صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > فرهیختگان روستایی > استان تهران 
جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨


  چاپ        ارسال به دوست

سید محمود حسینی

نام و نام خانوادگی سید محمود حسینی
مرتبه علمی استادیار
تلفن محل کار 0‎۲۶۱‎-‎۲۲۳۸۲۹۳
فکس محل کار 0‎۲۶۱‎-‎۲۸۱۸۷۰۹
پست الکترونیک hoseinim@ut.ac.ir
وب سایت شخصی یا دانشگاهی http://dbfm.ut.ac.ir/faculty/cv/fullcv?professorId=15048
نوع مدرک تحصیلی اول ليسانس
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی دوم فوق لیسانس
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی سوم دکتری
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
نوع مدرک تحصیلی چهارم  
عنوان رشته  
تاریخ اخذ مدرک  
دانشگاه محل اخذ  
کشور محل اخذ  
عنوان پایان نامه  
زمینه های مورد علاقه تحقیق  
مراتب علمی و استادی استادیار دانشگاه تهران-‎‏دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
سوابق اجرایی  
سوابق حرفه ای دیگر  
عضویت در انجمن ها و گروه ها  
مقالات

1- سیدمحمود حسینی‏‎، دكتر ابوالقاسم شریف زاده ‏‎، دكتر سعید غلامرضایی‏‎، مرتضی اكبری‏‎/تبیین مولفه های مدیریت بحران خشكسالی در مناطق روستایی و عشایری جنوب شرق كشور/مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران (مجله علوم كشاورزی سابق‏‎،۲‏‎-‎‏۴۲‏‎،۲‏‎،۱۹۷‏‎-‎‏۱۸۵‏‎،۱۳۹۰ 

2- سیدمحمود حسینی‏‎، محمد چیذری‏‎، مرضیه بردبار‏‎/بررسی زیربناهای امكان كاربرد كشاورزی دقیق از دیدگاه كارشناسان جهاد كشاورزی استان فارس/علوم ترویج و آموزش كشاورزی ‏‎-‎‏ انجمن ترویج و آموزش كشاورزی‏‎،۶‏‎،۲‏‎،۴۶‏‎-‎‏۳۵‏‎،۱۳۸۹ 

3- ستاره امیرخانی‏‎، محمد چیذری‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/عوامل آموزشی ترویجی موثر بر انتقال و افزایش دانش فنی گندم كاران شهرستان ورامین در زمینه مدیریت آب كشاورزی/فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش كشاورزی‏‎،۲‏‎،۱۵‏‎،۶۸‏‎-‎‏۵۷‏‎،۱۳۸۹ 

4- مهنوش شریفی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، هوشنگ ایروانی‏‎، دكتر ابوالقاسم شریف زاده ‏‎/بررسی عوامل موثر بر صلاحیت تسهیلگری كارشناسان ترویج كشاورزی/مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،۲‏‎-‎‏۴۱‏‎،۲‏‎،۲۵۵‏‎-‎‏۲۴۳‏‎،۱۳۸۹ 

5- حسین یاد اور‏‎، یوسف حجازی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، ایرج صالح‏‎/تعین عوامل موثر بر ترویج بازار یابی گل و گیاهان زینتی/ تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،۲‏‎،۴۱‏‎،۲۹‏‎،۱۳۸۹ 

6- سیدمحمود حسینی‏‎، مرضیه بردبار‏‎/بررسی مناسب بودن استفاده از فناوری كشاورزی دقیق در استان فارس از دیدگاه كارشناسان كشاورزی/مجله پژوهشهای ترویج و آموزش كشاورزی‏‎،۳‏‎،۲‏‎،۱۰‏‎-‎‏۲‏‎،۱۳۸۹ 

7- سعید غلامرضایی‏‎، علی اسدی‏‎، حمید موحد محمدی ‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/سازوكارهای تقویت كاركرد خدمات برون رسانی آموزش عالی كشاورزی ایران در عرصه ترویج كشاورزی/علوم ترویج و آموزش كشاورزی‏‎،۵‏‎،۲‏‎،۴۵‏‎-‎‏۵۷‏‎،۱۳۸۸ 

8- فتح اله صادقی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، احمد رضوانفر‏‎، ابولقاسم شریف زاده‏‎، پگاه مرید سادات‏‎/واكاوی سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هییت علمی دانشكده های كشاورزی/مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،۲‏‎-‎‏۴۰‏‎،۴‏‎،۶۹‏‎-‎‏۷۸‏‎،۱۳۸۸ 

9- حسین یاد اور‏‎، یوسف حجازی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، ایرج صالح‏‎/تعین مولفه های ترویج بازاریابی گل وگیاهان زینتی/تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران‏‎،۲‏‎/‎‏۴۱‏‎،۴‏‎،۵۰‏‎،۱۳۸۸ 

