره

3- فاطمه همتی/ بررسی اثربخشی آموزشهای متوسطه كشاورزی بر اشتغال در بخش كشاورزی،‌ مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی ، تحت مشاوره

4- حسین سلیمی/ تاثیر آموزشهای رسمی كشاورزی در اشتغال و كارایی فارغ التحصیلان شاغل در تعاونی های كشاورزی شهرستان كرج ، تحت راهنمایی

5- ابوالحسن یعقوبی ، تحلیل پذیرش روش های زراعی پیرامون مدیریت مزرعه در بین گندم کاران شهرستان تفرش ، تحت راهنمایی

6- فرشته خلیفه سلطانیان/ مطالعه مقایسه ای بین عوامل بازدارنده و موثر بر پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار توسط کشاورزان شهرستان اصفهان ، تحت راهنمایی

7- ندا علیمرادی / بررسی فرصت های آموزشی در برنامه های آموزش از راه دور بر پایه وب در میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشكده كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ، تحت راهنمایی

8- فاطمه حاجی زاده/بررسی عوامل مؤثر در بكارگیری و توسعه كشت تلفیقی ماهی و برنج در شالیزارهای استان گیلان از دیدگاه كشاورزان ، تحت راهنمایی

9- زهرا حاجی هاشمی / بررسی و تحلیل عوامل بكارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در ترویج كشاورزی؛ از دیدگاه كنشگران ترویج استان اصفهان ، تحت مشاوره

10- لیلا دلاوری/ بررسی عوامل مؤثر بر توسعه كشت كلزا از دیدگاه كلزاكاران استان قم ، تحت مشاوره

11- مسیب بقایی / روش های جلب مشاركت های روستائیان درطرح های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبریز زرچشمه هونجان ، تحت راهنمایی

12- سعید فعلی / اثربخشی مشاوره های مهندسین ناظرین گندم به گندمكاران (مطالعه موردی: استان تهران) ، تحت مشاوره

13- سمیه جنت / بررسی نقش ترویج در افزایش دانش دامداران شهرستان گلپایگان پیرامون بهبود كیفیت شیمیایی و كاهش بار میكروبی شیر ، تحت راهنمایی

14- علی اصغر شاهرودی / تحلیل عوامل تاثیرگذار بر دانش،‌ نگرش ومهارت كشاورزان چغندركار پیرامون میریت خاك زراعی (پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهشی در استان خراسان رضوی) ، تحت راهنمایی

15- فاطمه ارتیاعی / عوامل مؤثر پیرامون مشاركت جوانان روستایی شهرستان كرمانشاه در توسعه كشاورزی و برنامه های ترویجی ، تحت راهنمایی

16- بهاره توسلی / اثربخشی دوره های آموزشی كارشناسان كشاورزی بانك های كشاورزی ایران ، تحت مشاوره

17- فروغ السادات طباطبایی / تعیین عوامل مؤثر در پذیرش مدیریت ریسك در دامداری های صنعتی در استان تهران ، تحت مشاوره

18- عیوض عبدالهی / تحلیل نقش تشكل های مردمی و محلی درفعالیت های آموزشی- ترویجی وتسهیلگری، مطالعه موردی استان آذربایجان غربی ، تحت راهنمایی

19- حمیده زارعی/ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشكده های كشاورزی ایران ، تحت مشاوره

20- زهرا گلشیری / اثربخشی دوره های آموزشی- ترویجی انار از دیدگاه فراگیران ، تحت مشاوره

21- مریم محمودی / موانع بازدارنده از كاربرد فناوری اطلاعات توسط اعضاء هیات علمی و تعیین میزان نگرانی آنها هنگام استفاده ازاین فناوری ها ، تحت مشاوره

22- شادی كفایی / بررسی نگرش باغداران سیب نسبت به نقش فعالیتهای آموزشی و ترویجی درجلوگیری از ایجاد ضایعات پس از برداشت محصول سیب در شهرستان نهاوند ، تحت راهنمایی

