صفحه اصلي > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان خراسان جنوبی 
يکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦

لیست دفاتر ICT روستایی استان خراسان جنوبی

ردیف

کد دفتر

شهر

روستا

نام مسئول

تلفن

آدرس

1

44501

خوسف

خور

محمد بهمدی

0562-4273333

خوسف-خور

2

44506

بیرجند

بهدان

زهرا سورگی

0561-2434333

بیرجند- روستای بهدان

3

44507

بیرجند

خنگ

فاطمه اکرمی

0561-2373333

بیرجند- روستای خنگ

4

44518

درميان

مسینا

محمدرضا سلحشور

0562-3252090

درمیان- طبس مسینا

5

44523

سربیشه

نازدشت

قاسمی حسینی

0562-3648200

سربیشه- روستای نازدشت

6

44524

سربیشه

چنشت

هوشنگ قربانی

0562-3633333

سربیشه- روستای چنشت

7

44526

نهبندان

طبسین سفلی

عبدالجبار جمالزایی

0562-6273333

نهبندان- روستای طبسین سفلی

8

44527

نهبندان

چاهشند

محمد پریزن

0562-6274000

نهبندان- روستای چاهشند

9

44528

بشرویه

کرند

محمد نظری

0535-3246333

بشرویه- روستای کرند

10

44529

بشرویه

رقه

محمد باغستانی

0535-3247333

بشرویه- روستای رقه

11

44530

بیرجند

واشان

لیلی جوادی واشان

0561-2443082

بیرجند- بخش مرکزی- روستای واشان

12

44531

خوسف

بین آباد

فاطمه اسماعیلی

0562-4269216

خوسف-بین آباد

13

44533

درميان

شیرگ ججگ

محمد استدعایی

0562-2328333

درمیان- بخش قهستان- روستای شیرگ ججگ

14

44534

سرایان

دوست آباد

طاهری

0562-8343333

سرایان-دوست آباد

15

44535

بیرجند

قلعه زری

محمدعلی ریحانی

 

بیرجند- معدن قلعه زری

16

44536

بیرجند

چاج

زهرا مهرشاد

0561-2363333

بیرجند- روستای چاج

17

44537

نهبندان

میغان

قربان خانه باد

0562-6313333

نهبندان- روستای میغان

18

44538

نهبندان

چاهداشی

زینب شبانی

0562-6233202

نهبندان- روستای چاهداشی

19

44539

نهبندان

دهسلم

فاطمه بلوریان

0562-6233700

نهبندان- روستای دهسلم

20

44540

فردوس

خانکوک

یدالله یزدان پناه

0534-2239333

فردوس- روستای خانکوک

21

44541

فردوس

سرند

سیدمحمود وحید

0534-23263

فردوس- روستای سرند

22

44542

فردوس

بیدسکان

غلامرضا نیازی

0534-2325333

فردوس- روستای بیدسکان

23

44543

فردوس

فتح آباد

سیدنعمت عدالت پناه

0534-2321232

فردوس- روستای فتح آباد

24

44544

فردوس

حسین آباد

علی بخشی حسن آباد

0534-2239206

فردوس- روستای حسین آباد

25

44546

بیرجند

فریز

مصطفی اکبری زنوک

0562-4253390

بیرجند- خوسف- دفتر ICT روستای فریز

26

44547

قائن

افریز

نوروز پناهنده

 

قائن- روستای آفریز

27

44548

سرایان

دوحصاران

نعمت صنعتی

0562-8333333

سرایان- روستای دوحصاران

28

44549

سرایان

بغداده

محمدرضا واله

 