10- محمود صارمی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، علی محقر‏‎، علی حیدری‏‎/مدل سازی كیفی مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فناوری های یشرفته/مدیریت صنعتی (دانش مدیریت سابق) ‏‎-‎‏ دانشكده مدیریت دانشگاه تهران‏‎،۱‏‎،۳‏‎،۵۳‏‎-‎‏۶۸‏‎،۱۳۸۸ 

11- روح اله رضایی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، حسین شعبانعلی فمی‏‎، علیمراد سرافرازی‏‎/بررسی عوامل تاثیر گذار بر نگرش محققان كشاورزی نسبت به فناوری نانو /مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران ‏‎،۲‏‎-‎‏۴۰‏‎،۳‏‎،۷۰‏‎-‎‏۶۱‏‎،۱۳۸۸ 

12- كریم نادری مهدیی ‏‎، خلیل كلانتری‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، علی اسدی‏‎/تحلیل محتوای میزان مطابقت سیاستهای برنامههای توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار/روستا و توسعه ‏‎،۱۲‏‎،۳‏‎،۱‏‎-‎‏۲۵ ‏‎،۱۳۸۸ 

13- فروزان شاهرخی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/بررسی مقایسه ای نظرات كارشناسان ترویج و اعضا شورا در خصوص توانایی بالقوه مشاركت شوراهای اسلامی در فعالیتهای ترویج كشاورزی/پژوهشهای ترویج و آموزش كشاورزی‏‎،۲‏‎،۳‏‎،۱۵‏‎-‎‏۳۲‏‎،۱۳۸۸ 

14- علی اسدی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، غلامحسین عبدالله زاده ‏‎، اردوان قره قانی‏‎/تحلیل عوامل بازدارنده توسعه كشتهای گلخانهای مطالعه موردی استان اصفهان/مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،۴۰‏‎،۱‏‎،۱۰۵‏‎-‎‏۹۵‏‎،۱۳۸۸ 

15- حسین شعبانعلی فمی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، داود محمدی‏‎، مجتبی رجب بیگی‏‎، محمد تقی عیسایی‏‎/عوامل بازدارنده و مشوق كاربرد یادگیری الكترونیكی در آموزشهای علمی كاربردی كشاورزی در ایران/فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش كشاورزی‏‎،۳‏‎،۸‏‎،۲۷‏‎-‎‏۱۸‏‎،۱۳۸۸ 

16- محمدامین شریفی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/عوامل موثر بر پذیرش بیمه اجتماعی در میان كشاورزان: مطالعه موردی شهرستانهای قروه و دهگلان استان كردستان/روستا و توسعه‏‎،۱۲‏‎،۲‏‎،۳۷‏‎-‎‏۶۷‏‎،۱۳۸۸ 

17- سیدحمید موحدمحمدی‏‎، سعید غلامرضایی‏‎، علی اسدی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/ساز و كارهای تقویت كاركرد خدمات برون رسانی آموزش عالی كشاورزی ایران در عرصه ترویج كشاورزی/علوم ترویج و آموزش كشاورزی ‏‎-‎‏ انجمن ترویج و آموزش كشاورزی‏‎،۵‏‎،۲‏‎،۴۵‏‎،۱۳۸۸ 

18- مهنوش شریفی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، هوشنگ ایروانی‏‎، ابوالقاسم شریف زاده‏‎/شناسایی و تحلیل صلاحیت های تسهیلگری كار گزاران ترویج كشاورزی كشور./مجله علوم كشاورزی ایران‏‎،۴۰‏‎،۲‏‎،۱۰‏‎-‎‏۱‏‎،۱۳۸۸ 

19- روح اله رضایی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، حسین شعبانعلی فمی‏‎، لیلا صفا‏‎/ شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری نانو در بخش كشاورزی ایران از دیدگاه محققان/فصلنامه علمی‏‎-‎‏پژوهشی سیاست علم و فناوری‏‎،۲‏‎،۱‏‎،۲۶‏‎-‎‏۱۷‏‎،۱۳۸۸ 

20- بهمن خسروی پور‏‎، هوشنگ ایروانی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، سیدحمید موحدمحمدی‏‎/تحلیل عوامل موثر بر تقویت كارآفرینی در دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان مراكز آموزش عالی علمی كاربردی كشاورزی/مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،۴۰‏‎-‎‏۲‏‎،۴‏‎،۳۵‏‎،۱۳۸۸ 