23- مهدی علیاری /بررسی عوامل مؤثر بر تولید گندم دیم ازدید كشاورزان شهرستان كلاله ، تحت مشاوره

24- امید نوروزی /بررسی عوامل مؤثر بر دانش ، نگرش و مهارت گندم كاران شهرستان نهاوند پیرامون مدیریت آب زراعی ، تحت راهنمایی

25- دانیال صباغی / سازه های ترویجی مؤثر بر دانش باغداران مركبات استان فارس ، تحت راهنمایی

26- سلیمان رسولی ذر / بررسی میزان بكارگیری و قابلیت های فناوری اطلاعات در نظام كشاورزی ایران ، تحت مشاوره

27- لیلا كارپیشه / اثربخشی دوره های آموزشیفنی و حرفه ای غیر رسمی در مراكز آموزش كشاورزی استان فارس ازدیدگاه فراگیران ، تحت مشاوره

28- مینا موسوی / تعیین نیازهای آموزشی و اطلاعاتی سیب زمینی كاران در زمینه بازاریابی در شهرستان عجب شیر ، تحت راهنمایی

29- فاطمه پناهی / بررسی تنگناها و نیازهای آموزشی - ترویجی سیب كاران شهرستان اقلید استان فارس ، تحت راهنمایی

30- شقایق خیری / نقش ترویج در بهسازی و توسعه كشت زیتون با توجه به نیازهای آموزشی زیتون كاران شهرستان رودبار ، تحت راهنمایی

31- مهدی چرمچیان لنگرودی / بررسی نارسائی ها ونیازهای آموزشی نوغانداران استان گیلان ، تحت مشاوره

32- لادن بینا / بررسی نقش مشاركت زنان روستایی در مقابله با بیابانزایی و عوامل مؤثر بر مشاركت آنان در بیابانزدایی در حوزه آبخیز حبله رود ، تحت راهنمایی

33- غلامرضا دین پناه / تاثیر مزارع نمایشی ومزارع تحقیقی بر دانش فنی گندمكاران و پذیرش تكنولوژی،‌مطالعه موردی : شهرستان اصفهان ، تحت راهنمایی

34- محمد عبدالملكی / ارزیابی اثربخشی دوره های آ«وزشی- ترویجی مرتعداران در حفاظت از مراتع مطالعه موردی: شهرستان تویسركان ، تحت راهنمایی

35- محمد عابدی /بررسی عوامل موثر بر حفاظت جنگل های منطقه ساری ، مطالعه موردی استان مازندران ، تحت مشاوره

36- رویا كرمی /طراحی مدلی برای بكارگیری تكنولوژی مناسب در دوره آموزشی - ترویجی تولید مرغ بومی توسط زنان روستایی استان كرمانشاه ، تحت راهنمایی

37- جلیل فرزند وحی / بررسی عوامل تاثیرگذار در بكارگیری و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در استان كرمانشاه ، تحت مشاوره

38- محمدهادی / بررسی نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تكمیلی رشته ترویج و آموزش كشاورزی نسبت به آموزش از راه دور از طریق اینترنت: طراحی وب سایت ، تحت راهنمایی

39- حمیدرضا محتشم / ارزیابی درونی گروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ، تحت مشاوره

40- ندا تیرائی / بررسی نقش عوامل موثر شخصیتی در پذیرش بیمه محصولات كشاورزی توسط بهره برداران استان خوزستان، تحت راهنمایی

41- صفا فرخی / بررسی نگرش كارشناسان و كشاورزان استان ایلام به خصوصی سازی ترویج كشاورزی ، تحت مشاوره

42- جعفر یعقوبی / عوامل موثر بر پذیرش و كاربرد اینترنت در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضا، هیات علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تكمیلی رشته ترویجو آموزش كشاورزی ، تحت راهنمایی