سرایان- روستای بغداده

29

44550

سرایان

چرمه

محمد تقی پور

0562-8283333

سرایان- روستای چرمه

30

44551

درميان

سیدان

مریم امینی

0562-3315222

درمیان- روستای سیدان

31

44552

درميان

تخته جان

حسین کاملی تخته جان

0562-3313438

درمیان- روستای تخته جان

32

44553

درميان

خوان

صفیه شکری

0562-3393333

درمیان- بخش قهستان- روستای خوان

33

44554

فردوس

باغستان

محمد ارغوان

0534-2323201

فردوس- روستای باغستان

34

44555

بیرجند

شاخن

فاطمه یاری

0561-2263333

بیرجند- روستای شاخن

35

44556

درميان

آواز

عبدالله اکبری

0562-3353333

درمیان- بخش گزیک- روستای آواز

36

44557

خوسف

تقی آباد

علی حسن پور

5623663973

خوسف- روستای تقی آباد

37

44558

بیرجند

گیو

محمد مودی

0562-3663333

بیرجند- روستای گیو

38

44559

نهبندان

بندان

باقر نوری

0562-6283200

نهبندان- روستای بندان

39

44560

بیرجند

میریک

محمدحسن رحمتی

0561-5313333

بیرجند- بخش مرکزی- روستای میریک

40

44561

بشرویه

ارسک

محمد کوهی

0535-3243200

بشرویه- روستای ارسک

41

44562

سربیشه

رزق

کاظم محمددوست

0562-2385333

سربیشه- روستای رزق

42

44563

سربیشه

مختاران

رمضان تنها

0562-2383333

سربیشه- روستای مختاران

43

44564

درميان

نصرالدین

محمد یعقوبی

0562-3433333

درمیان- روستای نصرالدین

44

44565

نهبندان

بیچند

محمد غلامی

0562-6263333

نهبندان- روستای بیچند

45

44566

سرایان

کریمو

غلامرضا نوروزی

0562-8323333

سرایان- روستای کریمو

46

44567

بیرجند

گازار

زهرا اکرمی

0561-2273344

بیرجند- روستای گازار

47

44568

بیرجند

علی آباد زارعین

فاطمه عباسی

0562-4286333

بیرجند- روستای علی آباد زارعین

48

44569

بیرجند

اوجان

حسین براتی

0561-2423333

بیرجند- روستای اوجان

49

44570

بیرجند

فدشک

زهرا نخعی

0562-4263333

بیرجند- روستای فدشک

50

44571

درميان

منصورآباد

علی کیانی

0562-3315000

درمیان- روستای منصورآباد

51

44572

درميان

خونیکسار

محمود خدادادی

0562-2326001

درمیان- بخش قهستان- روستای خونیکسار

52

44573

درميان

کوشکک

محمد دهقانی

0562-3316033

درمیان- بخش قهستان- روستای کوشکک

53

44574

درميان

گیت

اسماعیل عباسی

0562-3317333

درمیان- روستای گیت

54

44575

درميان

هندوالان

اسامه خسروی

0562-3383333

درمیان- روستای هندوالان

55

44576

بیرجند

خزان

حسین حسن زاده

0561-2424333

بیرجند- بخش مرکزی- دهستان شاخن- روستای خزان

56

44577

بیرجند

مهموئی

محمد حسنی

 