21- كوروش روستا‏‎، سید جمال فرج اله حسینی‏‎، محمد چیذری‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/بررسی سازوكارهای ترویجی موثر بر مدیریت ریسك تولید گندم در استان خراسان رضوی/مجله علوم كشاورزی و منابع طبیعی ایران‏‎،۱۵‏‎،۶‏‎،۲۱‏‎-‎‏۹‏‎،۱۳۸۷ 

22- داود محمدی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، حسین شعبانعلی فمی‏‎، مجتبی رجب بیگی‏‎، محمد تقی عیسایی‏‎/تحلیل نگرش آموزشگران نسبت به یادگیری الكترونیكی در آموزشهای علمی‏‎-‎‏كاربردی كشاورزی در ایران/مجله علوم كشاورزی ایران‏‎،۳۹‏‎،۱‏‎،۹۹‏‎-‎‏۱۰۹‏‎،۱۳۸۷ 

23- فاطمه شفیعی‏‎، احمد رضوانفر‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، فریدون سرمدیان‏‎/بررسی تاثیر برخی عوامل اقتصادی و اجتماعی بر روی دانش حفاظت خاك كشاورزان حوزه آبخیز كرخه و دز/پژوهش و سازندگی‏‎،۲۱‏‎،۴‏‎،۶۳‏‎-‎‏۷۲‏‎،۱۳۸۷ 

24- جواد محمودی كرمجوان‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، سید مهدی میردامادی‏‎، فریدون كاوه‏‎/طراحی الگوی مشاركتی مدیریت بهره برداری و نگهداری شبكه آبیاری و توزیع آب سد علویان/مجله علوم كشاورزی‏‎،۲‏‎،۸‏‎،۸۹‏‎-‎‏۱۰۳‏‎،۱۳۸۷ 

25- فرهاد لشگراارا‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/بررسی راهكارهای مناسب خدمات رسانی ترویج خصوصی از دیدگاه كارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد كشاورزی/علوم ترویج و آموزش كشاورزی‏‎،۴‏‎،۱‏‎،۸۹‏‎-‎‏۹۸‏‎،۱۳۸۷ 

26- همایون مرادی نژاد‏‎، هوشنگ ایروانی‏‎، حسین شعبانعلی فمی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/تحلیل عوامل محیطی موثر بر موفقیت كارآفرینان واحد های تولیدی گلخانه ای در ایران/علوم كشاورزی ایران‏‎،۳۹‏‎،۱‏‎،۱۹‏‎-‎‏۲۵‏‎،۱۳۸۷ 

27- فاطمه شفیعی‏‎، احمد رضوانفر‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، فریدون سرمدیان‏‎/عوامل ارتباطی تاثیرگذار بر نگرش كشاورزان نسبت به بكارگیری عملیات حفاظت خاك مطالعه موردی حوزه آبخیز كرخه و دز/مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ایران‏‎،۱۵‏‎،۶‏‎،۲۲‏‎-‎‏۳۳‏‎،۱۳۸۷ 

28- ابوالقاسم شریف زاده‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، خلیل كلانتری‏‎، علی اسدی‏‎، مهنوش شریفی‏‎/تدوین الگوی نمایای پارادایم جدید برای نظام تحقیقات كشاورزی كشور/علوم ترویج و آموزش كشاورزی‏‎،۳‏‎،۲‏‎،۶۹‏‎-‎‏ ۸۴‏‎،۱۳۸۶ 

29- همایون مرادنژادی‏‎، هوشنگ ایروانی‏‎، حسین شعبانعلی فمی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، محسن كافی‏‎/تحلیل سازه های موثر بر توسعه كارآفرینی در واحد های تولید گلخانه ای/مجله علوم كشاورزی ایران‏‎،۱۳۸۵ 

30- پرناز علیمرادیان‏‎، سید مهدی میردامادی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/موانع و مشكلات كاربرد اینترنت در فعالیت های علمی دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشكده كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ماهنامه جهاد‏‎،۶‏‎،۲۷۵‏‎،۸۱‏‎-‎‏۹۳‏‎،۱۳۸۵ 

31- بهارك عزیزی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/نقش آموزش و توسعه كارآفرینی در نظام آموزش عالی كشاورزی/ترویج كشاورزی و توسعه روستایی‏‎،۲۶‏‎،۲۷۴‏‎،۱۲۵‏‎-‎‏۱۴۰‏‎،۱۳۸۵ 

32- سیدمحمود حسینی‏‎، علیقلی حیدری‏‎، اسماعیل شهبازی‏‎/مقایسه ویژگیهای عاملین ترویج در وزارتخانه های كشاورزی و جهادسازندگی (سابق) به منظور تعیین و اولویتب ندی ویژگیهای مطلوب برای نظام ترویج وزارت جهاد كشاورزی/علوم ترویج و آموزش كشاورزی‏‎،۲‏‎،۲‏‎،۱۷‏‎-‎‏۳۰‏‎،۱۳۸۵ 