43- احمدرضا عمانی / تعیین ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و زراعی گندمكاران استان خوزستان پیرامون پذیرش روشهای كشاورزی پایدار كم نهاده ، تحت راهنمایی

44- سلیمان بهمنی قائدی / بررسی نیازهای آموزشی عشایر نیمه كوچنده استان چهارمحال و بختیاری در زمینه تولید دام ، تحت راهنمایی

45- فرزاد لشگر آرا /نگرش كشاورزان گندمكار نمونه و غیرنمونه استان لرستان پیرامون كشاورزی ، تحت راهنمایی

46- احمد یعقوبی فرانی / بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش بیمه دام روستایی در استان اصفهان از دیدگاه دامداران و كارشناسان بیمه ، تحت راهنمایی

47- سیدحسین هاشمی / واكاری فعالیت های آموزشی و ترویجی كشت كلزا از دیدگاه كارشناسان و كلزاكاران استان مركزی ، تحت راهنمایی

48- سعید كریمی / بررسی عوامل موثر بر پذیرش تكنولوژی های حفاظت خاك توسط كشاورزان در استان مركزی ، تحت مشاوره

49- باقر آرایش / بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش نوآوری تكنولوژی های آبیاری بارانی در بین كشاورزان استان ایلام ، تحت مشاوره

50- رضا موحدی/ بررسی اثربخشی طرح های تحقیقی - ترویجی از دیدگاه مروجین و محققین استان های لرستان و كرمانشاه ، تحت مشاوره

ترجمه متون علمی  
عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع

مقطع کارشناسی ارشد:

1-  روش تحقیق

2-  مدیریت در ترویج و آموزش كشاورزی

3-  ارزشیابی برنامه و فعالیت های آموزشی و ترویجی  

4-  اصول و بكارگیری رایانه در ترویج و آموزش كشاورزی

5-  ترویج کشاورزی

6-  آموزشهای مستمر

7-  مفاهیم و متون خارجی تخصصی

8-  آموزش بزرگسالان

9-  اصول ترویج كارشناسی ارشد

رشته /دانشگاه های محل تدریس  
سوابق، برجستگی ها و افتخارات  
کارها و پروژه های تحقیقاتی  


١٠:٣٩ - شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ١١١    /    تعداد نمایش : ٢٩٣٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • دست زدن به بودجه مصوب روستاها ، ظلم به روستائیان است ()
 • کارگاه قالی بافی روستایی در شهرستان قرچک افتتاح شد ()
 • ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال روستایی در استان تهران ()
 • اجرای طرح سامانه آبیاری نوین در 417 هکتار از اراضی کشاورزی فیروزکوه ()
 • اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای محمدآباد قرچک تعیین شد ()
 • فعال ساختن روستاهای هدف گردشگری در شهرستان پیشوا ()
 • انتصاب دهیار روستای قلعه نوچمن ()
 • بازسازی شبکه آبرسانی روستای انزها فیروزکوه ()
 • مهلت 10روزه هیأت حل اختلاف برای تعیین تکلیف شورای روستای محمدآباد قرچک ()
 • شستشوی مخازن آب آشامیدنی روستاهای ورامین ()
 • روستاییان را به بهره مندی از تسهیلات مقاوم سازی منازل تشویق کنیم ()
 • کشت مکانیزه کنجد در خوزستان کلید خورد ()
 • ارتقای ورزش روستایی نیاز به رسیدگی بیشتر مسئولان دارد ()
 • ویزیت دندانپزشکی رایگان در روستای لحک اسلامشهر ()
 • سبزی و صیفی در استان تهران با آب آلوده آبیاری نمی‌شود/ ۵۰ درصد از آب تهران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود ()
 • طرحی برای جلوگیری از فرونشست زمین های کشاورزی پیشوا ()
 • برگزاری المپیاد ورزش روستایی و عشایری دراستان تهران ()