بیرجند- بخش مرکزی- روستای مهموئی

57

44578

نهبندان

گوند

طاهره مقیمی

0562-6258444

نهبندان- روستای گوند

58

44579

نهبندان

چهارفرسخ

حسین عباسی

0562-6323333

نهبندان- روستای چهارفرسخ

59

44580

درميان

دستگرد

عبدالرشید اربابی

0562-3293333

درمیان-طبس مسینا-روستای دستگرد

60

44581

بیرجند

فلارگ

سیدمصطفی حسینی

0561-2353001

بیرجند-بخش مرکزی-دهستان القورات-روستای فلارگ

61

44582

سربیشه

مشوکی

محمد سیروسی

0562-2646200

سربیشه-روستای مشوکی

62

44583

بیرجند

حاجی آباد

مرضیه حاجی آبادی

0561-2257000

بیرجند- روستای حاجی آباد

63

44584

خوسف

نصرآباد

عفت قلی پور

0562-4223445

خوسف- روستای نصرآباد- خیابان فرهنگ

64

44585

بیرجند

ساقدر

حسین نجیب

0561-5214200

بیرجند- روستای ساقدر

65

44586

قائن

تیغدر

رمضان مهتدی

0562-5523333

قائن- روستای تیغدر

66

44587

قائن

محمدآباد پسکوه

تیمور محمدآبادی

0562-5524333

قائن- روستای محمدآباد پسکوه

67

44588

قائن

قومنجان

محسن پرهیزگار

0562-5313333

قائن- روستای قومنجان

68

44589

قائن

تیغاب

رضا زارعی

0562-5533333

قائن- روستای تیغاب

69

44590

نهبندان

سیدال

محمد رضایی

0562-6314000

نهبندان- روستای سیدال

70

44591

نهبندان

چاه عباس اردوئی

علی اردونی

0562-6276000

نهبندان- روستای چاه عباس اردوئی

71

44592

نهبندان

طارق

حسین بخشی

0562-6643333

نهبندان- روستای طارق

72

44593

درميان

طارق

شهناز عنانی

0562-3373333

درمیان-روستای سراب سفلی

73

44594

درميان

مسک

بانو محبی نیا

0562-3373333

درمیان- روستای مسک

74

44595

قائن

بسکاباد

زکیه بسکابادی

0562-5273333

قائن-بخش نیمبلوکخضری-روستای بسکاباد

75

44598

نهبندان

رومه

جواد رحیمی رومه

0562-6318000

نهبندان-روستای رومه

76

44599

قائن

افین

محمد میری

0562-5493434

قائن- روستای افین

77

44600

قائن

پهنایی

حسن جوکار

0562-5363333

قائن-روستای پهنایی

78

44601

قائن

استند

محمدامین خزاعی استند

0562-5694333

قائن- روستای استند

79

44602

قائن

بیناباج

سمیه حمیدی بیناباج

0562-5513333

قائن- روستای بیاباج

80

44603

قائن

دهشک

رضا زارعی نوقاب

0562-5423333

قائن- روستای دهشک

81

44604

قائن

کلاته نصیر

حسن شبانی

0562-5382633

قائن-روستای کلاته نصیر

82

44605

قائن

فخران

علی شیرافکن

0562-5485333

قائن- روستای فخران

83

44606

قائن

شیرگ

حسین رجبی

0562-5563233

قائن- روستای شیرگ

84

44607

قائن

کبودان

محمدرضا رضایی

0562-5553333

قائن- روستای کبودان

85

44612

قائن

بزن آباد

علیرضا اصغرنژاد

0562-5583333

قائن-روستای بزن آباد

86

44613

نهبندان

سهل آباد

حسن سهل آبادی

0562-6654000

نهبندان-بخش شوسف-روستای سهل آباد

87

44614

نهبندان

اسدآباد

بتول مینایی

0562-6293333

نهبندان-روستای اسدآباد

88

44615

بیرجند

چهکند

هما زرنگ

0561-2510562

بیرجند-شهرک چهکند

89

44616

قائن

محمدآباد علم

محمد بذرافشان

0562-5393333

قائن-روستای محمدآباد علم

90

44617

سربیشه

گلوباغ

لیلا خسروی

0562-3642355

سربیشه-روستای گلوباغ

91

44618

سربیشه

بیژائم

محمدرضا مرادی بیژائم

0562-3634200

سربیشه-روستای بیژائم

92

44619

فردوس

باغستان علیا

سیدمحمود متولی زاده

0534-2323201

فردوس-روستای باغستان علیا

93

44620

فردوس

مهوید

محمدرضا پسندیده

0524-2327201

فردوس-روستای مهوید

94

44621

فردوس

گستج

احمد هوشمند

0534-2329449

فردوس-روستای گستج

95

44622

فردوس

خانیک

افسانه معتمدنیا

0534-2295333

فردوس-روستای خانیک

96

44623

فردوس

مهراتکوشک

حسین رحمتی

0534-2297201

فردوس-روستای مهراتکوشک

97

44624

فردوس

خرو

مهدی علیمرادی

0534-2296201

فردوس-روستای خرو

98

44625

فردوس

برون

عصمت حسن خانی

0534-2299333

فردوس-روستای برون

99

44626

قائن

کرغند

اسماعیل طاهری

0562-5473434

قائن-روستای کرغند

100

44627

قائن

نوغاب حاجی آباد

علی قیدی نوقاب

0562-5353344