33- سیدمحمود حسینی‏‎، محمدرضا سلیمان پور‏‎/بررسی اثرات تقویت روحیه كارآفرینی در روند توسعه كشاورزی/ماهنامه علمی جهاد‏‎،۴‏‎،۲۷۳‏‎،۲۵۰‏‎-‎‏۲۶۵‏‎،۱۳۸۵ 

34- شهرام مقدس‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، سید مهدی میردامادی‏‎/واكاوی شبكه ارتباطی كنش گران نظام دانش و اطلباعات مرتع داری مطالعه موردی استان فارس/علوم كشاورزی‏‎،۲‏‎،۴‏‎،۴۲‏‎-‎‏۶۷‏‎،۱۳۸۴ 

35- سیدمحمود حسینی‏‎، اسماعیل شهبازی‏‎، علیقلی حیدری‏‎/جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه كشاورزی پایدار ایران /اقتصاد كشاورزی و توسعه‏‎،۱۳‏‎،سال ۱۳ شماره ۵۲‏‎،۱۷۹‏‎-‎‏۱۵۵‏‎،۱۳۸۴ 

36- سیدمحمود حسینی‏‎، پیمان فلسفی‏‎/طراحی نظام دوسویه دانش و اطلاعات كشاورزی به منظور نهادینه كردن مشاركت كشاورزان در تشكلهای تولیدی /اقتصاد كشاورزی و توسعه‏‎،۱۳‏‎،سال ۱۳ شماره ۵۲‏‎،۲۰۴‏‎-‎‏۱۸۱‏‎،۱۳۸۴ 

37- فرهاد لشگرارا‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/نقش رهیافتهای تلفیقی «مدارس مزرعه كشاورز» و «ترویج نوآوریهای كشاورز» (FFS‏‎-‎‏PFI) در اشاعة نوآوریها در بستر توسعه پایدار كشاورزی /روستا و توسعه‏‎،سال ۸ شماره ۳‏‎،۱۳۴‏‎-‎‏۱۰۵‏‎،۱۳۸۴ 

38- خلیل كلانتری‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، غلامحسین عبداله زاده‏‎/سازماندهی و یكپارچه سازی اراضی كشاورزی با استفاده از تجارب كشورهای اروپایی/روستا و توسعه‏‎،سال ۸ شماره ۳‏‎،۱۰۳‏‎-‎‏۶۷‏‎،۱۳۸۴ 

39- علی اسدی‏‎، ایرج ملك محمدی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، احمد جعفرنژاد‏‎/تحلیل عاملی سازه های اثربخشی نظام تولید انتقال و كاربرد فناوری كشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج /مجله علوم كشاورزی ایران ‏‎،۳۵ ش ۴‏‎،۹۳۳‏‎-‎‏۹۴۱‏‎،۱۳۸۳ 

40- فتح اله اقاسی زاده‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/تحلیل عوامل و الزامات نوین تجدید ساختار سازمانی ترویج كشاورزی ایران/پژوهش و سازندگی در زراعت و باعبانی‏‎،جلد ۱۷ شماره ۳‏‎،۹۳‏‎-‎‏۸۰‏‎،۱۳۸۳ 

41- داود حاجی میررحیمی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/بررسی و سنجش نیازهای آموزشی ‏‎-‎‏ حرفه ای آموزشگران مراكز و مؤسسات آموزش عالی كشاورزی ایران/مجله علوم و صنایع كشاورزی‏‎،۱۷ ‏‎،۲‏‎،۱۷۵‏‎-‎‏۱۶۱‏‎،۱۳۸۲ 

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

1- نعمت اله شیری‎,‎ داود محمدی‎,‎ Seyed Mahmoud Hosseini‎,‎"Entrepreneurial Intention of Agricultural Students: Effects of Role ModelSocial Support Social Norms and Perceived Desirability"‎,‎Archives of Applied Science Research‎,‎4‎,‎2‎,‎897‎-‎892‎,‎2012 

2- Hossein Shabanali fami‎,‎ داود محمدی‎,‎ Seyed Mahmoud Hosseini‎,‎"Investigating agricultural instructors attitudes toward E‎-‎learning in Iran"‎,‎Turkish Online Journal of Distance Education‎,‎12‎,‎1‎,‎174‎-‎183‎,‎2010 

3- مرضیه بردبار‎,‎ Seyed Mahmoud Hosseini‎,‎ محمد چیذری‎,‎"The Assessment of Applying Precision Agriculture as an Apprpriate Technology as Perceived by Agricultural Specialists in Fars Province of Iran"‎,‎American‎-‎Eurasian Journal of Agricultural Environment Science‎,‎6‎,‎6‎,‎692‎-‎696‎,‎2009 

کتاب ها  
سخنرانی ها

1- بهمن خسروی پور‏‎، هوشنگ ایروانی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، حمید موحد محمدی ‏‎/تحلیل عاملی مولفه های آموزشی موثر بر توانمدی كا آفرینانه دانشجوان مراكز آموزش عالی علمی كاربردی كشاورزی از دیدگاه آموزشگران/همایش ملی توسعه كار آفرینی در آموزش های علمی و كاربردی كشاورزی‏‎،ایران‏‎،۳۱‏‎-‎‏۱۲‏‎،۱۰‏‎،۱۳۸۷ 

2- داود محمدی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، حسین شعبانعلی فمی‏‎/تحلیل عاملی موانع كاربرد یادگیری الكترونیكی در اموزش های علمی‏‎-‎‏كاربردی كشاورزی/اولین همایش ملی فناوری های نوین در كشاورزی و منابع طبیعی‏‎،ایران‏‎،۱۵‏‎-‎‏۱۴‏‎،۱۲‏‎،۱۳۸۷ 

3- سیدمحمود حسینی‏‎، حسن بصیری‏‎/بررسی انگیزه های انتخاب رشته و وضعیت تحصیلی هنرجویان هنرستانهای كشاورزی استان تهران/همایش علمی آموزش كشاورزی كشور‏‎،ایران‏‎،۱۱‏‎-‎‏۱۰‏‎،۰۸‏‎،۱۳۸۵ 

4- فرزاد اسكندری‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/نقش آموزش عالی كشاورزی در توسعه كارآفرینی در بخش كشاورزی/همایش علمی آموزش كشاورزی كشور‏‎،ایران‏‎،۱۱‏‎-‎‏۱۰‏‎،۰۸‏‎،۱۳۸۵ 

5- سیدمحمود حسینی‏‎، بهمن خسروی پور‏‎/كارآفرینی: سیر تحول و دیدگاهها و نقش آموزش در كارآفرینی/همایش علمی آموزش كشاورزی كشور‏‎،ایران‏‎،۱۱‏‎-‎‏۱۰‏‎،۰۸‏‎،۱۳۸۵ 

6- سیدمحمود حسینی‏‎، جعفر یعقوبی‏‎، sh ch‏‎/بررسی موانع تحقق كارآفرینی در آموزش عالی كشاورزی و راهكارهای تقویت آن/همایش توسعه كشاورزی استان زنجان‏‎،ایران‏‎،۱۱‏‎-‎‏۱۰‏‎،۰۸‏‎،۱۳۸۵ 

7- پیمان فلسفی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/بررسی چگونگی تأثیر ترویج كشاورزی بر فرایند نهادینه شدن مشاركت كشاورزان در پنجاه سال اخیر مطالعه موردی پنج روستای حوزه آبریز رودخانه حاجی عرب دهستان سگزآباد شهرستان بوئین زهرا استان قزوین/اولین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی ایران‏‎،ایران‏‎،۲۴‏‎-‎‏۲۲‏‎،۰۶‏‎،۱۳۸۲ 

8- علیقلی حیدری‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، اسماعیل شهبازی‏‎/مقایسه تطبیقی اركان نطام ترویج در وزارتخانه های كشاورزی و جهادسازندگی سابق به منظور تبیین جهت گیری كلان مطلوب برای نظام ترویج وزارت جهاد كشاورزی /اولین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی ایران‏‎،ایران‏‎،۲۴‏‎-‎‏۲۲‏‎،۰۶‏‎،۱۳۸۲ 

9- سیدمحمود حسینی‏‎، فرزاد اسكندری‏‎/تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر مكانیزم های ارتباطی موجود میان تحقیق و ترویج از دیدگاه كارشناسان تحقیق و ترویج/اولین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی ایران‏‎،ایران‏‎،۲۴‏‎-‎‏۲۲‏‎،۰۶‏‎،۱۳۸۲ 

10- سیدمحمود حسینی‏‎، احمدرضا پیش بین‏‎، ولی اله شجری‏‎/بررسی نقش تعاونی های تولید دشت بیات شهرستان ساوه در افزایش دانش فنی و استفاده بهینه از نهاده های كشاورزی/اولین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی ایران‏‎،ایران‏‎،۲۴‏‎-‎‏۲۲‏‎،۰۶‏‎،۱۳۸۲ 

11- روح اله رضایی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، حسین شعبانعلی فمی‏‎، علیمراد سرافرازی‏‎/واكاوی الزامات و مولفه های توسعه فناوری نانو در بخش كشاورزی ایران/اولین كنگره ملی علوم و فناوری های نوین كشاورزی‏‎،ایران‏‎،۲۱‏‎-‎‏۱۹‏‎،۰۶‏‎،۱۳۹۰ 