قائن-روستای نوغاب حاجی آباد

101

44628

بیرجند

سرچاه تازیان

زهرا کمالی

0561-3423333

بیرجند-روستای سرچاه تازیان

102

44629

بیرجند

مرک

سکینه شهابادی

0561-2312685

بیرجند-روستای مرک

103

44630

سربیشه

ماخولیک

ابراهیم رحمانی درمیان

0562-3647201

سربیشه-روستای ماخولیک

104

44631

درميان

فورخاص

ابوالقاسم براتی

0562-3318499

درمیان-روستای فورخاص

105

44632

سرایان

زنگویی

علی حسنی

0562-8353200

سرایان-روستای زنگویی

106

44633

بیرجند

بصیران

محمدرضا عبدالهی

0562-4343333

بیرجند-روستای بصیران

107

44634

درميان

نوزاد

فاطمه امانی

0562-3283333

درمیان-روستای نوزاد

108

44635

بشرویه

غنی آباد

مهدی قاسمی

0535-3229333

بشرویه-روستای غنی آباد

109

44636

بشرویه

شهرک امام

مهدی صفرعلی زاده

0535-3245333

بشرویه- شهرک امام

110

44637

نهبندان

آرویز

زهره اسماعیلی

0562-6293511

نهبندان-روستای آرویز

111

44638

نهبندان

خونیک سفلی

عذرا ایزدی

0562-6223600

نهبندان-روستای خونیک سفلی

112

44639

درميان

فورگ

نعمت اله آزاد درمیان

0562-3323330

نهبندان-روستای فورگ

113

83002

بیرجند

نوفرست

علیرضا نوفرستی

0561-2243333

بیرجند-نوفرست

114

83003

بیرجند

بجد

عبدالحکیم فاروقی

0561-5213333

بیرجند-بجد

115

83004

بیرجند

خراشاد

هایده پزشک نیا

0561-5233333

بیرجند-خراشاد

116

83005

خوسف

ماژان

علی رضوی

0562-4283333

خوسف-ماژان

117

83008

قائن

شاهرخت

ابراهیم احمدی

0562-5643333

قائن-شاهرخت

118

83009

قائن

آبیز

مرضیه اسماعیلی

0562-5623333

قائن-آبیز

119

83010

قائن

چاهک موسویه

محمد کیانی

0562-5333333

قائن-چاهک موسویه

120

83011

قائن

بهمن اباد

عبدالرحمان سلیمانی

 

قائن-بهمن اباد

121

83012

نهبندان

مزار سیدعلی

روح اله جابری

0562-6654200

نهبندان-مزار سیدعلی

122

83013

نهبندان

خوانشرف

محمدعلی شفیعی

0562-6253333

نهبندان-خوانشرف

123

83014

نهبندان

دهک

غلامرضا ساوری

0562-6633200

نهبندان-دهک

124

83015

سرایان

مصعبی

غلامرضا یوسفی

0562-8273333

سرایان-مصعبی

125

83016

سرایان

بسطاق

محمود شیدایی

0562-8313333

سرایان-بسطاق

126

83017

درميان

درمیان

نوراحمد مصطفایی

 

درمیان-درمیان

127

83018

درميان

طبس مسینا

سلیمی

0562-3253333

درمیان-طبس مسینا

128

83020

درميان

نوغاب

درویش احمد خسروی

0562-3273333

درمیان-نوغاب

129

83021

سربیشه

درح

مهدی شیروانی

0562-3643333

سربیشه-درح

130

83022

درميان

درخش

محسن اشرفی

0562-3233333

درمیان-درخش

131

83023

قائن

اسفشاد

زینب عباس پور

0562-5433333

قائن-اسفشاد

132

83032

درميان

بورنگ

سلیمان دری

 

درمیان-بورنگ

آخرین اخبار روستایی استان

roostanews.com
 • 104 میلیارد ریال تسهیلات به عشایر خراسان جنوبی اختصاص یافت ()
 • 500 روستای خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی می‌شود‌ ()
 • برگزاری دوره‌های رایگان صنایع‌دستی در روستاهای بیرجند ()
 • بیش از هفت میلیارد ریال تسهیلات به عشایر نهبندان پرداخت شد ()
 • حمایت از صنایع‌دستی زمینه کاهش مهاجرت روستائیان را به وجود می‌آورد ()
 • طرح تعاون روستا در 7 روستای بزرگ فردوس کلید خورد ()
 • نصب ۴۷ دستگاه خودپرداز در روستاهای خراسان جنوبی ()
 • رزمایش مردم‌یاری ارتش در روستای «ماخونیک» اجرا شد ()
 • توقف مهاجرت روستاییان نیازمند نگاه ویژه به بهسازی قنوات و ساماندهی منابع آبی/ایجاد مشکلات امنیتی با خالی شدن روستاها از سکنه ()
 • آموزش های مهارت فنی و حرفه ای به 3 هزار روستایی ()
 • ۳۵۰ روستای خراسان جنوبی با تانکر ‌آبرسانی می شود ()
 • ابلاغ تسهیلات آب و کشاورزی صندوق توسعه ملی ()
 • وجود 26 هزار خانه روستایی ناایمن در خراسان جنوبی ()
 • برداشت 12 میلیون شاخه گل نرگس ()
 • آبرسانی به 29 روستای دهستان درمیان در دست اقدام است ()
 • هشدار هواشناسی به کشاورزان و باغداران خراسان جنوبی ()
 • زرشک، بیشترین سرقت محصولات کشاورزی در خراسان جنوبی ()