12- حسین شعبانعلی فمی‏‎، داود محمدی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/مشوق ها و باز دارنده های بكارگیری یادگیری الكترونیكی در آموزش های علمی‏‎-‎‏كاربردی كشاورزی /سومین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی ایران ‏‎،ایران‏‎،۱۲‏‎-‎‏۱۱‏‎،۱۲‏‎،۱۳۸۸ 

13- روح اله رضایی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، حسین شعبانعلی فمی‏‎/شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری نانو در بخش كشاورزی ایران از دیدگاه اعضای هیات علمی / سومین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی ایران ‏‎،ایران‏‎،۱۲‏‎-‎‏۱۱‏‎،۱۲‏‎،۱۳۸۸ 

14- حسین شعبانعلی فمی‏‎، خلیل كلانتری‏‎، نینا رجایی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/بررسی عوامل موثر در چگونگی استفاده كشاورزان شهرستان میانه از اعتبارات/نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی‏‎،ایران‏‎،۳۰‏‎-‎‏۳۰‏‎،۰۲‏‎،۱۳۸۸ 

15- احمد رضوانفر‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، فریدون سرمدیان‏‎/بررسی و الویت بندی نگرش كشاورزان نسبت به پذیرش عملیات حفاظت خاك (مطالعه موردی حوزه آبخیز كرخه و دز)/اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار  روستایی‏‎،ایران‏‎،۰۸‏‎-‎‏۰۷‏‎،۱۲‏‎،۱۳۸۶ 

16- روح ا رضایی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎، حسین شعبانعلی فمی‏‎، علیمراد سرافرازی‏‎/شناخت و تحلیل زمینه ها و سازو كارهای اشاعه فناوری نانو در بخش كشاورزی ایران/سومین همایش سراسری دانشجویی فناوری نانو‏‎،ایران‏‎،۲۰‏‎-‎‏۱۷‏‎،۱۱‏‎،۱۳۸۶ 

17- سیدمحمود حسینی‏‎، f s‏‎/توسعه كارآفرینی در میان زنان ایران (چالش ها و راهكارها)/اولین همایش علمی سازمان جوانان خانه كشاورز‏‎،ایران‏‎،۰۱‏‎-‎‏۰۱‏‎،۱۰‏‎،۱۳۸۴ 

18- سیدمحمود حسینی‏‎، ارزو باباجانی‏‎/نقش تعاونی های صنایع روستایی در ایجاد اشتغال و كاهش فقر در مناطق روستایی /اولین كنفرانس ملی تعاون  اشتغال و توسعه‏‎،ایران‏‎،۰۱‏‎-‎‏۰۱‏‎،۰۲‏‎،۱۳۸۴ 

19- سیدمحمود حسینی‏‎/رسالت ترویج كشاورزی در شرایط زیستن با خشكسالی /همایش علمی منطقه ای كشاورزی در مناطق خشك و بیابانی‏‎،ایران‏‎،۱۸‏‎-‎‏۱۸‏‎،۰۱‏‎،۱۳۸۴ 

20- شهرام مقدس فریمانی‏‎، سیدمحمود حسینی‏‎/مدیریت اكوسیستم های مرتعی در شرایط خشكسالی/همایش علمی منطقه ای كشاورزی در مناطق خشك و بیابانی‏‎،ایران‏‎،۱۸‏‎-‎‏۱۸‏‎،۰۱‏‎،۱۳۸۴ 

21- سیدمحمود حسینی‏‎، سولماز حدادی‏‎/سیاستها و راهكارهای مقابله با خشكسالی و مدیریت بحران آب از دیدگاه مدیران و كارشناسان استان زنجان/همایش علمی منطقه ای كشاورزی در مناطق خشك و بیابانی‏‎،ایران‏‎،۱۸‏‎-‎‏۱۸‏‎،۰۱‏‎،۱۳۸۴ 

22- سیدمحمود حسینی‏‎/الزامات راهبردی پارادایم نوین توسعه كشاورزی‏‎/‎‏روستایی برای توسعه مكانیزاسیون در ایران/First International Conference on Agricultural Mechanization Development Methods‏‎،ایران‏‎،۰۲‏‎-‎‏۰۱‏‎،۱۰‏‎،۱۳۸۳ 

23- Seyed Mahmoud Hosseini‎,‎"privitization of Agricultural Extension Services in Iran: Challanges and Policies"‎,‎Symposium on Agricultural Engineering and Development‎,‎تركیه‎,‎2004‎,‎05‎,‎28‎-‎31 

24- كریم نادری‎,‎ Seyed Mahmoud Hosseini‎,‎ A‎,‎"Appropriate Policy Options for Sustainable agriculture As Perceived by Farmers of Hamadan Province‎-‎Iran"‎,‎International Symposium on Drylands Ecology and Human Security‎,‎امارات متحده عربی‎,‎2006‎,‎10‎,‎04‎-‎06 

25- Seyed Mahmoud Hosseini‎,‎"Traditional and Modern Practices of Water resource Management for Mitigating Drought in Southeastern Iran"‎,‎International Symposium on Drylands Ecology and Human Security‎,‎امارات متحده عربی‎,‎2006‎,‎10‎,‎04‎-‎06 

راهنمایی پروژه

پایان نامه های كارشناسی ارشد

1- بررسی عوامل موثر بر بهبود كیفیت تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های كشاورزی دانشگاه تهران‏‎،مستانه غنجی،۱۳۸۹ 

2- تحلیل تاثیر سبك یادگیری بر ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پردیس كشاورزی و منابع طبیعی،الهام صالحی،۱۳۸۹ 

3- واكاوی راهكارهای مدیریت ریسك خشكسالی در شهرستان اسفراین‏‎،صغری امانی،۱۳۸۸ 

4- بررسی عوامل موثر بر مشاركت زنان روستایی در فعالیتهای پس از برداشت محصولات كشاورزی: مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان كرج‏‎،مهدیه السادات میرترابی،۱۳۸۷ 

5- بررسی صلاحیت های حرفه ای تسهیلگری كارگزاران ترویج كشاورزی،مهنوش شریفی،۱۳۸۶ 

6- بررسی صلاحیت حرفه ای تسهیل گری كارگزاران ترویج كشاورزی،مهنوش شریفی،۱۳۸۶ 

7- بررسی استراتژیها و سازه‌های تأثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشكده های كشاورزی دانشگاههای ایران‏‎،فتح اله صادقی،۱۳۸۵ 

8- بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده جنبش نرم افزاری در نظام آموزش عالی كشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تكمیلی پردیس كشاورزی و منابع طبیعی،علی میرشكاری،۱۳۸۵ 

9- بررسی نقش فناوری ارتباطات بر روی پذیرش عملیات حفاظت خاك در میان كشاورزان حوزه آبخیز كرخه و دز‏‎،فاطمه شفیعی،۱۳۸۵ 

10- بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه كشت گلخانه ای،اردوان قره قانی،۱۳۸۵ 

پایان نامه دكتری

1- اندازه گیری و تبیین مزیت رقابتی بنگاههای صنعتی با تكنولوژی پیشرفته بر اساس مدل طراحی شده با رویكرد نقشه علی،علی حیدری،۱۳۸۸ 

2- تعیین مولفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در ایران‏‎،حسین یادآور‏‎،۱۳۸۸ 

3- شناخت و تحلیل زمینه ها و سازوكارهای اشاعه فناوری نانو در بخش كشاورزی ایران‏‎،روح اله رضائی،۱۳۸۸ 

4- بررسی سازوكارهای تقویت كاركرد آموزش عالی كشاورزی در نظام ترویج كشاورزی ایران‏‎،سعید غلامرضایی،۱۳۸۵ 

5- تقویت سازو كارهای تقویت نظام تحقیقات كشاورزی ایران‏‎،ابوالقاسم شریف زاده‏‎،۱۳۸۵ 

6- بررسی و تبیین راهكارهای توسعه كارآفرینی در نظام آموزش عالی كشاورزی ایران‏‎،فرزاد اسكندری،۱۳۸۵

ترجمه متون علمی  
عناوین دروس تدریس شده به تفکیک مقطع

1-مقطع كارشناسی :

جامعه شناسی  روستایی و عشایری  -زبان تخصصی  - مباحث نوین در ترویج كشاورزی  - مبانی ترویج كشاورزی و منابع طبیعی 

2-مقطع كارشناسی ارشد:

آموزش كشاورزی  - آموزش های مستمر  - تربیت معلم كشاورزی  - زبان تخصصی در آموزش كشاورزی  - زبان تخصصی در ترویج كشاورزی  - زبان تخصصی در توسعه  روستایی  - سیاستگذاری در توسعه كشاورزی  - مبانی سیاستگذاری در توسعه كشاورزی 

3-مقطع دكتری :

آموزش كشاورزی كارآفرینانه در توسعه  روستایی  - تحلیل بینشهای فلسفی آموزش كشاورزی  - روشهای تحقیق پیشرفته در توسعه كشاورزی  - روشهای تحقیق پیشرفته درترویج و آموزش كشاورزی

رشته /دانشگاه های محل تدریس  
سوابق، برجستگی ها و افتخارات  
کارها و پروژه های تحقیقاتی

1- رهیافتی سیستمیك برای تعدیل پیامدهای خشكسالی،۱۳۸۰ 

2- راهكارهای خصوصی سازی ترویج كشاورزی در ایران‏‎،۱۳۸۰ 

3- ۱۳۹۰‏‎، تبیین وتحلیل سازه های تاثیر گذار وموانع تطبیق كشاورزان با تغییرات اقلیمی دراستانهای تهران والبرز 

4- ۱۳۸۹‏‎،بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر بهبود كیفیت آموزش موسسات آموزش عالی 

5- ۱۳۸۹‏‎،طراحی و تبیین مولفههای توسعه منابع انسانی و ساز و كارهای بهبود آن در آموزش عالی كشاورزی 

6- ۱۳۸۹‏‎،واكاوی چالشها و ساز و كارهای توسعه شركتهای خدمات فنی و مشاورهای مهندسی كشاورزی 

7- ۱۳۸۹‏‎،۱۳۹۰‏‎،بررسی دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی درباره ویژگی های معلم كشاورزی كارآمد 

8- ۱۳۸۸‏‎،واكاوی راهكارهای مدیریت ریسك خشكسالی در شهرستان اسفراین 

9- ۱۳۸۸‏‎،۱۳۸۹‏‎،بررسی الزامات و زمینه های بكارگیری یادگیری تركیبی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشكده های كشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان 

10- ۱۳۸۸‏‎،۱۳۸۹‏‎،بررسی عوامل موثر بر بهبود كیفیت تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های كشاورزی دانشگاه تهران 

11- ۱۳۸۸‏‎،۱۳۹۰‏‎،طراحی مدل نظام اطلاعاتی نیاز محور برای ترویج مدیریت پایداری منابع طبیعی در ایران 

12- ۱۳۸۸‏‎،۱۳۹۰‏‎،واكاوی و تحلیل چالشها و ساز و كارهای بهرهبرداری پایدار از قنات در استان یزد 

13- ۱۳۸۸‏‎،تبیین و تحلیل مولفه های نظام یادگیری الكترونیكی در آموزش های علمی‏‎-‎‏كاربردی كشاورزی در ایران 

14- ۱۳۸۷‏‎،۱۳۸۹‏‎،بررسی آسیب های ناشی از خشكسالی و راهكارهای توانمند سازی كشاورزان برای مقابله با آن در شهرستان دزفول 

15- ۱۳۸۶‏‎،۱۳۸۹‏‎،بررسی الزامات خصوصی سازی ترویج كشاورزی برای گلخانه داران (مطالعه موردی استان تهران) 

16- ۱۳۸۶‏‎،۱۳۸۸‏‎،بررسی تطابق محتوا و روش های آموزشی مركز آموزش عالی كشاورزی كرج با الزامات كارآفرینی 

17- ۱۳۸۶‏‎،۱۳۸۸‏‎،بررسی خدمات برون دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشكده های كشاورزی ایران 

18- ۱۳۸۶‏‎،۱۳۸۸‏‎،شناخت و تحلیل زمینه ها و ساز و كارهای اشاعه فناوری نانو در بخش كشاورزی ایران


٠٩:٠٣ - پنج شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ٢٨٠    /    تعداد نمایش : ٤٧٥٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری ()
 • آسفالت ۵۶۰۰ مترمربع از جاده اصلی روستای محمودآباد نو پیشوا ()
 • برگزاری یادواره شهدا در روستای سله بن ()
 • معرفی رئیس جدید هیئت ورزش‌های روستایی صفادشت ()
 • ۳۱۰ میلیارد ریال وام اشتغال روستایی در شهرستان ری پرداخت شد ()
 • انتصاب مدیر جدید آبفای روستایی شهرستان پیشوا ()
 • احداث سالن ورزشی در روستاهای قرچک در دستور کار مدیران باشد ()
 • حذف پنج سم پرخطر بخش کشاورزی تا یکسال آینده ()
 • جشنواره فرهنگی و ورزشی روستای کرشت پردیس برگزار شد ()
 • دستگیری ۴ نفر در رابطه با نزاع در روستای یوسف رضا پیشوا ()
 • توسعه روستاها با همکاری مستقیم بانک ها شتاب بیشتری می گیرد ()
 • ورامین دارای کمترین مشکل آب روستایی در استان تهران ()
 • بزرگ‌ترین واحد پرورش ماهی استان تهران در دماوند فعال شد ()
 • ظرفیت در روستاها بالا و قابل گسترش است ()
 • نگاه خدمات رسانی به روستا کاهش یافته است ()
 • آغاز ارائه تسهیلات کارآفرینی به کتاب‌فروشی‌های روستایی ()
 • جمعیت روستاهای استان تهران بیش از حد معمول است ()